Kategoria: Suomidigi

Testiaineistopalvelu palvelunkehityksen tueksi

Kesäkuun puolivälin tienoilla potkaistiin käyntiin Väestörekisterikeskuksen, Patentti- ja rekisterihallituksen, Maanmittauslaitoksen sekä Verohallinnon yhteishanke, jossa muodostetaan yhteneväinen, monimuotoinen sekä turvallinen testiaineisto...

Lue lisää...

digitaalinen palveluhanketestiaineistotestiaineistopalvelu

MessiLive – Työnantajat työnhakijoiden haastateltavana

Uudenlaiset digitaaliset ratkaisut madaltavat kynnystä kysyä työnantajalta työhön liittyviä kysymyksiä ja antavat työnantajille mahdollisuuden kertoa tarjolla olevasta työstä tekijöille ympäri maailman. Työnhakijat miettivät työtä...

Lue lisää...

digitalisaatioTE-palveluttyötöntyönantajaely-keskusrekrytointirekrykoulutusmessilive

Uuden Suomidigin alustaksi valikoitui Drupal

Uudistuvan Suomidigin takana on Suomi.fi palveluntarjoajille -hanke, joka asetettiin Väestörekisterikeskuksessa tammikuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on       edistää koko julkishallinnon digitalisaatiota       tukea...

Lue lisää...

ketterä kehittäminenkehittäminensuomidigiuusi suomidigidrupal

Kuntavierailuilla organisaatioiden kehittämistavat tutuiksi

Digi- ja väestötietoviraston aloittaessa toimintansa tammikuussa 2020 julkaistaan myös uusi Suomidigi.fi-alusta. Palvelu tukee julkisen sektorin toimijoita eli heitä, joiden tehtäviin kuuluvat toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisiksi,...

Lue lisää...

digitalisaatioasiakaslähtöisyyssuomidigidigikompassi

Uusi Suomidigi: kohti konkretiaa

Uudessa Suomidigissä tavoitteena on kehittää palvelu, joka tukee koko yhteiskuntamme digitalisaation tekijöitä. Palvelusta löytyy tietoa, tukea ja verkostoja erityisesti julkisen sektorin digipalvelujen suunnittelijoiden ja rakentajien tarpeisiin. Uuden...

Lue lisää...

kehittäminensuomidigidigitaalinen palvelu

Hankkeista hyötyjen johtamiseen kokonaisketterän toiminnan avulla

Maailma ympärillämme on muuttunut. Digitalisoituvassa ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä Väestörekisterikeskukselta ja tulevalta Digi- ja väestötietovirastolta odotetaan uudenlaisia kyvykkyyksiä. Sisäisen toimintamme pitää olla johdonmukaista...

Lue lisää...

kehittäminenleanketterä kehitysväestörekisterikeskusketterävrkkokonaisketteräportfolio

Kokeile rohkeasti ja ota opit talteen

Kun yhdistetään startup-yritysten tuoreet ideat ja kaupungin innokas ote uuden kokeilemiseen, saadaan tuloksena nopeita kokeiluja, joista molemmat osapuolet hyötyvät. Näin tehtiin Kalasatama wellbeing -kokeiluohjelmassa, jossa yritykset ja...

Lue lisää...

digitalisaatiopalvelumuotoilutyöpajakokeiluco-creationhelsinkikalasatamahyvinvointi

Tietojohtaminen Pirkkalan kunnassa

Tietojohtamisen käsite on tullut tunnetuksi viime vuosikymmenten aikana ja nykymaailmassa, jossa tietolähteitä on tarjolla lähes rajattomasti, on aihe varsin ajankohtainen. Termille tietojohtaminen ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää, mutta...

Lue lisää...

digitalisaatiodataanalytiikkatietojohtamisen mallitietojohtaminen

Vantaalla robotit ovat osa henkilöstöä

Vantaan ensimmäiset ohjelmistorobotit aloittivat työnsä jo vuoden 2018 alussa. Nyt vuoden 2019 aikana robotteja tulee paljon lisää ja ne rekrytoidaan suoraan henkilöstön osaksi – ja avuksi. Robotit rekrytoidaan toimialoille normaaleina...

