Digi arkeen

Läheisten antama digituki jää näkymättömiin

35-65-vuotiaista suomalaisista lähes puolet auttaa aikuisikäistä läheistään verkko- ja digitaidoissa kuukausittain tai useammin. Harvemmin kuin kuukausittain auttajia on myös paljon.

Video ja ääni

Tutustu virkamiesten arkeen Vain virkamieselämää -sarjassa

Vain virkamieselämää -sarjassa haastetaan virkamiehiä kertomaan tavallisesta työpäivästään kameralle. Virkamiehet kuvaavat itse itseään yhden päivän ajan ja lopputulos julkaistaan Suomidigin YouTube-kanavalla. Tervetuloa mukaan kurkistamaan virkamiesten

Suomidigi

Sisätilapaikannuksen avulla voitaisiin tarjota sujuvampia palveluita

Sisätilapaikannuksen avulla eri palveluita voitaisiin yhdistää osaksi kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. Havainnollistaakseni väitettäni aloitan kuvitteellisella esimerkillä. Minna on ladannut puhelimeensa kaupungin tarjoaman ilmaisen sovelluksen ja sallinut paikkatietonsa

Digi arkeen

Jotta digi kuuluisi kaikille – palveluntuottajat talkoisiin

Marianne Heikkilä

Pohjois-Karjalassa äitini, 75, on opetellut käyttämään vain tekstiviestejä ja Facebookia, jotka olivat valmiina hänen puhelimessa. Sosiaalisen median avulla hän pitää yhteyttä läheisiin päivittäin. Pankkipalvelut, lääkärit

Suomidigi

Käyttäjätarinoilla ryhtiä asiakaslähtöisyyteen

Asiakaslähtöisyys on kuuma päivän sana. Kotimaisten kielten keskuksen sanakirja määrittelee asiakaslähtöisen palvelun: asiakkaiden toiveista ja tarpeista lähteväksi, ja asiakkaat huomioon ottavaksi. Asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden eteen

Suomidigi

Siilomaisista ratkaisuista kohti tiedon laajempaa hyödyntämistä

Tulevaisuuden Tampere haluaa tarjota asukkailleen parhaita mahdollisia palveluita sekä tehostaa kaupungin toimintaa ja pitää kustannukset hallinnassa, vaikka infra kasvaa kaupungin poikkeuksellisen vahvan kehittymisen ja väkiluvun

Suomidigi

Asiakkaan palvelupolkuja hahmottelemassa

Raivatessamme organisaatiosiiloja kohti ihmiskeskeistä toimintakulttuuria palvelujen ja palveluketjujen järjestäminen on yksi haastavimmista tehtävistä. Kansallisesta tasosta lähtien pyrkimyksenä on pienin askelin ja kokeilevin loikkauksin siirtyä ennakointikykyiseen

Video ja ääni

Vain virkamieselämää: valtiovarainministeriö

Vain virkamieselämää -sarjassa haastetaan virkamiehiä kertomaan tavallisesta työpäivästään kameralle. Toisena organisaationa haasteeseen vastaavat valtiovarainministeriön virkamiehet. Virkamiehet kuvaavat itse itseään yhden päivän ajan ja lopputulos julkaistaan

Suomidigi

Digitalisaatiosta uutta luottamusliimaa kuntien välille?

”Tuskin on enää kuntia, jotka eivät olisi havainneet muuttunutta asukaskäyttäytymistä tai työntekijöiden odotuksia uusista tavoista hoitaa päivittäiset tehtävät. Sen sijaan on lukuisia kuntia, jotka eivät

Suomidigi

Digitaaliset opetusmenetelmät ovat kasvussa Suomen koulutusmarkkinoilla

Internetin helpon saatavuuden myötä digitaaliset opetusmenetelmät ovat kasvattaneet suosiotaan Suomen koulutusmarkkinoilla. Tilastokeskuksen mukaan 16-89-vuotiaiden muodostamasta ikäryhmästä käytti 88 prosenttia internetiä vuonna 2017.  Kun taas alle

Video ja ääni

Vain virkamieselämää: Väestörekisterikeskus

Vain virkamieselämää -sarjassa haastetaan virkamiehiä kertomaan tavallisesta työpäivästään kameralle. Ensimmäisenä haasteeseen vastaa viisi Väestörekisterikeskuksen virkamiestä. Virkamiehet kuvaavat itse itseään yhden päivän ajan ja lopputulos julkaistaan

Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: Design Sprint

Suomi.fi palveluntarjoajille -hankkeessa kehitettävän palvelun alustava konsepti on nyt saatu muotoiltua. Prototyypissä Suomidigi-nimeä kantava kokonaisuus tulee muotoutumaan verkkopalvelusta, joka tarjoaa monimediallista tietoa, valmiita ratkaisuja ja yhteisöllisiä elementtejä.

Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: Alustava konsepti ja prototyyppi

Toukokuussa järjestetty Design Sprint muotoili yhteen ja vei eteenpäin kevään aikana tehtyä työtä digitalisaation tukipalvelun luomiseksi. Sprinttiviikon jälkeen käsissämme oli konseptihahmotelma ja prototyyppi, joiden avulla

Digikärkihankkeet

Kerran kysyttyä, useasti käytettyä – omia koulutustietojaan pääsee pian hyödyntämään suostumuksenhallinnan yhteishankkeen kautta

Oletko miettinyt tilannetta, että saisit tietojasi helposti ja digitaalisesti haluamiesi palveluiden käyttöön? Tämä on pian mahdollista Koski-palvelun kautta saatavien opiskelutietojesi osalta, tarvitset niitä sitten työnhakuun

Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: toinen työpaja asiakasymmärryksen kartuttamiseksi

Minkälainen palvelukokonaisuus tukisi juuri sinua, julkishallinnon digitalisaation edistäjä ja digipalvelujen kehittäjä? Suomidigi on mukana kehittämässä ratkaisua tähän kysymykseen tiiviissä yhteistyössä Suomi.fi-palveluntarjoajille-hankkeen (SuoPa) kanssa. Julkishallinnon digipalveluiden

Suomidigi

Digikampus on meille kaikille

Digitalisaatio on nyt ja tulevaisuudessa toiminnan ja palveluiden kehittämisen kulmakivistä, myös yliopistomaailmassa. Mitä digitaalisuus oikeastaan on ja miten se ilmenee? Tässä blogissa pohdin asiaa digikampuksen

Video ja ääni

Podcast: Mitä virkamiehen tulee tietää tietosuojasta?

Uutta EU:n yhteistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 lukien.  Mutta mistä asetuksessa on julkishallinnossa työskentelevän henkilön näkökulmasta tiivistetysti kyse?

Artikkelit

Ekosysteemifoorumi: Ihmiskeskeinen kaupunki

25.4.2018 järjestetty Ekosysteemifoorumi keräsi yhteen laajan osanottajajoukon kuntien kehittämisestä, tekoälystä ja datasta kiinnostuneita keskustelijoita. Mukana oli edustajia niin kunta-, valtio- kuin yritysmaailmastakin Lyhyiden, aiheeseen orientoivien

Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: Ymmärryksen syventämistä työpajassa

Minkälainen palvelukokonaisuus tukisi juuri sinua, julkishallinnon digitalisaation edistäjä ja digipalvelujen kehittäjä? Suomidigi on mukana kehittämässä ratkaisua tähän kysymykseen tiiviissä yhteistyössä Suomi.fi-palveluntarjoajille-hankkeen (SuoPa) kanssa. Kuten D9:n

Video ja ääni

Podcasteja digitalisaatiosta

Tälle sivulle kerätään linkkejä (julkishallinnon) digitalisaatiota käsittelevistä podcasteista ja podcastsarjoista.  Ilmianna löytämäsi sisältö osoitteeseen suomidigi@vrk.fi!

Video ja ääni

Videoita digitalisaatiosta

Tälle sivulle kerätään linkkejä (julkishallinnon) digitalisaatiota käsittelevistä videoista ja videosarjoista. Ilmianna löytämäsi sisältö osoitteeseen suomidigi@vrk.fi!

Video ja ääni

Puolustusministeriön hallinnonalan digikonsepti

Valtiokonttorin digitiimi D9 tukee digitalisaatiohankkeiden läpivientiä ja digiloikan tekijöitä käytännön työssä. Yhtenä esimerkkinä työstä on puolustusministeriön hallinnonalan digikonseptin luominen. Tältä näytää vuoden 2017 aikana luotu

Suomidigi

Nuorisotyön digitalisaatiossa laitteet eivät ole keskiössä

Nuorisotyö professiona ja toimialana on pieni mutta vireä. Toimialan luonteeseen kuuluu nopea ja ketterä mukautuminen yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä nuorten muuttuviin tarpeisiin. Tämä näkyy myös digitalisaatiossa.

