Suomidigi muuttaa! Suomidigi sisältöineen siirtyy loppuvuoden aikana osaksi kokonaan uutta sivustoa. Muuton vuoksi tätä sivustoa ei enää päivitetä. Pääset tutustumaan rakenteilla olevaan uuteen sivustoon osoitteessa https://beta.suomidigi.fi/. Uusi verkkopalvelu avataan 2.1.2020.

Kehittäjäfoorumi parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja niistä keskustelemiseen.

0 peukkua 0 inhousta
Kun siirrymme toiminaan yhä enemmän digitaalisessa ympäristössä, niin sitä on joutunut miettimään että tarvitseeko henkilöstö uudenlaisia taitoja ja osaamista. Enkä ole varmasti yksin. Mitkä ovat teidän mielestänne tärkeimmät henkilöstön tarvitsemat taidot ja osaaminen digitalisoituvassa maailmassa?


hr kysyi 24.11.2016

3 vastausta

0 peukkua 0 inhousta
Oma henkilökunta on varmaan paras huomaamaan miten digitaalisuus vaikuttaa asiakkaiden maailmassa. Tätä tietoa pitäisi käyttää hyväksi nopeassa reagoinnissa asioihin, muutoksien alkuun saamisessa, kustannuksissa, palveluiden ryhmittelyssä ym.
Jukka Kyhäräinen, Verohallinto vastasi 24.11.2016
1 peukku 0 inhousta
Riippuu toimialasta, asemointitavoitteesta ja siitä, miten maailmantilanne kehittyy. Halutaanko vain jotenkin selviytyä vai halutaanko mennä lähemmän kärkeä. Ilman perustietotekniikan osaamista on vaikea pysyä mukana. Toisaalta vanhaan teknologiaan nojaaminen voi olla rasite, eli nopea uuden oppiminen ja uteliaisuus korostuu. Digitalisaation ytimessä on distruptiivisuus ja  asioiden kompleksisuus, jolloin yksin ei kukaan selviä ja verkostoitumistaidot ja verkostovaikuttaminen ovat tärkeitä taitoja.  Mutta se mikä tänään voi olla kilpailuetu, ei välttämättä ole sitä huomenna. Sanotaan, että ei kannata sijoittaa munia yhteen koriin mutta silti missään korissa ei saa olla huonoja munia. Metataitoina oppimistekniikat, luovuustekniikat, ongelmanratkaisutekniikat, pehmeät ihmissuhdetaidot ja systeemiajattelu lienevät vähintään eduksi.
Tapani Järveläinen vastasi 8.12.2016
0 peukkua 0 inhousta
Nykyajan ongelmat ovat niin monimutkaisia ja muutoksen tahti niin kova, että osaamisen pitää joustaa oman erikoisalueen lisäksi laajemmalle. Tähän tueksi on laadittu julkiselle hallinnolle (ja miksei muillekin) ajatusmalli. Ajatusmalli on jaettu kolmeen osa-alueeseen, kaikkien tarvitsemiin perusosaamisiin, yleisiin valmiuksiin ja asenteisiin sekä osan henkilöstöstä tarvitsemiin erityisosaamisiin.
Ajatusmalli löytyy täältä: https://www.innokyla.fi/documents/3575377/98868696-01df-458d-ae29-9b813573adfa

Ajatusmallin määrittelyt ovat yleisellä tasolla. Jokaisen organisaation tulee määritellä myös omat tavoitteensa ja sitä kautta tarvittavat kyvykkyydet, jotka sisältävät myös tarvittavat osaamiset.
Heidi Torro vastasi 30.1.2017
Anna palautetta
...