Suomidigi

Testiaineistopalvelu palvelunkehityksen tueksi

Kesäkuun puolivälin tienoilla potkaistiin käyntiin Väestörekisterikeskuksen, Patentti- ja rekisterihallituksen, Maanmittauslaitoksen sekä Verohallinnon yhteishanke, jossa muodostetaan yhteneväinen, monimuotoinen sekä turvallinen testiaineisto digitaalisten palveluiden kehittämisen tueksi. Tämä

Suomidigi

MessiLive – Työnantajat työnhakijoiden haastateltavana

Uudenlaiset digitaaliset ratkaisut madaltavat kynnystä kysyä työnantajalta työhön liittyviä kysymyksiä ja antavat työnantajille mahdollisuuden kertoa tarjolla olevasta työstä tekijöille ympäri maailman. Työnhakijat miettivät työtä hakiessaan

Digi arkeen

”Muutos täytyy saada asiakkaan arjen kautta, muuten se ei toimi”

Julkisten palvelujen digitalisoituminen helpottaa monen arkea. Kaikki meistä eivät ole tottuneita asioimaan sähköisesti ja tarvitsevat sen vuoksi tukea palveluiden käyttöön. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni

Suomidigi

Uuden Suomidigin alustaksi valikoitui Drupal

Uudistuvan Suomidigin takana on Suomi.fi palveluntarjoajille -hanke, joka asetettiin Väestörekisterikeskuksessa tammikuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on       edistää koko julkishallinnon digitalisaatiota       tukea digitalisaation parissa eri rooleissa toimivia

Digi arkeen

Digipalvelujen käyttöön ei pakoteta vaan rohkaistaan ja tuetaan

Jokainen meistä saa edelleen päättää, miten hoitaa henkilökohtaiset asiansa viranomaisen kanssa, sähköisesti vai perinteisesti joko puhelimella tai käymällä viranomaisen luona. Digitaaliseen palvelutapaan panostetaan kuitenkin yhä

Suomidigi

Kuntavierailuilla organisaatioiden kehittämistavat tutuiksi

Digi- ja väestötietoviraston aloittaessa toimintansa tammikuussa 2020 julkaistaan myös uusi Suomidigi.fi-alusta. Palvelu tukee julkisen sektorin toimijoita eli heitä, joiden tehtäviin kuuluvat toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen

Suomidigi

Uusi Suomidigi: kohti konkretiaa

Uudessa Suomidigissä tavoitteena on kehittää palvelu, joka tukee koko yhteiskuntamme digitalisaation tekijöitä. Palvelusta löytyy tietoa, tukea ja verkostoja erityisesti julkisen sektorin digipalvelujen suunnittelijoiden ja rakentajien

Suomidigi

Hankkeista hyötyjen johtamiseen kokonaisketterän toiminnan avulla

Maailma ympärillämme on muuttunut. Digitalisoituvassa ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä Väestörekisterikeskukselta ja tulevalta Digi- ja väestötietovirastolta odotetaan uudenlaisia kyvykkyyksiä. Sisäisen toimintamme pitää olla johdonmukaista ja linjassa

Digi arkeen

Rakennusaineita yhdenvertaisen digitaalisen Suomen rakentamiseen

Digi arkeen -neuvottelukunta julkaisi maaliskuussa 2019 toimintakertomuksen, jossa on koottuna yhteen neuvottelukunnan huomioita, jotka on syytä muistaa kun kehitetään digitaalista Suomea. Poimi mukaan omaan kehitystyöhösi

Suomidigi

Kansallisella strategialla johdonmukaiseen tekemiseen – Suunnannäyttäjät-kisan voittajat tutustuivat Tanskan digiterveyspalveluihin

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailun voittajatiimi, Terveyskylä.fi, suuntasi palkintomatkalleen Tanskaan. Vierailun aikana tiimiläiset pääsivät tutustumaan paikalliseen tapaan toteuttaa e-terveyspalveluita osana terveydenhuoltoa. Vierailupäivämme aamulla suuntasimme Healthcare Denmarkin toimitiloihin

Suomidigi

Asiakaskeskeisyys ja yhteistyö ovat kehittämisen keskiössä Kuopiossa

Kehitämme Väestörekisterikeskuksessa parhaillaan uudistuvaa Suomidigi-palvelua tukemaan julkishallinnon (digi)kehittäjien työtä. Uuden palvelun tavoittaana on tuoda yhteen tietoa, kehittämismalleja, verkostoja ja tehdä näkyväksi digitalisaatioon liittyvää työtä ympäri

Digikärkihankkeet

Hallitus panosti 100 miljoonaa digitalisaatioon – mitä saatiin aikaan?

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa päätettiin panostaa julkisten palveluiden digitalisaatioon 100 miljoonaa euroa. Tätä mittavaa investointia on syytä arvioida sekä hankekohtaisesti että kokonaisuutena. Koska kyse on yhteiskunnallisesta

Suomidigi

Älä jää siiloon – tule kehittämään julkishallinnon digitalisaatiota yhdessä

Myyvä otsikko, eikö? Kiitos otsikosta kuuluu Digitalisaation suunnannäyttäjien kokoontumisajojen työpajaosallistujille, jotka antoivat aikaansa käyttöömme helmikuun puolivälissä.    Valtiovarainministeriön kokouskeskuksessa järjestetyt Digitalisaation suunnannäyttäjien kokoontumisajot järjestettiin helmikuussa

Suomidigi

Digikompassi ohjasi Hollolaa yhteisöllisyyden edistämiseen

Digikompassi – peli digitalaisen ajan kunnalle. Vaikka osana pelin nimeä onkin D-sana, eivät teknologiat ohjaa pelin kulkua. Sen sijaan pelissä yhtenä tärkeänä tavoitteena on keskustella

Suomidigi

Kokeile rohkeasti ja ota opit talteen

Kun yhdistetään startup-yritysten tuoreet ideat ja kaupungin innokas ote uuden kokeilemiseen, saadaan tuloksena nopeita kokeiluja, joista molemmat osapuolet hyötyvät. Näin tehtiin Kalasatama wellbeing -kokeiluohjelmassa, jossa

Suomidigi

Tietojohtaminen Pirkkalan kunnassa

Tietojohtamisen käsite on tullut tunnetuksi viime vuosikymmenten aikana ja nykymaailmassa, jossa tietolähteitä on tarjolla lähes rajattomasti, on aihe varsin ajankohtainen. Termille tietojohtaminen ei ole yhtä

Digi arkeen

Digitalisaation synnyttämiä kuiluja tulee tutkia

Digitaalisuuden luomaa eriarvoisuutta on tutkittu niin kauan kuin internet on ollut olemassa. Tutkimuksen ensimmäinen aalto (1995-2005) keskittyi siihen, keillä oli pääsy tai ei ollut pääsyä

Suomidigi

Vantaalla robotit ovat osa henkilöstöä

Vantaan ensimmäiset ohjelmistorobotit aloittivat työnsä jo vuoden 2018 alussa. Nyt vuoden 2019 aikana robotteja tulee paljon lisää ja ne rekrytoidaan suoraan henkilöstön osaksi – ja

Video ja ääni

Podcast: Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa

Teemme tekoälyajan rikastamaa yhteiskuntaa ihmisille. Jotta Suomi olisi hyvä paikka asua, elää ja yrittää, tulisi ihmisen olla kaiken toimintamme lähtökohta. Ihmiskeskeisen yhteiskunnan työtä valmistellaan AuroraAI-esiselvityshankkeessa,

Suomidigi

Digityöntekijät työskentelevät vuorokauden ympäri Vantaan Talouspalvelukeskuksessa

Vantaan kaupungin talouspalvelukeskuksessa aloitti ensimmäinen digityöntekijä eli ohjelmistorobotti ostolaskujen tiliöinti- ja reitittämistehtävissä tammikuussa 2018. Ensimmäisestä pilotointivaiheesta saatujen positiivisten kokemusten perusteella päätettiin ohjelmistorobotiikkaa laajentaa uusiin prosesseihin.