Lue lisää...

digitalisaatioohjelmistorobottivantaarobottiohjemistorobotiikkavantaan kaupunki

Lupa kokeilla – Janakkala kehitti apuvälineen osallistamiseen

Janakkalan kunta hyppäsi aikanaan mukaan valtiovarainministeriön digikuntakokeiluun ajatuksena kehittää toimintatapoja ja välineitä kuntalaisten osallistamiseen. Kuten kuntakollegat tietävät, osallistamisen haasteena on, miten saada...

Lue lisää...

osallisuusosallistaminenosallistamistyökalujanakkalayhteiskehittäminenkunta

Yhteisistä haasteista yhteisiin ratkaisuihin – Syysmyräkän anatomia

Marraskuun puolivälissä järjestetty Syysmyräkkä-tapahtuma kokosi Espoon Otaniemeen ja Turkuun yhteensä noin 150 eritaustaista ja eri organisaatioista tulevaa henkilöä ratkomaan tulevaisuudessa toteutettavia monialaisia palvelukokonaisuuksia....

Lue lisää...

turun kaupunkisyysmyräkkätyöpajaväestörekisterikeskustapahtumayhteistyökuntaliittoelämäntapahtumalähtöisyys

Ohjelmistorobotiikka helpottaa lupakäsittelijän työtä Oulussa

Termit ohjelmistorobotiikka, tekoäly ja digitalisaatio nousevat usein esille, kun puhutaan toimintojen ja prosessien tehostamisesta sekä automatisoinnista. Samassa yhteydessä myös aiheellisesti mainitaan, että edellä mainittujen termien sisällöissä...

Lue lisää...

digitalisaatioohjelmistorobottiatkohjelmistorobotiikkaautomaatio

Digituki kuuluu meille kaikille

Käynnistimme Väestörekisterikeskuksessa digituen valtakunnalliseen kehittämiseen ja digituen järjestäjien tukemiseen tähtäävän työn* puolisen vuotta sitten. Pidin digitukea jo silloin merkittävänä, digitalisaatiota edesauttavana asiana,...

Lue lisää...

Nettiä ikä kaikkiYleNettiä ikä kaikki -kampanjadigitukidigineuvonta

Sanoilla ja lauseilla on merkitys(tä)

Kuntalain mukaan kuntien viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja siinä on otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet (Kuntalaki 410/2015, § 29). Myös hallintolaki edellyttää viranomaiselta asiallista,...

Lue lisää...

palvelutietoptvtekstiymmärrettävyysturun kaupunkiverkkokirjoittaminenpalvelutietovarantosaavutettavuusTurku

Kokeilutarina: Digikompassi-pelin kehittäminen, osa 2

Digikompassi-peli oli kokeilu, jossa kuntien digitalisaation ja strategiaprosessin tueksi muotoiltiin yhteiskehittämisen työkalu. Kerroimme vauhdikkaan kokeilun alkuvaiheista jo bloginsarjan ensimmäisessä osassa...

Lue lisää...

digitalisaatiokokeiludigikuntakokeiludigikompassikokeilutarinanidigitaalinen kuntapelimuotoilupeli

Kokeilutarina: Digikompassi-pelin kehittäminen, osa 1

Tämä on meidän #kokeilutarina eli kertomus siitä, miten ministeriön ja viraston virkamiehet lähtivät pelillistämään strategiaprosessia. Syntyi Digikompassi-peli, joka rakennettiin kokeillen ja yhteiskehittäen...

Lue lisää...

kokeilukunnatdigikuntakokeilukokeilukehittäminendigikompassikokeilutarinani

Sisätilapaikannuksen avulla voitaisiin tarjota sujuvampia palveluita

Sisätilapaikannuksen avulla eri palveluita voitaisiin yhdistää osaksi kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. Havainnollistaakseni väitettäni aloitan kuvitteellisella esimerkillä. Minna on ladannut puhelimeensa kaupungin tarjoaman ilmaisen...