Digikärkihankkeet

Kannanotto: Tiedon löydettävyys vaatii yhteistyötä

Suomessa on kehitetty ainutlaatuinen kaikille avoin kuvailutietovaranto, jonka muodostavat Yleinen suomalainen ontologia YSO ja sitä laajentavat eri aihealueiden erikoisontologiat. Tämä mahdollistaa tiedon löydettävyyden yhtenäistämällä tiedon

Suomidigi

eOppiva – päivittää virkamiehen osaamisen

Virkamiestyö ja sen tekotavat ovat jatkuvassa ja yhä kiihtyvässä muutoksessa. Uudet työnmetodit näkyvät niin asiantuntijan kuin esimiehen arjessa, mikä luo painetta ministeriöiden ja virastojen henkilöstön

Suomidigi

Taxman tekee veroilmoituksensa verkossa

Aikahyppy vuoteen -85. Pelasitko jo silloin edelläkävijänä Super Mario Brosia vai tutustuitko klassikon saloihin vasta myöhemmin? Moni on ottanut ensimmäiset askeleensa kohti digitalisaatiota juuri tämän

Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: SuoPa-hankkeessa käynnistyi konseptointi

Kehitämme Suomi.fi-palveluntarjoajille-hankkeessa (SuoPa) kokonaiskonseptia, jonka tarkoituksena on tukea koko yhteiskunnan digitalisaatiota ja tarjota yhteiskehittämisen työvälineitä digitalisaation tekijöille ja tukea digirakentajille. Digitalisaatio on kokonaisvaltaista uudistumista, jossa

Digi arkeen

Digituki on arvioinnin arvoista

Julkisten palveluiden digitalisointi etenee vauhdilla. Se on monin tavoin parannus, varsinkin niille, joilla on tarvittavat laitteet ja digitaidot. Tottunutkin digilaitteiden käyttäjä saattaa aika ajoin tarvita

Suomidigi

Musiikin digioppiminen taiteen perusopetuksessa

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman uudistuksessa musiikin alalle keskeistä ovat musiikkiteknologisten menetelmien ja ympäristöjen hyödyntäminen opiskelussa sekä musiikillisen luovuuden korostuminen.

Artikkelit

Kielelliset oikeudet ja digitalisaatio

Digitalisaatio on yhä suuremmassa roolissa niin julkisten kuin yksityistenkin tahojen tarjoamissa palveluissa. Palveluiden ja toimintojen digitalisaatio vaikuttaa jo nyt viranomaisten ja kansalaisten arkeen. Digitalisaatio muuttaa

Kirjoituksia digistä

Kirjoituksia digistä: Kansalaiskurssi kohentamaan arjen digiturvaa

Hyödyntävätkö valtio ja kunnat digin ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia? Miten varmistetaan sähköisten palveluiden hyväksyttävyys kansalaisten parissa? Miten digi otetaan huomioon maakunta- ja soteuudistuksessa? Miten estämme

Suomidigi

Miten digikehittämistä voisi kehittää?

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu on tietääksemme Suomen ainoa maakunnallinen digihanke, joka toimii Pohjois-Savossa toimialavapaasti rahoittaen sekä kuntien, yritysten että yhdistysten digikokeiluja sekä tarjoten ilmaista digineuvontaa. Hanke

Artikkelit

Ekosysteemifoorumi: Hyvinvointia kestävällä datataloudella

15.3.2018 järjestetty Ekosysteemifoorumi keräsi yhteen laajan osanottajajoukon hyvinvointi- ja terveysalasta sekä datataloudesta kiinnostuneita keskustelijoita. Mukana oli niin valtiohallinnon kuin yritysmaailman ja järjestökentänkin edustajia. Lyhyiden, aiheeseen

Suomidigi

Oppimisen pitää virrata välillämme kuin vesi

Koulutusta vastaavaa työtä on todella vaikea, ellei mahdotonta löytää. Formaalin koulutuksen varaan jättäminen on mielestäni vaarallista. Taidot, jotka opimme tänään ovat auttamattomasti vanhoja jo muutaman

Digi arkeen

Rakentaako digitalisaatio kuulumisen tunnetta vai osattomuutta?