Suomidigi

Puheentunnistuksesta potkua toimistotyöhön

Jämsän kaupunki toteuttaa parasta aikaa toimistopalveluhanketta,  jonka tavoitteena on ottaa käyttöön toimistotyön tiimimalli, siirtyä toimistotehtävien hoitamisessa monipaikkatyöhön ja yhteisten resurssien käyttöön sekä hyödyntää digitalisaatiota toimistotyön

Digikärkihankkeet

Kieli on kommunikaation perusta – myös koneille ja tekoälylle

Viimeiset vuodet ammattinani on ollut vakuutella, että niinkin arkinen asia kuin kieli on tiedonhallinnan, digitaalisen palvelukehityksen ja tekoälynkin ytimessä. Kieli on kommunikaation perusta itsestään selvästi

Digi arkeen

Viranomaisten ei ole pakko olla poteroissaan

Sosiaalinen media ja tapahtumien livestriimaukset mahdollistavat ministeriöille ja muille viranomaisorganisaatiolle uudenlaisen tavan olla vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä sekä aktiivisten kansalaisten ja järjestöjen kanssa. Näihin nykyajan hyödyllisiin työkaluihin

Suomidigi

Asuminen ja sen tukeminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mahdollistajana

Ekosysteemifoorumi kokoontui pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäen johdolla Säätytalolle 28.11.2018 keskustelemaan asumisesta osana hyvinvointia. Aiheen ajankohtaisuutta nosti esille käynnissä oleva perusturvan ja toimeliaisuuden uudistava Toimi-hanke, jossa valmistellaan sosiaaliturva

Suomidigi

Lupa kokeilla – Janakkala kehitti apuvälineen osallistamiseen

Janakkalan kunta hyppäsi aikanaan mukaan valtiovarainministeriön digikuntakokeiluun ajatuksena kehittää toimintatapoja ja välineitä kuntalaisten osallistamiseen. Kuten kuntakollegat tietävät, osallistamisen haasteena on, miten saada a) kuntalaiset mutta

Suomidigi

Ennakkoluulottomat opiskelijat siivittivät tiensä Syysmyräkän voittoon asiakaslähtöisellä palvelukonseptillaan

Syysmyräkkä-hackathon järjestettiin Turun Joki-vierailukeskuksessa perjantaina 16.11.2018. Tapahtumaan oli ilmoittautunut etukäteen noin 50 osallistujaa ja muutamat saapuivat paikalle vielä ennen tapahtuman alkua kyselemään, josko pääsisivät mukaan.

Suomidigi

Yhteisistä haasteista yhteisiin ratkaisuihin – Syysmyräkän anatomia

Marraskuun puolivälissä järjestetty Syysmyräkkä-tapahtuma kokosi Espoon Otaniemeen ja Turkuun yhteensä noin 150 eritaustaista ja eri organisaatioista tulevaa henkilöä ratkomaan tulevaisuudessa toteutettavia monialaisia palvelukokonaisuuksia. Miksi tapahtuma

Digi arkeen

Övergången till det digitala borde inte vara en mardröm

Digitaliseringen är här – på gott och ont. De frälsta anser att livet blir effektivare, enklare och den medmänskliga kommunikationen blir snabbare. Det här är

Suomidigi

Ohjelmistorobotiikka helpottaa lupakäsittelijän työtä Oulussa

Termit ohjelmistorobotiikka, tekoäly ja digitalisaatio nousevat usein esille, kun puhutaan toimintojen ja prosessien tehostamisesta sekä automatisoinnista. Samassa yhteydessä myös aiheellisesti mainitaan, että edellä mainittujen termien

Artikkelit

Kokeilut Suomen vahvuutena kohti EU-puheenjohtajakautta

Ekosysteemifoorumi kokoontui pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäen johdolla Säätytalolle 4.10.2018 keskustelemaan Suomen mahdollisuuksista ihmiskeskeisen digitalisaation ja kestävän kasvun hyödyntäjänä kattoteemalla EU:n digitulevaisuus. Aiheen ajankohtaisuutta lisää EU:n

Digi arkeen

Diginatiivi nuori on myytti

Kaikki nuoret ovat diginatiiveja. Ei. Väite on tarua. Vaikka nuoret eivät olisi kokeneet aikaa ennen nettiä ja mobiililaitteita, tämä ei takaa riittäviä digitaitoja. Nuorten digiosaamisessa

Suomidigi

Digituki kuuluu meille kaikille

Käynnistimme Väestörekisterikeskuksessa digituen valtakunnalliseen kehittämiseen ja digituen järjestäjien tukemiseen tähtäävän työn* puolisen vuotta sitten. Pidin digitukea jo silloin merkittävänä, digitalisaatiota edesauttavana asiana, ja käsitykseni tuen

Suomidigi

Kokeilukiihdyttämö kiihdyttää kokeilut lentoon

Syyskuun lopussa käyntiin polkaistu Kokeilukiihdyttämö kerää yhteen valtionhallinnon työntekijöitä ratkomaan omaan työhönsä liittyviä haasteita kokeilemalla. Mukaan ilmoittautui tällä kertaa 17 tiimiä ympäri valtiohallinnon. Kokeilukiihdyttämö on

Suomidigi

Sanoilla ja lauseilla on merkitys(tä)

Kuntalain mukaan kuntien viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja siinä on otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet (Kuntalaki 410/2015, § 29). Myös hallintolaki

Digi arkeen

Työ digineuvojana tarjoaa nuorille oppimismahdollisuuksia

Mirva Gullman

Useissa järjestöissä on kehitetty ansiokkaasti digituen malleja, joista suuri osa perustuu vapaaehtoisten ikäihmisten toteuttamaan vertaisopastukseen. Upeaa työtä, mutta tuen tarvitsijoita on monenlaisia ja siksi tuen tarjontaankin tarvitaan vaihtoehtoisia malleja.

Suomidigi

Kokeilutarina: Digikompassi-pelin kehittäminen, osa 2

Digikompassi-peli oli kokeilu, jossa kuntien digitalisaation ja strategiaprosessin tueksi muotoiltiin yhteiskehittämisen työkalu. Kerroimme vauhdikkaan kokeilun alkuvaiheista jo bloginsarjan ensimmäisessä osassa (linkki tämän blogin lopussa). Tässä

Digi arkeen

Nettiä ikä kaikki -kiertue loi iloa digistä

Väsynyt, mutta onnellinen. Sellainen oli tunnelma Nettiä ikä kaikki – iloa digistä -kiertueen jälkeen. Vanhustyön keskusliiton ja Digi arkeen -neuvottelukunnan jäsenenä osallistuin Ylen digitaitojen parantamiseen

Artikkelit

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy – suomi.fi-palveluissa vaatimukset on huomioitu jo kehittämisvaiheessa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Sen seurauksena saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy 23.9.2018 portaittain. Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon

Suomidigi

Kokeilutarina: Digikompassi-pelin kehittäminen, osa 1

Tämä on meidän #kokeilutarina eli kertomus siitä, miten ministeriön ja viraston virkamiehet lähtivät pelillistämään strategiaprosessia. Syntyi Digikompassi-peli, joka rakennettiin kokeillen ja yhteiskehittäen kesällä 2018. Pelin