Lue lisää...

digitalisaatiopaikkatietopalvelusisätilapaikannussmart tamperePaikkatieto

Käyttäjätarinoilla ryhtiä asiakaslähtöisyyteen

Asiakaslähtöisyys on kuuma päivän sana. Kotimaisten kielten keskuksen sanakirja määrittelee asiakaslähtöisen palvelun: asiakkaiden toiveista ja tarpeista lähteväksi, ja asiakkaat huomioon ottavaksi. Asiakaslähtöisten digitaalisten...

Lue lisää...

käyttäjätarinaketterä kehittäminenscrumverkkopalveluasiakaslähtöisyys

Siilomaisista ratkaisuista kohti tiedon laajempaa hyödyntämistä

Tulevaisuuden Tampere haluaa tarjota asukkailleen parhaita mahdollisia palveluita sekä tehostaa kaupungin toimintaa ja pitää kustannukset hallinnassa, vaikka infra kasvaa kaupungin poikkeuksellisen vahvan kehittymisen ja väkiluvun lisääntymisen...

Lue lisää...

tamperedatasmart tampereIoTkaupunkiinfraSmart City

Asiakkaan palvelupolkuja hahmottelemassa

Raivatessamme organisaatiosiiloja kohti ihmiskeskeistä toimintakulttuuria palvelujen ja palveluketjujen järjestäminen on yksi haastavimmista tehtävistä. Kansallisesta tasosta lähtien pyrkimyksenä on pienin askelin ja kokeilevin loikkauksin...

Lue lisää...

digitalisaatioekosysteemiihmiskeskeisyyspalvelupolkuasiakkuuspalveluketju

Digitalisaatiosta uutta luottamusliimaa kuntien välille?

”Tuskin on enää kuntia, jotka eivät olisi havainneet muuttunutta asukaskäyttäytymistä tai työntekijöiden odotuksia uusista tavoista hoitaa päivittäiset tehtävät. Sen sijaan on lukuisia kuntia, jotka eivät ole reagoineet muutoksiin...

Lue lisää...

digitalisaatioyhteistyökuntakunnatkirja

Digitalisaation tukea rakentamassa: Design Sprint

Suomi.fi palveluntarjoajille -hankkeessa kehitettävän palvelun alustava konsepti on nyt saatu muotoiltua. Prototyypissä Suomidigi-nimeä kantava kokonaisuus tulee muotoutumaan verkkopalvelusta, joka tarjoaa monimediallista tietoa, valmiita ratkaisuja...

Lue lisää...

palvelumuotoilusuopa-hankesuopadigitalisaation tukidesign sprint

Digikampus on meille kaikille

Digitalisaatio on nyt ja tulevaisuudessa toiminnan ja palveluiden kehittämisen kulmakivistä, myös yliopistomaailmassa. Mitä digitaalisuus oikeastaan on ja miten se ilmenee? Tässä blogissa pohdin asiaa digikampuksen ja -palveluiden kehittämisen...

Lue lisää...

opiskelijadigitalisaatiodigiopiskeluyliopistooulun yliopistodigikampus

Nuorisotyön digitalisaatiossa laitteet eivät ole keskiössä

Nuorisotyö professiona ja toimialana on pieni mutta vireä. Toimialan luonteeseen kuuluu nopea ja ketterä mukautuminen yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä nuorten muuttuviin tarpeisiin. Tämä näkyy myös digitalisaatiossa. Digitaalisuus...

Lue lisää...

digitalisaatioNuoretnuorisotyödigitaalinen nuorisotyöVerkeosaamiskeskus

eOppiva – päivittää virkamiehen osaamisen

Virkamiestyö ja sen tekotavat ovat jatkuvassa ja yhä kiihtyvässä muutoksessa. Uudet työnmetodit näkyvät niin asiantuntijan kuin esimiehen arjessa, mikä luo painetta ministeriöiden ja virastojen henkilöstön osaamisen jatkuvaan päivitykseen. Ideaalitilanteessa...

