Suomidigi muuttaa! Suomidigi sisältöineen siirtyy loppuvuoden aikana osaksi kokonaan uutta sivustoa. Muuton vuoksi tätä sivustoa ei enää päivitetä. Pääset tutustumaan rakenteilla olevaan uuteen sivustoon osoitteessa https://beta.suomidigi.fi/. Uusi verkkopalvelu avataan 2.1.2020.

Kehittäjäfoorumi parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja niistä keskustelemiseen.

0 peukkua 0 inhousta
Potilas X menee näytteenottoon, jossa hänestä otetaan näytteitä tutkimusta U varten. Näytteenotto kuitataan tapahtuneeksi tietojärjestelmään. Näyteputki lähetetään näytteenottotoimijan alihankkijalle P tutkittavaksi.
Alihankkija P kirjaa näytteen saapuneeksi ja analysoi näytteen. Analyysin tulos välitetään näytteenottotoimijalle, joka välittää tuloksen asiakkaalle. Kaikissa prosessin vaiheissa potilaan hetu on yksilöivä tunniste, joten kaikkiin tietojärjestelmiin tallentuu potilaan hetu.

Saako asiakas tietää mihin kaikkialle hänen potilastietoja on päätynyt alihankintaketjussa? Joutuuko jokaisen toimijan kohdalla tehdä oman tarkastuspyynnön?

---
“Potilaalla on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa, millaisia häntä koskevia tietoja potilasrekisteriin on tallennettu (tarkastusoikeus). Potilastietojen tarkastuspyyntö tulee esittää sille toimintayksikölle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle (rekisterinpitäjä), jonka toiminnassa tiedot ovat syntyneet.”

Luettu: 18.10.2018
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/potilasasiakirjat/potilasasiakirjojen-tarkistaminen-ja-lokitiedot


MarkoSuvila kysyi 18.10.2018

1 vastaus

0 peukkua 0 inhousta
Hei,
tiedustelin tätä asiantuntijoilta ja tässä saamani vastaus:

"Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin kattaa myös sellaiset tiedot, joita henkilötietojen käsittelijä (https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittelijat) käsittelee rekisterinpitäjän lukuun.

Esimerkiksi laboratorio voi toimia toimeksiantosopimuksen perusteella terveydenhuollon toimintayksikön lukuun. Myös laboratorio voi käyttää edelleen alihankkijaa toiminnan toteuttamisessa, jos rekisterinpitäjän (terveydenhuollon toimintayksikkö) ja käsittelijän (laboratorio) välillä on näin sovittu. Henkilötietojen rekisterinpitäjä on koko alihankkijaketjun ajan terveydenhuollon toimintayksikkö.

Oikeus saada pääsy tietoihin kattaa koko käsittelyketjun: oikeus koskee sekä rekisterinpitäjän itse kirjaamat tiedot että käsittelijän ja/tai tämän alihankkijan toimeksiantosuhteen kattamassa toiminnassa kirjaamat tiedot. Rekisteröidyn pitäisi siis olla mahdollista saada kaikki tiedot yhden pyynnön perusteella. Kun rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan (https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet), henkilötietojen käsittelijän on mahdollisuuksien mukaan avustettava rekisterinpitäjää oikeuksien käyttämistä koskeviin pyyntöihin vastaamisessa.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista ja suhteesta rekisterinpitäjään: https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittelijan-velvollisuudet

Tanja Muotka
Ylitarkastaja
Tietosuojavaltuutetun toimisto"
Henriikka, Suomidigi vastasi 24.10.2018
Anna palautetta
...