Digitalisaation suunnannäyttäjät

Bug Bounty kutsuu hakkerit mukaan tietoturvajahtiin

Digitaaliset toimintaympäristöt ja niihin liittyvät uhkakuvat voivat muuttua uuvuttavalla vauhdilla. Perinteinen tietoturvatestauksen ja -auditointitoiminnan tueksi tarvitaan uusia tapoja testata ja varmistaa sähköisten palveluiden turvallisuus ja

Digitalisaation suunnannäyttäjät

Mobiiliajokortti on maailman ensimmäinen digitaalinen ajokortti – älypuhelinsovellus tarjoaa kortin lisäksi muita palveluja autoilijalle

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailun finaalikolmikkoon ajellut Autoilija on älypuhelinsovellus, joka sisältää mobiiliajokortin sekä ajoneuvopalveluita. Trafi on luonut maailman ensimmäisenä viranomaisena digitaalisen ajokortin, joka toimii suunnannäyttäjänä myös

Digitalisaation suunnannäyttäjät

Ajokortin uusiminen onnistuu täysin sähköisesti

Suomessa on 3,7 miljoonaa ajokorttia, joiden uusiminen koskettaa henkilöitä joilla on kuorma-auton tai linj-auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti sekä iän perusteella henkilöauton kuljettajia. Kaikkia ajokortin haltijoita

Digitalisaation suunnannäyttäjät

Ilmoituksen hoitopaikan valinnasta voi tehdä sähköisesti

Suomessa potilas voi valita, miltä oman kuntansa tai kuntien yhteistoiminta-alueen terveysasemalta haluaa hoitoa. Potilaan on ilmoitettava terveysaseman tai hoitopaikan vaihtamisesta kirjallisesti sekä nykyisellä että valitsemalleen

Digitalisaation suunnannäyttäjät

Puolapuita pitkin parempaan puolesta-asiointiin – tavoitteena korvata manuaalisia vaiheita sisältävät väliaikaisratkaisut

Puolesta-asiointia lähdettiin helpottamaan Essote-alueella, jotta sujuva sähköinen asiointi esimerkiksi alaikäisen lasten huoltajille ja ikääntyneiden läheistensä asioita hoitaville henkilöille olisi mahdollista. Puolesta-asiointi ja Kanta-palvelujen hyödyntäminen alueellisissa

Digitalisaation suunnannäyttäjät

Etälääkärin vastaanotolla saa apua kotisohvaltakin

Lähitulevaisuudessa voi olla jo mahdollista, ettei toipilaana tarvitsekaan tallustella lääkärin vastaanotolle, vaan etädiagnostiikan avulla oman tilan voi tarkistaa vaikkapa älypuhelimen avulla. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden

Digitalisaation suunnannäyttäjät

eRaati kutsuu asiakkaat mukaan toiminnan kehittämiseen

Osallistuminen valinnanvapauskokeiluun, jossa kuntalainen voi valita perusterveydenhuollon palveluntuottajan joko kunnallisesta palvelusta tai yksityiseltä tuottajalta haastoi myös Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kehittämään toimintaa ja asiakaskokemusta. Ylä-Savon SOTE

Digitalisaation suunnannäyttäjät

3D-palvelun avulla voi tutustua kaupungin tulevaisuuteen

Miltä tuntuisi kurkistaa oman kaupungin tulevaisuuteen ennen kuin peruskiveäkään on muurattu? Hyvinkään kaupunki kehittää 3D-kaupunkimallia, jonka kautta kaupunkilaiset voivat katsoa tulevan kaupunkikeskustan kehittämiseen ja osallistua

Digitalisaation suunnannäyttäjät

Terveyskylä.fi näyttää suuntaa digitaalisissa terveyspalveluissa

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailun voittaja Terveyskylä.fi on digitaalisten terveyspalveluiden suunnannäyttäjä. Terveyskylä.fi on palvelukokonaisuus, jonka tekemiseen on osallistunut yli 1400 terveydenhuollon ammattilaista viidestä yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä yhdessä asiakkaiden

Digitalisaation suunnannäyttäjät

Tunnistautuminen meni Metsään – KATSO-ratkaisujen korvaaminen suomi.fi-tunnistuksella ja -valtuuksilla

Suomen metsäkeskus lähti ensimmäisenä organisaationa korvaamaan KATSO-ratkaisuja Suomi.fi-tunnistuksella ja Suomi.fi-valtuuksilla. Nykyisin Metsään.fi-sivustolle pääsee kirjautumaan Suomi.fi-tunnistuksen avulla ja yrityksen puolesta asioinnin valtuuksia pääsee hallinnoimaan Suomi.fi-valtuuksien kautta.

Digitalisaation suunnannäyttäjät

Pääkaupunkiseutu kerää toimipisterekisterit yhteiseen palveluun – toimipistetietoihin kytketään entistä vahvemmin myös sähköinen asiointi

Pääkaupunkiseudun toimirekisteripisteperhe kerää erilaiset toimirekisteripisteet yhteen digitaaliseksi palveluksi, josta kuntalaiset voivat etsiä tietoa eri toimipisteiden, palveluiden ja tilojen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Tällä hetkellä toimirekisteripisteperheelle kehitetään

Suomidigi

Mielipide: EU:n digitalisaation edelläkävijä tukeutuu digistrategiassaan digiarkkitehtuuriin – siksi meidänkin pitäisi

Tanska on kansainvälisissä digitalisaatiota koskevissa selvityksissä todettu usein maailman edistyneimmäksi valtioksi digitalisaatiossa. Omakin kokemukseni tukee näitä selvityksiä, esimerkiksi avoimen datan tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia tanskalaiset tutkivat jo

Artikkelit

Apolitical kokosi yhteen digimenetelmiä ja -työkaluja ympäri maailman – vinkkaa mukaan hyviä käytäntöjä

Puolueeton ja yhteiskehittämällä luotu kansainvälinen Apolitical-verkkopalvelu on kerännyt yhteen julkishallinnon digikehittämisen pelikirjoja ja periaatteita ympäri maailman. Vastikään julkaistu Digital Government Atlas on koottu yhteistyössä Apolitical-verkoston

Digi arkeen

Ikäihmiset verkkopankista: ”Digiosaaminen ei ole ihmisyyden mitta”

Lea Stenberg

Kun viime talvena laitoimme Vallin Ikäteknologiakeskuksessa ”Ikäihmisten toiveet ja tarpeet pankkiasioinnin kehittämiseen”-kyselyn maailmalle, ei meistä kukaan osannut aavistaa vastausten valtavaa vyöryä. Toki ymmärsimme, että olimme

Digi arkeen

Läheisten antama digituki jää näkymättömiin

35-65-vuotiaista suomalaisista lähes puolet auttaa aikuisikäistä läheistään verkko- ja digitaidoissa kuukausittain tai useammin. Harvemmin kuin kuukausittain auttajia on myös paljon.