Lue lisää...

digitalisaatioeoppivaoppimisalustadigitaalinen oppiminen

Taxman tekee veroilmoituksensa verkossa

Aikahyppy vuoteen -85. Pelasitko jo silloin edelläkävijänä Super Mario Brosia vai tutustuitko klassikon saloihin vasta myöhemmin? Moni on ottanut ensimmäiset askeleensa kohti digitalisaatiota juuri tämän tutun pelihahmon käsipuolessa. Pelimaailman...

Lue lisää...

digitalisaatioververoilmoitusveroilmoitus verkossataxmansuper mario

Musiikin digioppiminen taiteen perusopetuksessa

Taiteen perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden (2017) uudistuksista keskeisimmät musiikin alalla ovat musiikkiteknologisten menetelmien ja ympäristöjen hyödyntäminen opiskelussa sekä musiikillisen luovuuden korostuminen....

Lue lisää...

digitalisaatiotaiteen perusopetusmusiikkipedagogiikkadigioppiminen

Kirjoituksia digistä: Kansalaiskurssi kohentamaan arjen digiturvaa

Hyödyntävätkö valtio ja kunnat digin ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia? Miten varmistetaan sähköisten palveluiden hyväksyttävyys kansalaisten parissa? Miten digi otetaan huomioon maakunta- ja soteuudistuksessa? Miten estämme...

Lue lisää...

digitalisaatiodigiturvaarjen digiturvadigiturvallisuustietoturvallisuuskyberturvallisuus

Miten digikehittämistä voisi kehittää?

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu on tietääksemme Suomen ainoa maakunnallinen digihanke, joka toimii Pohjois-Savossa toimialavapaasti rahoittaen sekä kuntien, yritysten että yhdistysten digikokeiluja sekä tarjoten ilmaista digineuvontaa. Hanke...

Lue lisää...

digitalisaatiokokeilutemaaseutuKokeilukulttuuri

Oppimisen pitää virrata välillämme kuin vesi

Koulutusta vastaavaa työtä on todella vaikea, ellei mahdotonta löytää. Formaalin koulutuksen varaan jättäminen on mielestäni vaarallista. Taidot, jotka opimme tänään ovat auttamattomasti vanhoja jo muutaman vuoden kuluttua. Siksi jatkuvasta...

Lue lisää...

digitalisaatioeoppivahausoppiminenoppimisympäristö

Inhimillistä digitalisaatiota

Digitalisaatio on meneillään olevista uudistuksista ja investoinneista merkittävin. Se muuttaa palveluissakin työnteon ja tuotannon tavat. Digipalvelut poistavat aukioloaikoihin liittyvät rajoitukset eikä palveluiden käyttö...

Lue lisää...

digitalisaatiotamperesmarttampereteknologiadigipalvelu

Tieto päätöksenteon tukena – mikä muuttuu?

Tiedolla johtamisen teemat ovat jo pidempään olleet merkittävä osa johtamista ja päätöksentekoa koskevaa keskustelua. On helppoa olla samaa mieltä siitä, että päätösten tulisi perustua faktapohjaiseen analyysiin eikä mielipiteille...

Lue lisää...

tietotietokirijohtaminentiedolla johtaminendataanalytiikkapäätöksentekoautomaatio

Kone käyntiin kahdesti vuodessa

Ylioppilastutkinnon digitalisoinnista päätettiin vuonna 2011 Kataisen hallituksen ohjelmassa. Yksinkertainen virke 90-sivuisessa julkaisussa käynnisti sekä teknisesti että pedagogisesti kiinnostavan tietojärjestelmähankkeen. Miten saadaan...

Lue lisää...

ylioppilastutkintoylioppilaskirjoituksetylioppilasylioppilastutkintolautakuntaytlopiskelijadigabiabidigitalisaatio

Mitä voisi olla kestävä digitalisointi?

Kestävä kehitys tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Digitalisaatio on toki väline edistää kestävää ja ekologista kehitystä, mutta millaista olisi kestävä digitalisaatio –...

Lue lisää...

digitalisaatioyhteistyökuntakuntaliittotuku-projektitukujatkuvuus

WhatsApp@Kindergarten – virtuella inspektioner på daghem

Det började med en inbjudan till Iniö daghem. Daghemmet ligger ute i havsbandet och restiden är lång. Men jag visste att personalen och barnen vid daghemmet är vana med videomöten, så jag föreslog ett virtuellt dagisbesök. Efter lite trevande...

