Suomidigi

Digi mahdollistaa paremman väylänpidon ja älyliikenteen

Voiko liikenneväylä digitalisoitua? Kyllä voi. Liikenneväylistä ja liikenteestä on mahdollista laatia digitaalinen kuvaus, eli kaksoisolento, jossa on kaikki reaalimaailman ominaisuudet, joka on kattava, kolmiulotteinen ja jatkuvasti ajan tasalla.

Liikennevirasto pyrkii kohti tätä tavoitetta digitalisaation avulla. Asiakkaiden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että väylät ovat hyvässä kunnossa, niillä liikkuminen on turvallista ja sujuvaa ja käyttäjille tarjotaan ajantasaista tieto liikenteestä, olosuhteista ja häiriöistä. Myös liikenteen automaatio on mahdollista ja olemme valmiit robottiautojen invaasiolle.

Digitalisaatio tarkoittaa organisaatiossamme sitä, että toiminnassa hyödynnetään tietoa ja teknologian luomia mahdollisuuksia huomattavasti nykyistä laajemmin ja sitä kautta saadaan aikaan resurssien tehokkaampi käyttö ja parannetaan asiakkaille tarjottavia palveluja. Digitalisaation kohteena on viraston ”ydinliiketoiminta”. Hallinnollisen puolen digitalisaationratkaisut tulevat Palkeilta ja muualta valtionhallinnon konsernista.

Digitalisaation ensimmäinen vaihe käynnistettiin liikenteenohjaustoiminnosta, joka jakaantuu tieliikenteenohjaukseen, rautatieliikenteen ohjaukseen ja meriliikenteen ohjaukseen. Nämä toiminnot on hajautettu useille paikkakunnille ja niitä operoidaan 24/7. Liikenteenohjauskeskusten prosessit, käyttämät tiedot ja järjestelmät olivat arvioiden mukaan hyvin vaihtelevan tasoisia ja ikäisiä ja niiden osalta nähtiin kehittämistarpeita myös toimintavarmuuden ja kyberuhkien näkökulmasta. Kattava hanke käynnistyi vuonna 2013 ja päättyy vuonna 2019. Muutoksen kohteena ovat olleet prosessit, tiedot, tietojärjestelmät, käyttöliittymät ja osaaminen.

Liikenneviraston digitalisaation toinen vaihe käynnistettiin vuonna 2016 ja päättyy pääosin vuoden 2018 lopussa. Kehittäminen kohdistuu väylänpitoon ja väyläverkon hallintaan. Kokonaisuus koostuu kuudesta osahankkeesta, joiden sisällä alaprojekteja on yhteensä noin 70. Osahankkeet on esitelty alla olevassa kuvassa.

Kaikissa osahankkeissa on lähdetty liikkeelle prosesseista ja tiedoista, mutta koska monet kysymykset vaativat tutkimusta, kokeiluja ja uusia toimintamalleja, tällaiselle vapaammalle kehittämiselle on annettu alkuvaiheessa runsaasti vapauksia. Osahankkeet eivät siis ole perinteisiä tietojärjestelmäprojekteja.

Osahankkeiden digitalisaation tavoitteena on ollut toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja sen tulokset näkyvät väylien kunnossa, verkon kapasiteetin parempana hyödyntämisenä, laajempana ja reaaliaikaisempana tietojen keruuna, liikenteen automatisaation edistämisenä ja parempana asiakkaiden tarpeiden huomioimisena. Hankkeen yhteydessä on myös avattu lähes kaikki viraston hallitsemat väyliin ja liikenteeseen liittyvät tiedot avoimena data ilman käyttörajoituksia tai maksuja. Näiden tietojen avaamisella edistetään markkinaehtoista loppukäyttäjille suunnattujen palvelujen kehittymistä.

Hankkeen yhteydessä on myös kokeiltu useita uusia hankintamalleja kuten erilaisia avoimia hakuja, erilaisilla valintakriteereillä toteutettuja puitejärjestelyjä ja viimeisenä esimerkkinä infrarakentamisen saralla onnistunutta allianssimallin soveltamista tietojärjestelmähankintaan. Mallin avulla löytyi ratkaisu, joka korjaa sekä perinteisen vesiputousmallin että ketterän kehittämien heikkoudet – mutta siitä jatkossa enemmän.

Liikenneviraston digitalisaatiohanke: https://www.liikennevirasto.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke#.WnHVOstlKUk

Liikenneviraston avoin data: https://www.liikennevirasto.fi/avoindata#.WnHVqctlKUk

digitalisaatioliikenneväylätliikenteenohjaus