Video ja ääni

Tutustu virkamiesten arkeen Vain virkamieselämää -sarjassa

Vain virkamieselämää -sarjassa haastetaan virkamiehiä kertomaan tavallisesta työpäivästään kameralle. Virkamiehet kuvaavat itse itseään yhden päivän ajan ja lopputulos julkaistaan Suomidigin YouTube-kanavalla. Tervetuloa mukaan kurkistamaan virkamiesten

Suomidigi

Sisätilapaikannuksen avulla voitaisiin tarjota sujuvampia palveluita

Sisätilapaikannuksen avulla eri palveluita voitaisiin yhdistää osaksi kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. Havainnollistaakseni väitettäni aloitan kuvitteellisella esimerkillä. Minna on ladannut puhelimeensa kaupungin tarjoaman ilmaisen sovelluksen ja sallinut paikkatietonsa

Digi arkeen

Jotta digi kuuluisi kaikille – palveluntuottajat talkoisiin

Marianne Heikkilä

Pohjois-Karjalassa äitini, 75, on opetellut käyttämään vain tekstiviestejä ja Facebookia, jotka olivat valmiina hänen puhelimessa. Sosiaalisen median avulla hän pitää yhteyttä läheisiin päivittäin. Pankkipalvelut, lääkärit

Suomidigi

Käyttäjätarinoilla ryhtiä asiakaslähtöisyyteen

Asiakaslähtöisyys on kuuma päivän sana. Kotimaisten kielten keskuksen sanakirja määrittelee asiakaslähtöisen palvelun: asiakkaiden toiveista ja tarpeista lähteväksi, ja asiakkaat huomioon ottavaksi. Asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden eteen

Suomidigi

Siilomaisista ratkaisuista kohti tiedon laajempaa hyödyntämistä

Tulevaisuuden Tampere haluaa tarjota asukkailleen parhaita mahdollisia palveluita sekä tehostaa kaupungin toimintaa ja pitää kustannukset hallinnassa, vaikka infra kasvaa kaupungin poikkeuksellisen vahvan kehittymisen ja väkiluvun

Suomidigi

Asiakkaan palvelupolkuja hahmottelemassa

Raivatessamme organisaatiosiiloja kohti ihmiskeskeistä toimintakulttuuria palvelujen ja palveluketjujen järjestäminen on yksi haastavimmista tehtävistä. Kansallisesta tasosta lähtien pyrkimyksenä on pienin askelin ja kokeilevin loikkauksin siirtyä ennakointikykyiseen

Video ja ääni

Vain virkamieselämää: valtiovarainministeriö

Vain virkamieselämää -sarjassa haastetaan virkamiehiä kertomaan tavallisesta työpäivästään kameralle. Toisena organisaationa haasteeseen vastaavat valtiovarainministeriön virkamiehet. Virkamiehet kuvaavat itse itseään yhden päivän ajan ja lopputulos julkaistaan

Suomidigi

Digitalisaatiosta uutta luottamusliimaa kuntien välille?

”Tuskin on enää kuntia, jotka eivät olisi havainneet muuttunutta asukaskäyttäytymistä tai työntekijöiden odotuksia uusista tavoista hoitaa päivittäiset tehtävät. Sen sijaan on lukuisia kuntia, jotka eivät

Suomidigi

Digitaaliset opetusmenetelmät ovat kasvussa Suomen koulutusmarkkinoilla

Internetin helpon saatavuuden myötä digitaaliset opetusmenetelmät ovat kasvattaneet suosiotaan Suomen koulutusmarkkinoilla. Tilastokeskuksen mukaan 16-89-vuotiaiden muodostamasta ikäryhmästä käytti 88 prosenttia internetiä vuonna 2017.  Kun taas alle

Video ja ääni

Vain virkamieselämää: Väestörekisterikeskus

Vain virkamieselämää -sarjassa haastetaan virkamiehiä kertomaan tavallisesta työpäivästään kameralle. Ensimmäisenä haasteeseen vastaa viisi Väestörekisterikeskuksen virkamiestä. Virkamiehet kuvaavat itse itseään yhden päivän ajan ja lopputulos julkaistaan

Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: Design Sprint

Suomi.fi palveluntarjoajille -hankkeessa kehitettävän palvelun alustava konsepti on nyt saatu muotoiltua. Prototyypissä Suomidigi-nimeä kantava kokonaisuus tulee muotoutumaan verkkopalvelusta, joka tarjoaa monimediallista tietoa, valmiita ratkaisuja ja yhteisöllisiä elementtejä.

Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: Alustava konsepti ja prototyyppi

Toukokuussa järjestetty Design Sprint muotoili yhteen ja vei eteenpäin kevään aikana tehtyä työtä digitalisaation tukipalvelun luomiseksi. Sprinttiviikon jälkeen käsissämme oli konseptihahmotelma ja prototyyppi, joiden avulla

Digikärkihankkeet

Kerran kysyttyä, useasti käytettyä – omia koulutustietojaan pääsee pian hyödyntämään suostumuksenhallinnan yhteishankkeen kautta

Oletko miettinyt tilannetta, että saisit tietojasi helposti ja digitaalisesti haluamiesi palveluiden käyttöön? Tämä on pian mahdollista Koski-palvelun kautta saatavien opiskelutietojesi osalta, tarvitset niitä sitten työnhakuun

Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: toinen työpaja asiakasymmärryksen kartuttamiseksi

Minkälainen palvelukokonaisuus tukisi juuri sinua, julkishallinnon digitalisaation edistäjä ja digipalvelujen kehittäjä? Suomidigi on mukana kehittämässä ratkaisua tähän kysymykseen tiiviissä yhteistyössä Suomi.fi-palveluntarjoajille-hankkeen (SuoPa) kanssa. Julkishallinnon digipalveluiden

Suomidigi

Digikampus on meille kaikille

Digitalisaatio on nyt ja tulevaisuudessa toiminnan ja palveluiden kehittämisen kulmakivistä, myös yliopistomaailmassa. Mitä digitaalisuus oikeastaan on ja miten se ilmenee? Tässä blogissa pohdin asiaa digikampuksen

Video ja ääni

Podcast: Mitä virkamiehen tulee tietää tietosuojasta?

Uutta EU:n yhteistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 lukien.  Mutta mistä asetuksessa on julkishallinnossa työskentelevän henkilön näkökulmasta tiivistetysti kyse?

Artikkelit

Ekosysteemifoorumi: Ihmiskeskeinen kaupunki

25.4.2018 järjestetty Ekosysteemifoorumi keräsi yhteen laajan osanottajajoukon kuntien kehittämisestä, tekoälystä ja datasta kiinnostuneita keskustelijoita. Mukana oli edustajia niin kunta-, valtio- kuin yritysmaailmastakin Lyhyiden, aiheeseen orientoivien

Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: Ymmärryksen syventämistä työpajassa

Minkälainen palvelukokonaisuus tukisi juuri sinua, julkishallinnon digitalisaation edistäjä ja digipalvelujen kehittäjä? Suomidigi on mukana kehittämässä ratkaisua tähän kysymykseen tiiviissä yhteistyössä Suomi.fi-palveluntarjoajille-hankkeen (SuoPa) kanssa. Kuten D9:n

Video ja ääni

Podcasteja digitalisaatiosta

Tälle sivulle kerätään linkkejä (julkishallinnon) digitalisaatiota käsittelevistä podcasteista ja podcastsarjoista.  Ilmianna löytämäsi sisältö osoitteeseen suomidigi@vrk.fi!

Video ja ääni

Videoita digitalisaatiosta

Tälle sivulle kerätään linkkejä (julkishallinnon) digitalisaatiota käsittelevistä videoista ja videosarjoista. Ilmianna löytämäsi sisältö osoitteeseen suomidigi@vrk.fi!

Video ja ääni

Puolustusministeriön hallinnonalan digikonsepti

Valtiokonttorin digitiimi D9 tukee digitalisaatiohankkeiden läpivientiä ja digiloikan tekijöitä käytännön työssä. Yhtenä esimerkkinä työstä on puolustusministeriön hallinnonalan digikonseptin luominen. Tältä näytää vuoden 2017 aikana luotu

Suomidigi

Nuorisotyön digitalisaatiossa laitteet eivät ole keskiössä

Nuorisotyö professiona ja toimialana on pieni mutta vireä. Toimialan luonteeseen kuuluu nopea ja ketterä mukautuminen yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä nuorten muuttuviin tarpeisiin. Tämä näkyy myös digitalisaatiossa.