Lue lisää...

digitaliseringsmåbarnspedagogikdagheminspektiontillsynvarhaiskasvatuspäiväkotitarkastuskäyntivalvontadigitalisointi

Kyberhypeä ja digikrapulaa

Digitalisaatio ja turvallisuus on sanaparina hieman samanlainen kuin työ ja hyvinvointi. Hyötynäkökulmista kyllä keskustellaan paljon, mutta konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat kuitenkin pitkälti haittavaikutusten hallintaan. Esimerkiksi...

Lue lisää...

digitalisaatiokyberturvallisuuskokonaisturvallisuustilannekuvaturvallisuustehdäänyhdessä

Digi mahdollistaa paremman väylänpidon ja älyliikenteen

Voiko liikenneväylä digitalisoitua? Kyllä voi. Liikenneväylistä ja liikenteestä on mahdollista laatia digitaalinen kuvaus, eli kaksoisolento, jossa on kaikki reaalimaailman ominaisuudet, joka on kattava, kolmiulotteinen ja jatkuvasti ajan...

Lue lisää...

digitalisaatioliikenneväylätliikenteenohjaus

Kuinka digitaalinen kuntasi on?

Kuinka laajasti kunnissa hyödynnetään palveluiden tuotannossa digitalisaatiota? Mitä hyötyä digitalisaatiosta on ja kuinka paljon palveluiden sähköistäminen vaatii alkuinvestointeja? Paljonko on kunnan taloudessa viivan...

Lue lisää...

tietodigitalisaatiokehitystyökalutkuntakunnatdigikuntakokeilu

Suotta syrjitty standardi

Hyvää normipäivää, Työskentelen Viestintävirastossa tietoturvallisuuden standardoinnin parissa ja haluaisin tehdä heti alkuun tunnustuksen: en pidä koko sanasta. Standardointi, standardisointi? Kielitoimistokin hyväksyy molemmat. Viestintävirastossa...

Lue lisää...

tietoStandardistandardointistandardisointiturvallisuustietoturvallisuustietoturva

Älä hukkaa asiakasta (digituen) viestinnässä!

Celia, Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry ja Helsingin kaupunginkirjasto järjestivät vuonna 2017 Celia-kummikokeilun, jossa ENTER ry:n koulutetut vertaisopastajat neuvoivat ikäihmisiä Celian äänikirjapalvelun käytössä tabletilla...

Lue lisää...

digitalisaatioENTER rySähköiset palvelutAUTA-hankeAUTA-kokeiludigitukijärjestöyhteistyötablettiikäihmisetkirjastoviestintädigiopastus

Kun JHS ei ole riittävän ketterää

Meillä Vantaan tietohallinnossa kulunut vuosi on ollut kehittämisen näkökulmasta katsottuna kiinnostavaa aikaa. Kuntasektori kokonaisuudessaan on isojen haasteiden ja muutosten edessä, ja kunnan digitaalisten palvelujen kehityksestä vastaavana...

Lue lisää...

kokonaisarkkitehtuuriarkkitehtuuritietohallintoleanscrumkanban

Kuka huolehtii digijunteista?

Digi-Suomi vuonna 2017: klik-klik, päivän ruokaostokset on tehty, klik-klik, kuopukselle on tilattu lääkäriaika, klik klik, veroilmoitus on jätetty, klik klik, siskon kanssa on puheltu rapakon taakse. Kiireiselle uraihmiselle netin tarjoamat...

Lue lisää...

AlavusViestintätoimisto Tenhoklik-klikdigitalisaatioSähköiset palvelutAUTA-hankeAUTA-kokeiludigitukidigipalvelutverkkopalvelutKelatablettikirjastodigiopastus

Digiähkyä ja -tahtoa

Autossa aamuruuhkassa. Radiossa soi musiikki. Kuin tietokoneessa istuisi – näyttö, valikot. Bluetooth. Navigaattori. Ajotietokone, keskikulutus, ajotilastot, tutka. Kännykkä lataumassa. Tankki tyhjä – Varaa huolto – Tarkista...