Digitalisaatio herättää tunteita. Se on monille mahdollisuus, toisille kirosana, yksille lähellä, toisille kaukana. Digitalisaatiossa ei ole kyse ainoastaan teknologioista, palveluista tai niihin liittyvistä taidoista ja

Suomidigi

Inhimillistä digitalisaatiota

Digitalisaatio on meneillään olevista uudistuksista ja investoinneista merkittävin. Se muuttaa palveluissakin työnteon ja tuotannon tavat. Digipalvelut poistavat aukioloaikoihin liittyvät rajoitukset eikä palveluiden käyttö edellytä vastaanottotiloja.

Suomidigi

Tieto päätöksenteon tukena – mikä muuttuu?

Tiedolla johtamisen teemat ovat jo pidempään olleet merkittävä osa johtamista ja päätöksentekoa koskevaa keskustelua. On helppoa olla samaa mieltä siitä, että päätösten tulisi perustua faktapohjaiseen

Digi arkeen

Digitalisaatio, mummo ja pesukone 2.0

Ensimmäisen maailman digikuplassa elävinä meidän on hyvä muistaa, että esimerkiksi pesukoneen ihme ei ole vielä todellisuutta kaikkialla maailmassa. Digitalisaation menestystarina ei tässä mielessä poikkea pesukoneesta.

Suomidigi

Kone käyntiin kahdesti vuodessa

Ylioppilastutkinnon digitalisoinnista päätettiin vuonna 2011 Kataisen hallituksen ohjelmassa. Yksinkertainen virke 90-sivuisessa julkaisussa käynnisti sekä teknisesti että pedagogisesti kiinnostavan tietojärjestelmähankkeen. Miten saadaan tietokoneohjelma toimimaan samanaikaisesti 40 000

Suomidigi

Mitä voisi olla kestävä digitalisointi?

Digitalisaatio välineenä edistää kestävää ja ekologista kehitystä, mutta millaista olisi kestävä digitalisaatio – paitsi ekologisesti, myös hallinnollisesti, taloudellisesti ja inhimillisesti?

Suomidigi

WhatsApp@Kindergarten – virtuella inspektioner på daghem

Det började med en inbjudan till Iniö daghem. Daghemmet ligger ute i havsbandet och restiden är lång. Men jag visste att personalen och barnen vid

Digikärkihankkeet

Asuntojen omistus digitalisoituu

ASREK-hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset asuntoihin liittyvien prosessien digitalisoitumiselle. Asuntokohteiden yksilöinti ja osakekirjan korvaaminen sähköisellä omistajamerkinnällä mahdollistaa vaihdannan ja vakuushallinnan prosessien digitalisoitumisen.

Digi arkeen

Arjen digi vähentää seniorien yksinäisyyttä

Yksinäisyyttä on kaikenikäisillä, mutta se koskettaa erityisesti senioreja. Arviolta 300 000 yli 70-vuotiasta kärsii Suomessa yksinäisyydestä usein tai jatkuvasti.

Artikkelit

Sosiaalinen media osana asiantuntijatyötä

Sosiaalisen median tulo vaatii julkisessa hallinnossa työskenteleviltä asiantuntijoilta entistä laajempaa viestintäosaamista. Miten ammatillinen minä voi näkyä someviestinnässä?

Artikkelit

Tiedolla johtaminen ja data-analytiikka

Pohjimmiltaan tiedolla johtamisessa kyse on toiminta- ja johtamisideologiasta, jossa puolueetonta tietoa käytetään päätösten perustana.

Artikkelit

Tietosuoja – mistä on kyse?

Tietosuoja-asiat koskettavat meitä kaikkia – erityisesti sitten, kun EU:n uusi tietosuoja-asetus on voimassa. Huomioitavia osa-alueita ovat ensinnäkin oma henkilökohtainen tietosuojamme, mutta työelämälähtöisesti erityisesti henkilötietojen käsittely osana työtehtäviä.