Digikärkihankkeet

Kannanotto: Tiedon löydettävyys vaatii yhteistyötä

Suomessa on kehitetty ainutlaatuinen kaikille avoin kuvailutietovaranto, jonka muodostavat Yleinen suomalainen ontologia YSO ja sitä laajentavat eri aihealueiden erikoisontologiat. Tämä mahdollistaa tiedon löydettävyyden yhtenäistämällä tiedon

Suomidigi

eOppiva – päivittää virkamiehen osaamisen

Virkamiestyö ja sen tekotavat ovat jatkuvassa ja yhä kiihtyvässä muutoksessa. Uudet työnmetodit näkyvät niin asiantuntijan kuin esimiehen arjessa, mikä luo painetta ministeriöiden ja virastojen henkilöstön

Suomidigi

Taxman tekee veroilmoituksensa verkossa

Aikahyppy vuoteen -85. Pelasitko jo silloin edelläkävijänä Super Mario Brosia vai tutustuitko klassikon saloihin vasta myöhemmin? Moni on ottanut ensimmäiset askeleensa kohti digitalisaatiota juuri tämän

Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: SuoPa-hankkeessa käynnistyi konseptointi

Kehitämme Suomi.fi-palveluntarjoajille-hankkeessa (SuoPa) kokonaiskonseptia, jonka tarkoituksena on tukea koko yhteiskunnan digitalisaatiota ja tarjota yhteiskehittämisen työvälineitä digitalisaation tekijöille ja tukea digirakentajille. Digitalisaatio on kokonaisvaltaista uudistumista, jossa

Digi arkeen

Digituki on arvioinnin arvoista

Julkisten palveluiden digitalisointi etenee vauhdilla. Se on monin tavoin parannus, varsinkin niille, joilla on tarvittavat laitteet ja digitaidot. Tottunutkin digilaitteiden käyttäjä saattaa aika ajoin tarvita

Suomidigi

Musiikin digioppiminen taiteen perusopetuksessa

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman uudistuksessa musiikin alalle keskeistä ovat musiikkiteknologisten menetelmien ja ympäristöjen hyödyntäminen opiskelussa sekä musiikillisen luovuuden korostuminen.

Artikkelit

Kielelliset oikeudet ja digitalisaatio

Digitalisaatio on yhä suuremmassa roolissa niin julkisten kuin yksityistenkin tahojen tarjoamissa palveluissa. Palveluiden ja toimintojen digitalisaatio vaikuttaa jo nyt viranomaisten ja kansalaisten arkeen. Digitalisaatio muuttaa

Suomidigi

Miten digikehittämistä voisi kehittää?

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu on tietääksemme Suomen ainoa maakunnallinen digihanke, joka toimii Pohjois-Savossa toimialavapaasti rahoittaen sekä kuntien, yritysten että yhdistysten digikokeiluja sekä tarjoten ilmaista digineuvontaa. Hanke

Artikkelit

Ekosysteemifoorumi: Hyvinvointia kestävällä datataloudella

15.3.2018 järjestetty Ekosysteemifoorumi keräsi yhteen laajan osanottajajoukon hyvinvointi- ja terveysalasta sekä datataloudesta kiinnostuneita keskustelijoita. Mukana oli niin valtiohallinnon kuin yritysmaailman ja järjestökentänkin edustajia. Lyhyiden, aiheeseen

Suomidigi

Oppimisen pitää virrata välillämme kuin vesi

Koulutusta vastaavaa työtä on todella vaikea, ellei mahdotonta löytää. Formaalin koulutuksen varaan jättäminen on mielestäni vaarallista. Taidot, jotka opimme tänään ovat auttamattomasti vanhoja jo muutaman

Digi arkeen

Rakentaako digitalisaatio kuulumisen tunnetta vai osattomuutta?

Digitalisaatio herättää tunteita. Se on monille mahdollisuus, toisille kirosana, yksille lähellä, toisille kaukana. Digitalisaatiossa ei ole kyse ainoastaan teknologioista, palveluista tai niihin liittyvistä taidoista ja

Suomidigi

Inhimillistä digitalisaatiota

Digitalisaatio on meneillään olevista uudistuksista ja investoinneista merkittävin. Se muuttaa palveluissakin työnteon ja tuotannon tavat. Digipalvelut poistavat aukioloaikoihin liittyvät rajoitukset eikä palveluiden käyttö edellytä vastaanottotiloja.

Suomidigi

Tieto päätöksenteon tukena – mikä muuttuu?

Tiedolla johtamisen teemat ovat jo pidempään olleet merkittävä osa johtamista ja päätöksentekoa koskevaa keskustelua. On helppoa olla samaa mieltä siitä, että päätösten tulisi perustua faktapohjaiseen

Digi arkeen

Digitalisaatio, mummo ja pesukone 2.0

Ensimmäisen maailman digikuplassa elävinä meidän on hyvä muistaa, että esimerkiksi pesukoneen ihme ei ole vielä todellisuutta kaikkialla maailmassa. Digitalisaation menestystarina ei tässä mielessä poikkea pesukoneesta.

Suomidigi

Kone käyntiin kahdesti vuodessa

Ylioppilastutkinnon digitalisoinnista päätettiin vuonna 2011 Kataisen hallituksen ohjelmassa. Yksinkertainen virke 90-sivuisessa julkaisussa käynnisti sekä teknisesti että pedagogisesti kiinnostavan tietojärjestelmähankkeen. Miten saadaan tietokoneohjelma toimimaan samanaikaisesti 40 000

Suomidigi

Mitä voisi olla kestävä digitalisointi?

Digitalisaatio välineenä edistää kestävää ja ekologista kehitystä, mutta millaista olisi kestävä digitalisaatio – paitsi ekologisesti, myös hallinnollisesti, taloudellisesti ja inhimillisesti?

Suomidigi

WhatsApp@Kindergarten – virtuella inspektioner på daghem

Det började med en inbjudan till Iniö daghem. Daghemmet ligger ute i havsbandet och restiden är lång. Men jag visste att personalen och barnen vid

Digikärkihankkeet

Asuntojen omistus digitalisoituu

ASREK-hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset asuntoihin liittyvien prosessien digitalisoitumiselle. Asuntokohteiden yksilöinti ja osakekirjan korvaaminen sähköisellä omistajamerkinnällä mahdollistaa vaihdannan ja vakuushallinnan prosessien digitalisoitumisen.

Digi arkeen

Arjen digi vähentää seniorien yksinäisyyttä

Yksinäisyyttä on kaikenikäisillä, mutta se koskettaa erityisesti senioreja. Arviolta 300 000 yli 70-vuotiasta kärsii Suomessa yksinäisyydestä usein tai jatkuvasti.

Artikkelit

Sosiaalinen media osana asiantuntijatyötä

Sosiaalisen median tulo vaatii julkisessa hallinnossa työskenteleviltä asiantuntijoilta entistä laajempaa viestintäosaamista. Miten ammatillinen minä voi näkyä someviestinnässä?

Artikkelit

Tiedolla johtaminen ja data-analytiikka

Pohjimmiltaan tiedolla johtamisessa kyse on toiminta- ja johtamisideologiasta, jossa puolueetonta tietoa käytetään päätösten perustana.

Artikkelit

Tietosuoja – mistä on kyse?

Tietosuoja-asiat koskettavat meitä kaikkia – erityisesti sitten, kun EU:n uusi tietosuoja-asetus on voimassa. Huomioitavia osa-alueita ovat ensinnäkin oma henkilökohtainen tietosuojamme, mutta työelämälähtöisesti erityisesti henkilötietojen käsittely osana työtehtäviä.