Lue lisää...

tietoyhteiskuntakuntayhtymätsähköinen palveludigitalisaatiokunnatsähköinen asiointi

Digineuvoja kotiin

Mistä saisi digiapua silloin, kun sitä tarvitsee? Maksutonta digineuvontaa on Helsingissä laajasti tarjolla eri puolilla kaupunkia kirjastoissa, asukastaloissa ja palvelukeskuksissa. Yli 150 toimipisteessä henkilökohtaista digineuvontaa antavat...

Lue lisää...

AUTA-hankeAUTA-kokeiludigiapudigitukidigipalvelutdigineuvontaneuvontaluokse

Tää laite on jumis! Kirjastotäti, auta mua!

Kello on kymmenen tiistaiaamuna ja vaasalaisen kirjaston ovet aukeavat. Kymmenen senioria kävelee sisään ja ottaa jonotusnumeron tablettilaitteen ja digipalvelun ohjaukseen. Ensimmäisen numeron saanut jää heti ohjattavaksi, muut aloittavat iloisen...

Lue lisää...

AUTA-hankeAUTA-kokeiludigiapudigitukiälylaitedigineuvontatablettikirjastoVaasaDateroiloinen puheensorina

Tietosuojasta on tulossa ilmiö

Tietosuoja on noussut yleiseksi puheenaiheeksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä. Voisi jopa sanoa, että tietosuojasta on tulossa ilmiö. Tietosuoja herättääkin tunteita puolesta ja vastaan. Asetus tuo uusia mahdollisuuksia saada...

Lue lisää...

digitalisaatiotietosuojatietoturvatietosuoja-asetusGDPR

Digitaalinen laumaeläin oppii ja pelaa kimpassa

Yhteiskunnan jäsenen kansalaistaitoihin kuuluu nykyään digitaalisten palvelujen käytön osaaminen. Pitää maksaa itse laskut, etsiä reseptit pilvestä ja hoitaa asiat sähköisesti kotoa. Näitä ei aikanaan opetettu kansakoulussa. Apua tarvittaisiin,...

Lue lisää...

AUTA-hankeAUTA-kokeiludigiapudigitukiälylaitedigineuvontatablettiHoivaKotiHoiva GroupDigikutsutvanhuspalveluthoivapalveluthyvinvointiryhmätoimintailoa elämäänseniorikansakoulu

Olemmeko tietokriisin partaalla?

Ylen arkistosta löytyy video, jossa ”Hallitus antaa ohjeet energian säästämisestä”. Tämän uutisen taustalta löytyy selitys:...

Lue lisää...

digitalisaatiotiedonhallintadigiperiaatteetteknologiatenergiatehokkuusdatatehokkuustietosuoja

Tekninen kotipalvelu tuo Einolle ja Martalle iloa arkeen

Eino ja Martta ovat viihtyneet onnellisesti yhdessä jo yli viisikymmentä vuotta. Kumpikin heistä on ylittänyt 80 vuoden iän, mutta kotona-asuminen Lohjalla sujuu edelleen suhteellisen mutkattomasti. Toisella paikkakunnalla asuvat tyttärenpojat...

Lue lisää...

AUTA-hankeAUTA-kokeiludigiapudigitukiälylaitedigineuvontaLohjaApuomenaLohjan Kansalaistoiminnan keskusLohjastuupitkäaikaistyötön

Digimuutos: opittavaa kuitenkin historiastakin?

”Teollisen vallankumouksen tärkein tekijä oli tuotantovälineissä 1700-luvulla tapahtunut, ihmettä lähennellyt kehitys, jonka myötä tavallisen väestön elämä mullistui tuhoisalla tavalla.” ([1] s. 79) Yllä lainaus Karl...

Lue lisää...

digitalisaatiorobotisaatioperustuloautomaatio

Digipitäjät-kokeilu innosti vaarit ja mammat digin kiehtovaan maailmaan

Iloinen puheensorina ja keskittyneet ilmeet sen kertovat – digikinkereillä on koolla innostuneita ikäihmisiä opettelemassa sähköistä lukutaitoa. Hartolan ja Pertunmaan kuntien järjestämään Digipitäjät-kokeiluun osallistuneet ovat...

