Suomidigi muuttaa! Suomidigi sisältöineen siirtyy loppuvuoden aikana osaksi kokonaan uutta sivustoa. Muuton vuoksi tätä sivustoa ei enää päivitetä. Pääset tutustumaan rakenteilla olevaan uuteen sivustoon osoitteessa https://beta.suomidigi.fi/. Uusi verkkopalvelu avataan 2.1.2020.

Kehittäjäfoorumi parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja niistä keskustelemiseen.

0 peukkua 0 inhousta
Onko näkemyksiä tai hyviä ideoita siitä, miten kehityshankkeen saa myytyä mahdollisimman tehokkaasti johdolle? Onko kyse esitysteknisistä asioista, vaikuttavuuspotentiaalin kuvaamisesta vai jostain muusta? Onko hyviä esimerkkejä jakaa?


Anonyymi kysyi 25.11.2016

1 vastaus

0 peukkua 0 inhousta
Hei,
Hyvä ja haastava kysymys, mihin oikea vastaus voinee vaihdella tilanteen mukaan. Lähtisin pohtimaan johdolle tehtävää esitystä seuraavista näkökulmista.

Miten kehityshanke kytkeytyy organisaation (strategisiin) tavoitteisiin?
 
Mitä kehittämisellä voidaan saavuttaa? Miten hanke kytkeytyy esim. digitalisoinnin periaatteiden toteuttamiseen? Kirkastaisin erityisesti asiakas- ja vaikuttavuushyötyjä, joista osa voi olla purettavissa numeroiden muotoon – vaikka hyöty toteutuisi omaa organisaatiota laajemmin.

Millaisia panoksia kehittäminen vaatisi (htp/htv, €, osaaminen, kumppanit)? Voidaanko kehittämistä tehdä kokeillen ja/tai ketterin menetelmin? Voidaanko esim. palvelumuotoilua hyödyntäen saada varmistusta hypoteeseille (esim. mock-upit) ja miten asiakkaat otetaan mukaan kehittämiseen?

Mitä tapahtuu, jos kehittämishanketta ei toteuteta? Mitä riskejä esim. aiheutuu? Jääkö kriittisiä mahdollisuuksia hyödyntämättä?

Mitä tapahtuu, kun kehittämishanke on valmis? Mitä tarkoittaa esim. palvelun ylläpidolle ja jatkuville kustannuksille? Elinkaarinäkökulma siis mukaan tarkasteluun.

Mitä kehittämishankkeen toteutuksessa voidaan oppia? Miten opit jaetaan?

Tietenkin tuo kaikki pitäisi onnistua tiivistämään lyhyeksi esitykseksi, joka olisi vielä visuaalisestikin houkutteleva. Siinäpä meille kehittäjille yhteinen haaste :)

T. Jenni
Jenni Taskinen vastasi 14.2.2017
Anna palautetta
...