Digi arkeen

Digituki ei ole kaikille totta – tarvitaan yhteiskunnallista sitoutumista

Arviolta miljoonalle suomalaiselle verkkopalveluiden käyttäminen ei ole arkipäivää. Tarkkaa lukua on vaikea arvioida. Juuri päättyneen AUTA–hankkeen loppuraportissa lukee, että noin 300 000 yli 75-vuotiasta on

Suomidigi

Kyberhypeä ja digikrapulaa

Digitalisaatio ja turvallisuus on sanaparina hieman samanlainen kuin työ ja hyvinvointi. Hyötynäkökulmista kyllä keskustellaan paljon, mutta konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat kuitenkin pitkälti haittavaikutusten hallintaan. Esimerkiksi kyberturvallisuuden

Digi arkeen

Digitaalisten palveluiden ensisijaisuus – hyvä verkkopalvelu on oikeus

Reilu viikko sitten Sipilän hallitus linjasi julkisen hallinnon sähköisen asioinnin, viestinvälityksen ja digitaalisten palvelujen ensisijaisuudesta. Kansalaisille linjaus ei tarkoita velvoitetta käyttää viranomaisasioinnissaan digipalveluja, toisin kuin

Suomidigi

Digi mahdollistaa paremman väylänpidon ja älyliikenteen

Voiko liikenneväylä digitalisoitua? Kyllä voi. Liikenneväylistä ja liikenteestä on mahdollista laatia digitaalinen kuvaus, eli kaksoisolento, jossa on kaikki reaalimaailman ominaisuudet, joka on kattava, kolmiulotteinen ja

Suomidigi

Kuinka digitaalinen kuntasi on?

Kuinka laajasti kunnissa hyödynnetään palveluiden tuotannossa digitalisaatiota? Mitä hyötyä digitalisaatiosta on ja kuinka paljon palveluiden sähköistäminen vaatii alkuinvestointeja? Paljonko on kunnan taloudessa viivan alle jäävä

Suomidigi

Suotta syrjitty standardi

Hyvää normipäivää, Työskentelen Viestintävirastossa tietoturvallisuuden standardoinnin parissa ja haluaisin tehdä heti alkuun tunnustuksen: en pidä koko sanasta. Standardointi, standardisointi? Kielitoimistokin hyväksyy molemmat. Viestintävirastossa päädyimme standardointiin

Digikärkihankkeet

Avustustinderillä avustusten myöntäjien ja hakijoiden tarpeet kohtaavat

Valtionavustusten digitalisointimahdollisuuksia selvittänyt ryhmä esittää, että avustuksiin liittyvä tieto koottaisiin yhteen ja kehitettäisiin siihen tukeutuvia uusia palveluja. Jos asiat etenevät ehdotetusti, ehkä päivänvalon näkee vielä

Suomidigi

Älä hukkaa asiakasta (digituen) viestinnässä!

Celia, Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry ja Helsingin kaupunginkirjasto järjestivät vuonna 2017 Celia-kummikokeilun, jossa ENTER ry:n koulutetut vertaisopastajat neuvoivat ikäihmisiä Celian äänikirjapalvelun käytössä tabletilla tai kännykällä

Digi arkeen

Digitalisering ska vara roligt!

Digitala lösningar är så vanliga att många av oss inte ens märker dem. De flesta använder dator och smarttelefon, vi beställer varor och tjänster från

Digikärkihankkeet

Asiakkaiden asiantuntemus hyödyksi Virtuaalisairaalassa

Mitä tarkoittaa vaskuliitti? Minne olen menossa, jos saan kutsun endokronologian poliklinikalle? Terveydenhuoltoalan ammattilaisten käyttämät termit eivät kerro potilaalle välttämättä mitään, eivätkä Googlesta esille nousevat kauhukertomukset hälvennä sairastamiseen liittyvää pelkoa tai epätietoisuutta.

Digikärkihankkeet

KemiDigi – sidosryhmäyhteistyötä parhaimmillaan

Minna Valtavaara

Esimerkiksi kemikaalien maahantuonti ja valmistaminen sekä kemikaaleja käyttävien laitosten perustaminen ja toiminta vaativat huomattavan määrän tiedon toimittamista eri viranomaisille. Kemikaalituoterekisteriin toimitetaan omanlaiset tiedot, ympäristölupahakemukseen liitetään tiedot käyttöön tulevista kemikaaleista samoin kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen.

Digi arkeen

Digi ei riitä – nuori kaipaa kasvoja

Nuorille on tarjolla yhä enemmän matalan kynnyksen tukea ja apua verkossa. Nämä palvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä esimerkiksi silloin, jos ei ole uskallusta tai mahdollisuutta kasvokkaiseen palvelutilanteeseen.

Digi arkeen -kehittäminen viranomaispalveluissa on hyvässä vauhdissa. Tutkimusten mukaan tilanne ei ole kuitenkaan ristiriidaton. Monissa nuorten palvelukokemuksia koskevissa tutkimuksissa nuoret toivovat selkeästi kasvokkaisia palveluja.

Digikärkihankkeet

Toiminnan muutos keskiössä sote-palveluiden digitalisoinnissa!

Meistä jokainen on varmasti joskus miettinyt, pitäisikö tietyn vaivan takia lähteä lääkäriin vai voiko tilannetta vain seurailla muutaman päivän. Sitten on soitettu terveysasemalle, jonotettu puhelimessa, odotettu takaisinsoittoa, varattu aika, jonotettu vielä vähän lisää ja loppujen lopuksi käyty vastaanotolla. Ensi vuonna valmistuva Omaolo -palvelukokonaisuus ratkoo näitä ongelmia ja sen myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäiväkin.

Digi arkeen

Digiopastus voi avata silmät

Tiina Etelämäki

Sähköisten palveluiden lisääntyessä oleelliseksi kysymykseksi nousee kansalaisten valmiudet käyttää niitä. Ikäihmisistä löytyy suuri joukko ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet tietokoneita ja myös niitä, jotka arkailevat sähköistä asiointia. Seniorit tarvitsevat sekä rohkaisua ja motivointia että laitteiden ja palveluiden teknistä tukea.

Suomidigi

Kun JHS ei ole riittävän ketterää

Antti Ylä-Jarkko

Meillä Vantaan tietohallinnossa kulunut vuosi on ollut kehittämisen näkökulmasta katsottuna kiinnostavaa aikaa. Kuntasektori kokonaisuudessaan on isojen haasteiden ja muutosten edessä, ja kunnan digitaalisten palvelujen kehityksestä vastaavana joutuu koko ajan miettimään, kuinka nykyaikainen tietohallinto pystyy näihin haasteisiin vastaamaan.

Digikärkihankkeet

Tulorekisteri tulee – oletko valmis?

Arto Leinonen

Kuukausi-ilmoitus eläkelaitokselle, vuosi-ilmoitus Verohallinnolle, palkkatodistuksia Kelalle ja vakuutusyhtiöille, vuosi-ilmoitus työttömyysvakuutusrahastolle, palkkatietoja Tilastokeskukselle… työnantajien palkkahallinnon arkipäivää nykyisin. Muutos kuitenkin häämöttää jo aivan nurkan takana.

Suomidigi

Kuka huolehtii digijunteista?

Annika Pollari

Digi-Suomi vuonna 2017: klik-klik, päivän ruokaostokset on tehty, klik-klik, kuopukselle on tilattu lääkäriaika, klik klik, veroilmoitus on jätetty, klik klik, siskon kanssa on puheltu rapakon taakse. Kiireiselle uraihmiselle netin tarjoamat palvelut ja mahdollisuudet ovat pelastus ja helppo tapa hoitaa monia tärkeitä asioita.