Digi arkeen

Digituki ei ole kaikille totta – tarvitaan yhteiskunnallista sitoutumista

Arviolta miljoonalle suomalaiselle verkkopalveluiden käyttäminen ei ole arkipäivää. Tarkkaa lukua on vaikea arvioida. Juuri päättyneen AUTA–hankkeen loppuraportissa lukee, että noin 300 000 yli 75-vuotiasta on

Suomidigi

Kyberhypeä ja digikrapulaa

Digitalisaatio ja turvallisuus on sanaparina hieman samanlainen kuin työ ja hyvinvointi. Hyötynäkökulmista kyllä keskustellaan paljon, mutta konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat kuitenkin pitkälti haittavaikutusten hallintaan. Esimerkiksi kyberturvallisuuden

Digi arkeen

Digitaalisten palveluiden ensisijaisuus – hyvä verkkopalvelu on oikeus

Reilu viikko sitten Sipilän hallitus linjasi julkisen hallinnon sähköisen asioinnin, viestinvälityksen ja digitaalisten palvelujen ensisijaisuudesta. Kansalaisille linjaus ei tarkoita velvoitetta käyttää viranomaisasioinnissaan digipalveluja, toisin kuin

Suomidigi

Digi mahdollistaa paremman väylänpidon ja älyliikenteen

Voiko liikenneväylä digitalisoitua? Kyllä voi. Liikenneväylistä ja liikenteestä on mahdollista laatia digitaalinen kuvaus, eli kaksoisolento, jossa on kaikki reaalimaailman ominaisuudet, joka on kattava, kolmiulotteinen ja

Suomidigi

Kuinka digitaalinen kuntasi on?

Kuinka laajasti kunnissa hyödynnetään palveluiden tuotannossa digitalisaatiota? Mitä hyötyä digitalisaatiosta on ja kuinka paljon palveluiden sähköistäminen vaatii alkuinvestointeja? Paljonko on kunnan taloudessa viivan alle jäävä

Suomidigi

Suotta syrjitty standardi

Hyvää normipäivää, Työskentelen Viestintävirastossa tietoturvallisuuden standardoinnin parissa ja haluaisin tehdä heti alkuun tunnustuksen: en pidä koko sanasta. Standardointi, standardisointi? Kielitoimistokin hyväksyy molemmat. Viestintävirastossa päädyimme standardointiin

Digikärkihankkeet

Avustustinderillä avustusten myöntäjien ja hakijoiden tarpeet kohtaavat

Valtionavustusten digitalisointimahdollisuuksia selvittänyt ryhmä esittää, että avustuksiin liittyvä tieto koottaisiin yhteen ja kehitettäisiin siihen tukeutuvia uusia palveluja. Jos asiat etenevät ehdotetusti, ehkä päivänvalon näkee vielä

Suomidigi

Älä hukkaa asiakasta (digituen) viestinnässä!

Celia, Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry ja Helsingin kaupunginkirjasto järjestivät vuonna 2017 Celia-kummikokeilun, jossa ENTER ry:n koulutetut vertaisopastajat neuvoivat ikäihmisiä Celian äänikirjapalvelun käytössä tabletilla tai kännykällä

Digi arkeen

Digitalisering ska vara roligt!

Digitala lösningar är så vanliga att många av oss inte ens märker dem. De flesta använder dator och smarttelefon, vi beställer varor och tjänster från

Digikärkihankkeet

Asiakkaiden asiantuntemus hyödyksi Virtuaalisairaalassa

Mitä tarkoittaa vaskuliitti? Minne olen menossa, jos saan kutsun endokronologian poliklinikalle? Terveydenhuoltoalan ammattilaisten käyttämät termit eivät kerro potilaalle välttämättä mitään, eivätkä Googlesta esille nousevat kauhukertomukset hälvennä sairastamiseen liittyvää pelkoa tai epätietoisuutta.

Digikärkihankkeet

KemiDigi – sidosryhmäyhteistyötä parhaimmillaan

Minna Valtavaara

Esimerkiksi kemikaalien maahantuonti ja valmistaminen sekä kemikaaleja käyttävien laitosten perustaminen ja toiminta vaativat huomattavan määrän tiedon toimittamista eri viranomaisille. Kemikaalituoterekisteriin toimitetaan omanlaiset tiedot, ympäristölupahakemukseen liitetään tiedot käyttöön tulevista kemikaaleista samoin kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen.

Digi arkeen

Digi ei riitä – nuori kaipaa kasvoja

Nuorille on tarjolla yhä enemmän matalan kynnyksen tukea ja apua verkossa. Nämä palvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä esimerkiksi silloin, jos ei ole uskallusta tai mahdollisuutta kasvokkaiseen palvelutilanteeseen.