Lue lisää...

AUTA-hankeAUTA-kokeiludigiapudigitukidigiälylaitekoira oppiikinkeritHartolaPertunmaaLinkki Tiimi Oy

Diginäkyjä

Maakunta- ja sotejärjestämisuudistuksen keskeinen muutossana on digitalisaatio. Joillekin se on kirosanana, toisille se lupaa ratkaisun kaikkiin ongelmiin. Usein toistettu virke on, että kaikki mitä voidaan digitalisoida, tullaan myös digitalisoimaan....

Lue lisää...

digitalisaatiomaakuntauudistussote- ja maakuntauudistusetätyötoiminnan kehittäminen

Asiakas heittopussina palveluiden välissä

Kun ihminen jää yllättäen työttömäksi, moni perusasia järkkyy. Ensin saattaa huolettaa oma ja perheen talous, sen jälkeen mahdollisesti itsetunto. Alkaa matka, joka ei ollut suunnitelmissa. Usein kyseessä ei kuitenkaan ole pakettimatka, vaan...

Lue lisää...

palvelumuotoiluasiakasasiakaskeskeisyysasiakaslähtöisyyspalveluketjut

Kuinka valitsisit mieleisesi SoTe-palvelut?

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus on ollut tiiviisti otsikoissa, mutta oletko koskaan ajatellut mitä se voi parhaimmillaan tarkoittaa? Kun olet hankkimassa vaikkapa uutta puhelinta, valinnanvapaus tarkoittaa, että tarjolla on useita vaihtoehtoja,...

Lue lisää...

Suomi.fiSoTe-palvelutSoTe-ICTpalvelutietovarantosähköinenasiointisähköisetpalvelut

Pienellä digiavulla oman elämänsä sankariksi

OmaKanta-palvelu ja kaupunkien omat eTerveyspalvelut mahdollistavat jokaiselle omien terveystietojen paremman hyödyntämisen ja puhelinjonojen ohittamisen. Turun AUTA-kokeilu keskittyi kahdella terveysasemalla näiden digipalvelujen opastuksiin...

Lue lisää...

AUTA-hankeAUTA-kokeiludigiapudigitukiOmaKantaeTerveyspalvelutAuralan Setlementti ryTurun Seudun OsuuspankkiTurun ammattikorkeakouluKansalaisen IT-tukiTurku digiauttaa terveysasemillaporttiteoria

Julkinen hallinto näyttää suuntaa – eikä roiku peräsimessä

Halusimme löytää Suunnannäyttäjät-kilpailulla rohkeita toimintamallien uudistajia, jotka toimivat hyvänä esimerkkinä julkiselle hallinnolle. Saimme kaiken kaikkiaan 33 tarinaa toiminnan uudistamisesta digitalisaation keinoin. Koska digitalisointi...

Lue lisää...

toimintamallidigitalisaatiokehittäminentoiminnankehittäminensuunnannäyttäjätketterä kehityskokeilutvähemmistötpalvelumuotoilu

Digi digi, mutta miten?

Otsikon kysymys oli johtoajatuksena, kun alkuvuodesta aloimme suunnitella yhdessä Hausin kanssa digiosaamisen seminaarisarjaa. Kaikki ovat (kai?) jo kuulleet digistä, mutta miten ihmeessä sitä pystyisi parhaiten hyödyntämään omassa...

Lue lisää...

digitalisaatioosaaminenlohkoketjutalustatalousrobotisaatiotiedonhallintakeinoälytekoälyhallinto

Hyödyttääkö palvelujen digitalisointi käyttäjää?

Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeessa palveluiden käyttäjät jaotellaan neljään ryhmän sen mukaan, onko heillä kykyä, halua tai mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja.

Lue lisää...

palvelumuotoiluSähköiset palvelutasiakaslähtöisyysdigipalvelutdigitaaliset palvelukärkihankehelppokäyttöisyys

Digikuntakokeilu 1 v – yhdessä eteenpäin

Ensimmäisen vuotensa aikana Digikuntakokeilu on kerännyt ympärilleen yli 30 päisen kuntajoukon, joissa kokeillen kehitetään kunnan palveluita digitalisaatiota hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena on edistää kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen...