Suomidigi

Digiähkyä ja -tahtoa

Susanna Hyvärinen

Autossa aamuruuhkassa. Radiossa soi musiikki. Kuin tietokoneessa istuisi – näyttö, valikot. Bluetooth. Navigaattori. Ajotietokone, keskikulutus, ajotilastot, tutka. Kännykkä lataumassa. Tankki tyhjä – Varaa huolto – Tarkista ilmanpaine! Tulee päivitysilmoitus, autoon. Tuntuuko tutulta?

Digi arkeen

Digitaitojen kehittyminen ei saa olla sattuman varassa

Mirva Gullman

Digiosaamista tarvitaan työelämässä kasvavassa määrin. Vaikka työelämässä pärjäisikin ilman digitaitoja, niin mitäs sitten kun jää työttömäksi? TE-palvelut hoituvat verkossa, mutta vain silloin kun verkon käyttö on hallussa.

Digi arkeen

Palveluiden saavutettavuus riippuu ihmisestä

Sami Älli

Ikä on vahvin digiteknologian käyttöön vaikuttava tekijä, mutta ikääntyvät eivät ole homogeeninen kategoria. Ikäihmisillä on eri tarpeet eri iässä ja eri sosiaali- ja elämäntaparyhmissä. Tämä koskee tietysti meitä kaikkia, käytämmehän kaikki palveluita omien kykyjemme ja tarpeidemme mukaan.

Digi arkeen

Digi-into vastaan digikauhu

Ville Vaarne

Jotkut kirjastot ovat digistä aivan tohkeissaan, toiset taas ovat kauhuissaan ja toivovat, että ”ei mitään digijuttuja tänne”.
Näin minulle kertoi digikouluttaja Marko Torppala, joka on kiertänyt kirjastoissa ympäri Suomea opettamassa ihmisille tietokoneen käyttöä.

Digikärkihankkeet

Luvat ja valvonta -kärkihanke tarjoaa apuja yrityksen arkeen

Päivi Tommila ja Sirpa Alitalo

Miten perustan yrityksen? Mihin virastoihin minun pitää ilmoittaa mitäkin? Mitä lupia tarvitsen? Mitä velvoitteita toiminnanharjoittamiseen liittyy?  Entä kannattaako minun palkata työntekijä, ja mitä velvoitteita minulle siitä yrittäjänä tulee? Keneltä kysyä neuvoa?

Suomidigi

Digineuvoja kotiin

Riikka Lammi

Mistä saisi digiapua silloin, kun sitä tarvitsee? Maksutonta digineuvontaa on Helsingissä laajasti tarjolla eri puolilla kaupunkia kirjastoissa, asukastaloissa ja palvelukeskuksissa. Yli 150 toimipisteessä henkilökohtaista digineuvontaa antavat mm. järjestöjen vapaaehtoiset vertaisopastajat sekä kaupungin työntekijät.  

Digikärkihankkeet

Valtion hankinnat – avoimuutta ja automaatiota

Tero Meltti

Kiinnostaako kuinka valtion varoja käytetään? Oletko kuullut Tutkihankintoja.fi-sivustosta? Valtion hankintojen digitalisoinnin osalta Tutkihankintoja.fi-palvelu ja viranomaistietojen automaattinen tarkastaminen ovat ensimmäisiä näyttöjä siitä muutoksesta, joka seuraavien kahden vuoden aikana tulee tapahtumaan koko valtionhallinnon hankintaprosessissa.

Digi arkeen

Tukahtuuko digi-into uhkakuvilla?

Liisa Tiainen

Vanhustenviikon tiistaina 3.10.2017 koordinoi Vanhustyön keskusliitto jo viidettä kertaa valtakunnallista SeniorSurf-teemapäivää. Noin 200 tapahtumassa eri puolilla Suomea rohkaistiin ja motivoitiin ikääntyneitä ihmisiä tietotekniikan pariin.

Digikärkihankkeet

Kokeilujen kautta kokonaisvaltaisempaa kehittämistä

Ira Alanko

On kaikkien tiedossa, että ketterä kehittäminen, palvelumuotoilu, lean start -up menetelmät ja kokeilut ovat toisiaan tukevia ajatus- ja toimintamalleja joilla pyritään mahdollisimman toimivaan ratkaisuun – tehokkaasti ja nopeasti. Käytännössä nämä asiat pyritään kuitenkin usein lokeroida ja pitää erillään, ehkä yksinkertaistamisen tarkoituksella.

Suomidigi

Tää laite on jumis! Kirjastotäti, auta mua!

Anneli Haapaharju

Kello on kymmenen tiistaiaamuna ja vaasalaisen kirjaston ovet aukeavat. Kymmenen senioria kävelee sisään ja ottaa jonotusnumeron tablettilaitteen ja digipalvelun ohjaukseen. Ensimmäisen numeron saanut jää heti ohjattavaksi, muut aloittavat iloisen puheensorinan. Vaihdetaan kokemuksia erilaisista laitteista, sovelluksista ja digipalveluista.

Digikärkihankkeet

Digitaalinen oppiminen nyt

Petteri Kallio

Hyvään digitaalisen oppimiskokemukseen kuuluvat olennaisesti mikro-oppiminen, interaktiiviset videot, kuratoitu sisältö, sekä mahdollisuus palautteeseen ja keskusteluun. Sanomattakin on selvää, että oppimista pitää pystyä tekemään aika-, paikka- ja päätelaiteriippumattomasti.

Suomidigi

Tietosuojasta on tulossa ilmiö

Tuula Seppo

Tietosuoja on noussut yleiseksi puheenaiheeksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä. Voisi jopa sanoa, että tietosuojasta on tulossa ilmiö. Tietosuoja herättääkin tunteita puolesta ja vastaan.

Digi arkeen

Peräänajo digin kanssa, apua!

Lea Stenberg

Pakettiauto ruttasi automme perän rusinaksi. Illalla pohtiessani mitä tähän blogiin kirjoittaisin oivalsin, että tältä digitalisaatio monesta ikääntyneestä tuntuu.

Suomidigi

Digitaalinen laumaeläin oppii ja pelaa kimpassa

Jussi Peltonen

Yhteiskunnan jäsenen kansalaistaitoihin kuuluu nykyään digitaalisten palvelujen käytön osaaminen. Pitää maksaa itse laskut, etsiä reseptit pilvestä ja hoitaa asiat sähköisesti kotoa.

Digi arkeen

Hyvä digipalvelu ei synny ilman rakkautta

Mervi Hasu

Kun ohjelmointiguru Linus Torvalds puhuu tietokoneen koodista, se kuulostaa rakkauden sanomalta. Koodia kasvatetaan, koodin pitää olla kaunista ja yksinkertaista, siinä ei saa olla mitään liikaa, sitä ei anneta kenen tahansa käsiin – siitä pidetään antaumuksellisesti huolta.

Suomidigi

Olemmeko tietokriisin partaalla?

Kimmo Rousku

Vuoden 1973 jälkeen energiatehokkuudesta, kasvihuonepäästöjen vähentämisestä sekä muusta ekologisesta ajattelusta ja toiminnasta on tullut itsestäänselvyys. Miten tämä liittyy digitalisaatioon ja uudenlaisten palveluiden tuottamiseen?

Suomidigi

Tekninen kotipalvelu tuo Einolle ja Martalle iloa arkeen

Mirva Gullman

Eino ja Martta ovat viihtyneet onnellisesti yhdessä jo yli viisikymmentä vuotta. Kumpikin heistä on ylittänyt 80 vuoden iän, mutta kotona-asuminen Lohjalla sujuu edelleen suhteellisen mutkattomasti.

Suomidigi

Digimuutos: opittavaa kuitenkin historiastakin?

Martti Kallavuo

”Teollisen vallankumouksen tärkein tekijä oli tuotantovälineissä 1700-luvulla tapahtunut, ihmettä lähennellyt kehitys, jonka myötä tavallisen väestön elämä mullistui tuhoisalla tavalla.”

