Mistä on kyse?

Uusi Suomidigi tarjoaa kokonaiskonseptin julkishallinnon digitalisaation edistämisen tueksi. Tavoitteena on luoda ”yhden luukun malli”, josta julkisen sektorin digitaalisten palveluiden suunnittelijat, kehittäjät ja päätöksiä tekevä johto löytäisivät kaipaamaansa tietoa ja tukea ja jonka sisältöjen tekemiseen ja kehittämiseen he voivat osallistua.

Hankkeen eteneminen

Suomi.fi palveluntarjoajille -hanke asetettiin Väestörekisterikeskuksessa vuoden 2018 alussa. Hanke päättyy vuoden 2019 lopussa ja hankkeen aikana suunniteltu ja toteutettu uusi Suomidigi-verkkopalvelu otetaan virallisesti käyttöön vuoden 2020 alussa, jolloin myös Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa. Uusi Suomidigi kehitetään ketterästi, joten sen ensimmäinen versio tullaan julkaisemaan jo loppukesällä 2019.

Hankkeen tavoitteena on edistää koko julkishallinnon digitalisaatiota ja tukea sen parissa toimivia henkilöitä. Hankkeen aikana rakennettava palvelu tulee kokoamaan yhteen digitalisaatiotyöhön liittyviä palveluita, ohjeita ja työkaluja sekä kohtauttamaan osaamista ja ihmisiä organisaatio- ja hallinnonalasiilottomasti. Hankkeen aikana vakiinnutetaan myös verkostomainen tapa toimia sekä asiakaslähtöinen toimintamalli osaksi uuden Suomidigin kokonaiskonseptia.

Uuden Suomidigin rakentaminen on aloitettu keväällä 2018. Kevään aikana järjestettiin työpajoja ja tehtiin haastatteluja julkishallinnon digitalisaation parissa työskentelevien henkilöiden kanssa esimerkiksi kunnissa ja virastoissa. Kevään päätteeksi järjestettiin viikon mittainen Design sprint, jossa luotiin ensimmäinen konseptitason raakile siitä, millainen palvelu vastaisi ymmärryksen perusteella nousseisiin havaintoihin.

Käyttäjäymmärryksen kartuttaminen jatkui kesän yli ja osana haastatteluja ja työpajoja konseptiprototyyppiä testattiin edelleen. Tulleiden palautteiden perusteella tehtiin loppuvuonna uusi prototyyppi, jota testattiin alkuvuonna 2019. Kolmas prototyyppi syntyi toisen vaiheen palautteiden ja laajentuneen käyttäjäymmärryksen perusteella.

Tällä hetkellä (03/2019) käynnissä on alustavalintaan liittyvät kartoitukset, joiden perusteella valitsemme alustan maaliskuussa alkavaa kehittäjäkilpailutusta varten. Samaan aikaan jatkamme edelleen prototyypin testausta sekä kierrämme ympäri Suomea tapaamassa julkishallinnon digitalisaation tekijöitä.

Tutustu matkan varrella kirjoitettuihin blogeihin (uusin ylimpänä):

Asiakaskeskeisyys ja yhteistyö ovat kehittämisen keskiössä Kuopiossa

Älä jää siiloon – tule kehittämään julkishallinnon digitalisaatiota yhdessä

Digitalisaation tukea rakentamassa: Konseptin testausta ja toinen prototyyppi

Digitalisaation tukea rakentamassa: Design Sprint

Digitalisaation tukea rakentamassa: Alustava konsepti ja prototyyppi

Digitalisaation tukea rakentamassa: toinen työpaja asiakasymmärryksen kartuttamiseksi

Digitalisaation tukea rakentamassa: Ymmärryksen syventämistä työpajassa

Digitalisaation tukea rakentamassa: Millaista tukea kehittäjät ja johtajat tarvitsevat digitalisaatioon?

Digitalisaation tukea rakentamassa: SuoPa-hankkeessa käynnistyi konseptointi

Liity verkostoon!

  • suomidigi-kehittajat.slack.com