Digi arkeen -kehittäminen viranomaispalveluissa on hyvässä vauhdissa. Tutkimusten mukaan tilanne ei ole kuitenkaan ristiriidaton. Monissa nuorten palvelukokemuksia koskevissa tutkimuksissa nuoret toivovat selkeästi kasvokkaisia palveluja.

Digikärkihankkeet

Toiminnan muutos keskiössä sote-palveluiden digitalisoinnissa!

Meistä jokainen on varmasti joskus miettinyt, pitäisikö tietyn vaivan takia lähteä lääkäriin vai voiko tilannetta vain seurailla muutaman päivän. Sitten on soitettu terveysasemalle, jonotettu puhelimessa, odotettu takaisinsoittoa, varattu aika, jonotettu vielä vähän lisää ja loppujen lopuksi käyty vastaanotolla. Ensi vuonna valmistuva Omaolo -palvelukokonaisuus ratkoo näitä ongelmia ja sen myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäiväkin.

Digi arkeen

Digiopastus voi avata silmät

Tiina Etelämäki

Sähköisten palveluiden lisääntyessä oleelliseksi kysymykseksi nousee kansalaisten valmiudet käyttää niitä. Ikäihmisistä löytyy suuri joukko ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet tietokoneita ja myös niitä, jotka arkailevat sähköistä asiointia. Seniorit tarvitsevat sekä rohkaisua ja motivointia että laitteiden ja palveluiden teknistä tukea.

Suomidigi

Kun JHS ei ole riittävän ketterää

Antti Ylä-Jarkko

Meillä Vantaan tietohallinnossa kulunut vuosi on ollut kehittämisen näkökulmasta katsottuna kiinnostavaa aikaa. Kuntasektori kokonaisuudessaan on isojen haasteiden ja muutosten edessä, ja kunnan digitaalisten palvelujen kehityksestä vastaavana joutuu koko ajan miettimään, kuinka nykyaikainen tietohallinto pystyy näihin haasteisiin vastaamaan.

Digikärkihankkeet

Tulorekisteri tulee – oletko valmis?

Arto Leinonen

Kuukausi-ilmoitus eläkelaitokselle, vuosi-ilmoitus Verohallinnolle, palkkatodistuksia Kelalle ja vakuutusyhtiöille, vuosi-ilmoitus työttömyysvakuutusrahastolle, palkkatietoja Tilastokeskukselle… työnantajien palkkahallinnon arkipäivää nykyisin. Muutos kuitenkin häämöttää jo aivan nurkan takana.

Suomidigi

Kuka huolehtii digijunteista?

Annika Pollari

Digi-Suomi vuonna 2017: klik-klik, päivän ruokaostokset on tehty, klik-klik, kuopukselle on tilattu lääkäriaika, klik klik, veroilmoitus on jätetty, klik klik, siskon kanssa on puheltu rapakon taakse. Kiireiselle uraihmiselle netin tarjoamat palvelut ja mahdollisuudet ovat pelastus ja helppo tapa hoitaa monia tärkeitä asioita.

Suomidigi

Digiähkyä ja -tahtoa

Susanna Hyvärinen

Autossa aamuruuhkassa. Radiossa soi musiikki. Kuin tietokoneessa istuisi – näyttö, valikot. Bluetooth. Navigaattori. Ajotietokone, keskikulutus, ajotilastot, tutka. Kännykkä lataumassa. Tankki tyhjä – Varaa huolto – Tarkista ilmanpaine! Tulee päivitysilmoitus, autoon. Tuntuuko tutulta?

Digi arkeen

Digitaitojen kehittyminen ei saa olla sattuman varassa

Mirva Gullman

Digiosaamista tarvitaan työelämässä kasvavassa määrin. Vaikka työelämässä pärjäisikin ilman digitaitoja, niin mitäs sitten kun jää työttömäksi? TE-palvelut hoituvat verkossa, mutta vain silloin kun verkon käyttö on hallussa.

Digi arkeen

Palveluiden saavutettavuus riippuu ihmisestä

Sami Älli

Ikä on vahvin digiteknologian käyttöön vaikuttava tekijä, mutta ikääntyvät eivät ole homogeeninen kategoria. Ikäihmisillä on eri tarpeet eri iässä ja eri sosiaali- ja elämäntaparyhmissä. Tämä koskee tietysti meitä kaikkia, käytämmehän kaikki palveluita omien kykyjemme ja tarpeidemme mukaan.