Digi arkeen

Digitaalinen yhteiskunta – tasa-arvoinen ja yhdenvertainen?

Marianne Heikkilä

Uusia näköaloja, sujuvia palveluja, tulevaisuuden uskoa, osallisuuden mahdollisuuksia. Digitalisaatio on tätä, mutta se voi myös synnyttää digiosattomuutta.

Suomidigi

Diginäkyjä

Maakunta- ja sotejärjestämisuudistuksen keskeinen muutossana on digitalisaatio. Joillekin se on kirosanana, toisille se lupaa ratkaisun kaikkiin ongelmiin.

Suomidigi

Asiakas heittopussina palveluiden välissä

Aleksi Kopponen

Kun ihminen jää yllättäen työttömäksi, moni perusasia järkkyy. Ensin saattaa huolettaa oma ja perheen talous, sen jälkeen mahdollisesti itsetunto. Alkaa matka, joka ei ollut suunnitelmissa. Usein kyseessä ei kuitenkaan ole pakettimatka, vaan ihminen saattaa kokea, että hänet pudotetaan lentokoneesta laskuvarjolla ilman karttaa keskelle arvaamatonta viidakkoa, josta pitäisi selvitä takaisin kiinni työelämään.

Digikärkihankkeet

Vaaleanvihreällä digimatkalla

Helena Lappalainen

Istun työmatkalla junassa juhannuksen aatonaattona ja ikkunoista vilisee vaaleanvihreä koivumaisema. Tässä on hyvä hetki miettiä digimatkaa, joten olen viimeisen vuoden aikana tehnyt. Vaaleanvihreä väri sopii digi-ikkunoihinkin, sillä olen ollut uuden äärellä niin tekemisen kuin ajattelunkin suhteen.  

Suomidigi

Kuinka valitsisit mieleisesi SoTe-palvelut?

Janne Viskari

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus on ollut tiiviisti otsikoissa, mutta oletko koskaan ajatellut mitä se voi parhaimmillaan tarkoittaa?

Suomidigi

Pienellä digiavulla oman elämänsä sankariksi

Sanna Moisala

OmaKanta-palvelu ja kaupunkien omat eTerveyspalvelut mahdollistavat jokaiselle omien terveys-tietojen paremman hyödyntämisen ja puhelinjonojen ohittamisen.
Turun AUTA-kokeilu keskittyi kahdella terveysasemalla näiden digipalvelujen opastuksiin ammatti-koulututtajien, vapaaehtoisten ja opiskelijoiden voimin.

Suomidigi

Julkinen hallinto näyttää suuntaa – eikä roiku peräsimessä

Riikka Pellikka

Halusimme löytää Suunnannäyttäjät-kilpailulla rohkeita toimintamallien uudistajia, jotka toimivat hyvänä esimerkkinä julkiselle hallinnolle. Saimme kaiken kaikkiaan 33 tarinaa toiminnan uudistamisesta digitalisaation keinoin.

Suomidigi

Digi digi, mutta miten?

Heidi Torro

Otsikon kysymys oli johtoajatuksena, kun alkuvuodesta aloimme suunnitella yhdessä Hausin kanssa digiosaamisen seminaarisarjaa. Kaikki ovat (kai?) jo kuulleet digistä, mutta miten ihmeessä sitä pystyisi parhaiten hyödyntämään omassa työssä.

Suomidigi

Hyödyttääkö palvelujen digitalisointi käyttäjää?

Tapani_Kauppinen-Tuulia_Rotko

Miten varmistetaan, että palvelut ovat helppokäyttöisiä tavallisille ihmisille eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa?

Suomidigi

Digikuntakokeilu 1 v – yhdessä eteenpäin

Maria Vuorensola

Ensimmäisen vuotensa aikana Digikuntakokeilu on kerännyt ympärilleen yli 30 päisen kuntajoukon, joissa kokeillen kehitetään kunnan palveluita digitalisaatiota hyödyntäen.

Suomidigi

Alustatalous ei ohittanut Suomea

Jarkko Moilanen

Suomessa digitalisaatiosta on puhuttu vuosia, jos ei jo pidempään. Puheen porina on noussut uudelle tasolle viime vuosina kiitos valtiovarainministeriön, Väestörekisterikeskuksen ja monen muun toimijan. Osana digitalisaatiota on lisääntynyt puhe myös rajapinnoista ja niiden hyödyntämisestä digitaalisten palvelujen tuottamisessa.

Suomidigi

Kevätterveiset D9-digitiimistä!

D9-Digitiimi

Niin Suomidigi kuin Valtiokonttorin D9-digitiimi tarjoavat tukea digitalisaatioon ja julkishallinnon palvelujen uudistamiseen. Missä asioissa kannattaa kääntyä meidän, D9-digitiimin, puoleen?

Suomidigi

Digisanomat ja terminologia yhtenäisiksi

Marko Latvanen

Mitä pitemmälle Suomen hallinnon ja sen palvelujen digitalisaatio etenee, sitä vähemmän kansalaiset joutuvat availemaan virallisia kirjekuoria ja tuskailemaan niiden virkamieskielisten sanomien kanssa. Mutta data ei ole yhtään sen ymmärrettävämpää tavikselle, ellei siitä tietoisena ihmistyönä tehdä ymmärrettävää ja käytettävää palvelujen ja tietosisältöjen muodossa.

Suomidigi

Rakasta rohkeasti digitalisaatiota

Ari Uusikartano

Asiointipalvelua käyttävä kansalainen saattaa hämmentyä asioidessaan digitalisaation myötä uudistetussa palvelussa, jos palvelussa on käytetty tietotekniikan ammattilaisen kieltä. Tällöin voidaan puhua käyttöliittymähaasteesta, johon meidän hallinnossa toimivien ei pitäisi sysätä asiakkaitamme.

Suomidigi

Älykorkeakoulu murtaa perinteisiä toimintamalleja Tampereella

Ilkka Haukijärvi

Päivän sana on kiistatta ”SMART”. SMART-ajattelu on saavuttanut populäärin statuksen viime vuosina. Julkisella sektorilla SMART-henki on vahvasti läsnä esimerkiksi kaupunkikehittämisessä, mutta nyt olemme viemässä ajattelua myös korkeakoulutasolle.

Digikärkihankkeet

Toisin tekemisen riemu – digisti asiakaslähtöistä

Minna Perähuhta

”Yritetään edes leikkiä, että tämä on digihanke. Emme taivu käyttämään paperihakua”, tuskailtiin etsittäessä KIRA-digin kokeiluhankkeiden rahoitushakuun sopivia sähköisiä lomakkeita valtiokonsernin nurkista elo-syyskuussa 2016. Näistä lähtökohdista KIRA-digi lähti tekemään rahoitushakuaan digisti.

Suomidigi

Digitalisoinnin periaatteet yhteisiksi pelisäännöiksi

Aleksi Kopponen

Yhteiskuntamme digitalisoituu hurjaa vauhtia, ja me kaikki olemme osallisina tässä muutoksessa. Jotta yhteinen matkamme olisi onnistunut, olemme luoneet kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet digitalisaation yhteisiksi pelisäännöiksi.

Suomidigi

Digistrategioita aamupalaksi

Olli-Pekka-Heinonen

Olemme Suomessa tehneet lukuisia tietoyhteiskunta- ja digistrategioita.
Nyt ei olekaan lähdetty kirjoittamaan strategiaa, vaan tekemisen kautta muuttamaan toimintakulttuuria; ketterästi, nopeasti oppien ja ongelmia ratkoen, mutta samalla pitkäjänteisesti.