Lue lisää...

digitalisaatiokokeiluthallintokokeiluyhteistyökuntakunnatdigikuntakokeilupalvelut

Alustatalous ei ohittanut Suomea

Suomessa digitalisaatiosta on puhuttu vuosia, jos ei jo pidempään. Puheen porina on noussut uudelle tasolle viime vuosina kiitos valtiovarainministeriön, Väestörekisterikeskuksen ja monen muun toimijan. Osana digitalisaatiota on lisääntynyt...

Lue lisää...

digitalisaatiokehittäminenkokeilutalustatalouskokeilupalvelutrajapinnatAPIdigitaaliset alustat

Kevätterveiset D9-digitiimistä!

Niin Suomidigi kuin Valtiokonttorin D9-digitiimi tarjoavat tukea digitalisaatioon ja julkishallinnon palvelujen uudistamiseen. Missä asioissa kannattaa kääntyä meidän, D9-digitiimin, puoleen? Suomidigi on yhteinen digitaalinen verkosto...

Lue lisää...

digitalisaatiokehittäminenkokeilutdigiapudigitukiasiakaslähtöisyyshallintoD9digitiimiuudistaminenkokeiluyhteistyöheräte

Digisanomat ja terminologia yhtenäisiksi

Mitä pitemmälle Suomen hallinnon ja sen palvelujen digitalisaatio etenee, sitä vähemmän kansalaiset joutuvat availemaan virallisia kirjekuoria ja tuskailemaan niiden virkamieskielisten sanomien kanssa. Hyvä niin: ei meistä kenenkään pidä...

Lue lisää...

digitalisaatioasiakaslähtöisyystiedonhallintahallintodigipalvelutpalvelutdigitaaliset palvelutterminologiasanastokäytettävyysyhteinen tiedon hallinta

Rakasta rohkeasti digitalisaatiota

Asiointipalvelua käyttävä kansalainen saattaa hämmentyä asioidessaan digitalisaation myötä uudistetussa palvelussa, jos palvelussa on käytetty tietotekniikan ammattilaisen kieltä. Tällöin voidaan puhua käyttöliittymähaasteesta, johon...

Lue lisää...

digitalisaatioSähköiset palvelutasiakaslähtöisyyshallintodigipalvelutpalveludigitaaliset palvelut

Älykorkeakoulu murtaa perinteisiä toimintamalleja Tampereella

Päivän sana on kiistatta ”SMART”. SMART-ajattelu on saavuttanut populäärin statuksen viime vuosina. Julkisella sektorilla SMART-henki on vahvasti läsnä esimerkiksi kaupunkikehittämisessä, mutta nyt olemme viemässä ajattelua myös korkeakoulutasolle. Vaikka...

Lue lisää...

APIteknologiaSMARTavoin datakorkeakouluekosysteemiSCIL

Digitalisoinnin periaatteet yhteisiksi pelisäännöiksi

Yhteiskuntamme digitalisoituu hurjaa vauhtia, ja me kaikki olemme osallisina tässä muutoksessa. Jotta yhteinen matkamme olisi onnistunut, olemme luoneet kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet digitalisaation yhteisiksi pelisäännöiksi....

Lue lisää...

digitalisaatiokehittäminenasiakaslähtöisyyshallintouudistaminenhelppokäyttöisyysdigiperiaatteetdigitalisoinnin periaatteet

Digistrategioita aamupalaksi

Meillä Suomessa on hyvät yleiset toimintaedellytykset ihmisille ja yrityksille. Korkea koulutustaso, luottamusyhteiskunta, toimiva infrastruktuuri, digitalisaation vahvat mahdollisuudet, hyvät instituutiot jne. Suomi pärjää erinomaisesti, kun...

Lue lisää...

digitalisaatiokehittäminenalustataloushallintouudistaminenpalvelutekosysteemistrategiadigistrategiatoimintakulttuuri