Valtioneuvoston kanslian koordinoima Ekosysteemifoorumi on hallituksen puoliväliriihessä päätetty uusi toimintamalli, jolla tuetaan johtamisen ja asiakkaiden tarpeita palvelevien ekosysteemien syntymistä. Työpajoissa etsitään ekosysteemitoimijoita koskettavia keskeisiä haasteita ja niihin vauhdittamista vaativia ratkaisuja. Samalla kehitetään uutta tapaa muotoilla politiikkaa, valmistella päätöksiä ja tehostaa toimeenpanoa sektori- ja hallinnonalarajat ylittävästi. Ekosysteemifoorumin puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki.

Tähän mennessä on pidetty kahdeksan osallistavaa ja vuoropuhelua edistävää ratkaisutyöpajaa, joissa ovat olleet edustettuina julkinen hallinto, yritykset, järjestöt ja korkeakoulut. Tilaisuuksissa on vauhditettu lukuisia digitalisaatioon liittyviä valmisteluja. Teemoina työpajoissa ovat olleet:

  • 15.8.2017 Tieto liiketoiminnan ja tutkimuksen
    mahdollistajana
  • 27.9.2017 Älykäs kaupunki kansalaisille ja yrityksille
  • 10.11.2017 Kiinni työelämään elinikäisen oppimisen avulla
  • 17.1.2018 Liikennealan kansallinen kasvuohjelma
  • 26.1.2018 Tietopolitiikka yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin vahvistajana
  • 15.3.2018 Hyvinvointia kestävällä datataloudella
  • 24.4.2018 Suomen meripolitiikan kehittäminen
  • 25.4.2018 Ihmiskeskeinen kaupunki

Valtioneuvoston tiedote 28.4.2017

Valtioneuvoston tiedote 14.8.2017

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma vuoden ensimmäisen ekosysteemifoorumin aiheena