Digi arkeen

Digi-into vastaan digikauhu

Ville Vaarne

Jotkut kirjastot ovat digistä aivan tohkeissaan, toiset taas ovat kauhuissaan ja toivovat, että ”ei mitään digijuttuja tänne”.
Näin minulle kertoi digikouluttaja Marko Torppala, joka on kiertänyt kirjastoissa ympäri Suomea opettamassa ihmisille tietokoneen käyttöä.

Digikärkihankkeet

Luvat ja valvonta -kärkihanke tarjoaa apuja yrityksen arkeen

Päivi Tommila ja Sirpa Alitalo

Miten perustan yrityksen? Mihin virastoihin minun pitää ilmoittaa mitäkin? Mitä lupia tarvitsen? Mitä velvoitteita toiminnanharjoittamiseen liittyy?  Entä kannattaako minun palkata työntekijä, ja mitä velvoitteita minulle siitä yrittäjänä tulee? Keneltä kysyä neuvoa?

Suomidigi

Digineuvoja kotiin

Riikka Lammi

Mistä saisi digiapua silloin, kun sitä tarvitsee? Maksutonta digineuvontaa on Helsingissä laajasti tarjolla eri puolilla kaupunkia kirjastoissa, asukastaloissa ja palvelukeskuksissa. Yli 150 toimipisteessä henkilökohtaista digineuvontaa antavat mm. järjestöjen vapaaehtoiset vertaisopastajat sekä kaupungin työntekijät.  

Digikärkihankkeet

Valtion hankinnat – avoimuutta ja automaatiota

Tero Meltti

Kiinnostaako kuinka valtion varoja käytetään? Oletko kuullut Tutkihankintoja.fi-sivustosta? Valtion hankintojen digitalisoinnin osalta Tutkihankintoja.fi-palvelu ja viranomaistietojen automaattinen tarkastaminen ovat ensimmäisiä näyttöjä siitä muutoksesta, joka seuraavien kahden vuoden aikana tulee tapahtumaan koko valtionhallinnon hankintaprosessissa.

Digi arkeen

Tukahtuuko digi-into uhkakuvilla?

Liisa Tiainen

Vanhustenviikon tiistaina 3.10.2017 koordinoi Vanhustyön keskusliitto jo viidettä kertaa valtakunnallista SeniorSurf-teemapäivää. Noin 200 tapahtumassa eri puolilla Suomea rohkaistiin ja motivoitiin ikääntyneitä ihmisiä tietotekniikan pariin.

Digikärkihankkeet

Kokeilujen kautta kokonaisvaltaisempaa kehittämistä

Ira Alanko

On kaikkien tiedossa, että ketterä kehittäminen, palvelumuotoilu, lean start -up menetelmät ja kokeilut ovat toisiaan tukevia ajatus- ja toimintamalleja joilla pyritään mahdollisimman toimivaan ratkaisuun – tehokkaasti ja nopeasti. Käytännössä nämä asiat pyritään kuitenkin usein lokeroida ja pitää erillään, ehkä yksinkertaistamisen tarkoituksella.

Suomidigi

Tää laite on jumis! Kirjastotäti, auta mua!

Anneli Haapaharju

Kello on kymmenen tiistaiaamuna ja vaasalaisen kirjaston ovet aukeavat. Kymmenen senioria kävelee sisään ja ottaa jonotusnumeron tablettilaitteen ja digipalvelun ohjaukseen. Ensimmäisen numeron saanut jää heti ohjattavaksi, muut aloittavat iloisen puheensorinan. Vaihdetaan kokemuksia erilaisista laitteista, sovelluksista ja digipalveluista.

Digikärkihankkeet

Digitaalinen oppiminen nyt

Petteri Kallio

Hyvään digitaalisen oppimiskokemukseen kuuluvat olennaisesti mikro-oppiminen, interaktiiviset videot, kuratoitu sisältö, sekä mahdollisuus palautteeseen ja keskusteluun. Sanomattakin on selvää, että oppimista pitää pystyä tekemään aika-, paikka- ja päätelaiteriippumattomasti.

Suomidigi

Tietosuojasta on tulossa ilmiö

Tuula Seppo

Tietosuoja on noussut yleiseksi puheenaiheeksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä. Voisi jopa sanoa, että tietosuojasta on tulossa ilmiö. Tietosuoja herättääkin tunteita puolesta ja vastaan.

