Suomidigi muuttaa! Suomidigi sisältöineen siirtyy loppuvuoden aikana osaksi kokonaan uutta sivustoa. Muuton vuoksi tätä sivustoa ei enää päivitetä. Pääset tutustumaan rakenteilla olevaan uuteen sivustoon osoitteessa https://beta.suomidigi.fi/. Uusi verkkopalvelu avataan 2.1.2020.

Kehittäjäfoorumi parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja niistä keskustelemiseen.

4 peukkua 0 inhousta
Tällä hetkellä viranomainen käsittelee lähestulkoon kaikkia asiakkaiden asiointeja tavalla tai toisella (yleensä vielä manuaalisesti) riippumatta asian tyypistä. Lisäksi asioiden käsittely on yleensä rutiininomaista ja osittain jopa turhaa, kun kyseessä on asiakkaiden perusoikeuksiin liittyviä ns. selviä tapauksia, joissa tieto vain rekisteröidään.

Pystyisikö tulevaisuudessa ilmoitusluonteisissa asioissa asiakkaat itse ylläpitämään tietojaan viranomaisten palveluissa ilman viranomaisten erillistä asiankäsittelyä? Jos asioissa kuitenkin tarvitaan erillistä käsittelyä tai asian tutkimista, voitaisiinko käyttää hyödyksi robotisaatiota, jossa luokitellun ja rakenteisen tiedon sekä erillisten sääntökoneiden avulla voitaisiin käsitellä suuri osa ns. hakemusasioista? Ilmoitusten automatisointi ja hakemusten robotisointi jättäisi käytännössä vain epäselvien tapausten käsittelyn viranomaiselle.


VV AL kysyi 8.2.2017
Koneellisella käsittelyllä monet nykyisten prosessien kompakohdat, kuten tiedon viiveetön kulku viranomaisten välillä tai paikkatietoon sitominen, korjaantuisivat. Hyvä.

Minna Perähuhta kommentoija 20.2.2017
Testaan kommentointia

AnniT kommentoija 23.2.2017

1 vastaus

0 peukkua 0 inhousta
Mikäli ymmärrän pohdintasi oikein, pohdit sitä, että voisiko asiakas tulevaisuudessa ylläpitää omia tietojaan, joita sitten eri viranomaiset hyödyntävät suoraan? Ja asiat, joita viranomaisella ei vielä ole (tai kyseessä on joiltain osin epäselvä asia), selvitetään asiakkaalta?

Jos tämä oli pohdintasi, niin vastaus on kyllä. Tämä juurikin on tavoite meillä Suomessa. Voit nähdä omia perustietojasi esim. osoitteesta beta.suomi.fi, ja niitä tietoja voidaan hyödyntää sellaisenaan - häiritsemättä asiakasta sen enempää. Monia tietoja asiakkaan ei edes tarvitse ylläpitää sen enempää. Tällainen on esimerkiksi nimi.

Jatkossa siis meidän ei tulisi nähdä yhtä ainoaa julkisen hallinnon sähköistä lomaketta tai palvelua, jossa kysytään asiakkaan nimeä, koska se jo löytyy viranomaisilta. Sama juttu koskee mitä tahansa tietoa, joka viranomaisella jo on.

Automatisaatio, robotisaatio, sääntökoneet yms. voidaan ottaa menetelmiksi, kun näitä olemassa olevia tietoja yhdistellään eri asiointeihin liittyen. Ja jos/kun uutta tietoa tarvitaan asiakkaalta, se kysyttäköön ja sen jälkeen sitä tietoa ei enää tarvitse kysyä uudelleen, ellei kyseessä ole päivittyvä tieto (tai vastaava).

Toinen ulottuvuus kysymyksessäsi oli se, että voidaanko asiankäsittelyä itsessään automatisoida. Toistuvia, riittävän suuren volyymin omaavia asiankäsittelyitä voidaan hallita esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla. Näitä hankkeita on julkisessa hallinnossa jo käynnissä, esim: http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/97629-palkeet-ottaa-kayttoon-uudenlaista-ohjelmistorobotiikkaa
kopponen vastasi 8.2.2017
Anna palautetta
...