Suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Digitalisaatio luo omalta osaltaan puitteet muutosten onnistumiselle. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.
Suomen
digitalisointi
1995–2015
Digitaalinen Suomi 2017 on kaksiosainen artikkelikokoelma, jonka ensimmäinen osa käsittelee Suomen digitalisointia vuosina 1995-2015 ja toinen Suomen digitaalista tulevaisuutta. Julkaisu liittyy Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaan. Osan I artikkelien kirjoittajat ovat digitaalisen infrastruktuurin rakentamisvaiheen avaintehtävissä toimineita henkilöitä. Osan I artikkelit on julkaistu hankkeen verkkosivuilla keväällä 2016. Osan II artikkelit tulevat sivustolle alkuvuonna 2017. Lue lisää...
Tutustu
Kehittäjä-
foorumiin
Uuden Suomidigi.fi-palvelun tavoitteena on tukea julkisen hallinnon organisaatioita palvelujensa digitalisoinnissa. Löydät uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä, saat työkaluja omaan kehittämistyöhösi sekä voit kysyä ja jakaa osaamista muiden kanssa. Palvelua kehitetään ketterän kehityksen mallin mukaisesti ja ensimmäisessä vaiheessa on julkaistu Kehittäjäfoorumi. Lisää ominaisuuksia julkistetaan kevään 2017 aikana. Tutustu palveluun...