Digi arkeen

Peräänajo digin kanssa, apua!

Lea Stenberg

Pakettiauto ruttasi automme perän rusinaksi. Illalla pohtiessani mitä tähän blogiin kirjoittaisin oivalsin, että tältä digitalisaatio monesta ikääntyneestä tuntuu.

Suomidigi

Digitaalinen laumaeläin oppii ja pelaa kimpassa

Jussi Peltonen

Yhteiskunnan jäsenen kansalaistaitoihin kuuluu nykyään digitaalisten palvelujen käytön osaaminen. Pitää maksaa itse laskut, etsiä reseptit pilvestä ja hoitaa asiat sähköisesti kotoa.

Digi arkeen

Hyvä digipalvelu ei synny ilman rakkautta

Mervi Hasu

Kun ohjelmointiguru Linus Torvalds puhuu tietokoneen koodista, se kuulostaa rakkauden sanomalta. Koodia kasvatetaan, koodin pitää olla kaunista ja yksinkertaista, siinä ei saa olla mitään liikaa, sitä ei anneta kenen tahansa käsiin – siitä pidetään antaumuksellisesti huolta.

Suomidigi

Olemmeko tietokriisin partaalla?

Kimmo Rousku

Vuoden 1973 jälkeen energiatehokkuudesta, kasvihuonepäästöjen vähentämisestä sekä muusta ekologisesta ajattelusta ja toiminnasta on tullut itsestäänselvyys. Miten tämä liittyy digitalisaatioon ja uudenlaisten palveluiden tuottamiseen?

Suomidigi

Tekninen kotipalvelu tuo Einolle ja Martalle iloa arkeen

Mirva Gullman

Eino ja Martta ovat viihtyneet onnellisesti yhdessä jo yli viisikymmentä vuotta. Kumpikin heistä on ylittänyt 80 vuoden iän, mutta kotona-asuminen Lohjalla sujuu edelleen suhteellisen mutkattomasti.

Suomidigi

Digimuutos: opittavaa kuitenkin historiastakin?

Martti Kallavuo

”Teollisen vallankumouksen tärkein tekijä oli tuotantovälineissä 1700-luvulla tapahtunut, ihmettä lähennellyt kehitys, jonka myötä tavallisen väestön elämä mullistui tuhoisalla tavalla.”

Digi arkeen

Digitaalinen yhteiskunta – tasa-arvoinen ja yhdenvertainen?

Marianne Heikkilä

Uusia näköaloja, sujuvia palveluja, tulevaisuuden uskoa, osallisuuden mahdollisuuksia. Digitalisaatio on tätä, mutta se voi myös synnyttää digiosattomuutta.

Suomidigi

Diginäkyjä

Maakunta- ja sotejärjestämisuudistuksen keskeinen muutossana on digitalisaatio. Joillekin se on kirosanana, toisille se lupaa ratkaisun kaikkiin ongelmiin.

Suomidigi

Asiakas heittopussina palveluiden välissä

Aleksi Kopponen

Kun ihminen jää yllättäen työttömäksi, moni perusasia järkkyy. Ensin saattaa huolettaa oma ja perheen talous, sen jälkeen mahdollisesti itsetunto. Alkaa matka, joka ei ollut suunnitelmissa. Usein kyseessä ei kuitenkaan ole pakettimatka, vaan ihminen saattaa kokea, että hänet pudotetaan lentokoneesta laskuvarjolla ilman karttaa keskelle arvaamatonta viidakkoa, josta pitäisi selvitä takaisin kiinni työelämään.

Digikärkihankkeet

Vaaleanvihreällä digimatkalla

Helena Lappalainen

Istun työmatkalla junassa juhannuksen aatonaattona ja ikkunoista vilisee vaaleanvihreä koivumaisema. Tässä on hyvä hetki miettiä digimatkaa, joten olen viimeisen vuoden aikana tehnyt. Vaaleanvihreä väri sopii digi-ikkunoihinkin, sillä olen ollut uuden äärellä niin tekemisen kuin ajattelunkin suhteen.  

Suomidigi

Kuinka valitsisit mieleisesi SoTe-palvelut?

Janne Viskari

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus on ollut tiiviisti otsikoissa, mutta oletko koskaan ajatellut mitä se voi parhaimmillaan tarkoittaa?