Suomidigi

Digikuntakokeilu 1 v – yhdessä eteenpäin

Maria Vuorensola

Ensimmäisen vuotensa aikana Digikuntakokeilu on kerännyt ympärilleen yli 30 päisen kuntajoukon, joissa kokeillen kehitetään kunnan palveluita digitalisaatiota hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena on edistää kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä sekä parantaa asiakkuuden johtamisen edellytyksiä. Digikuntakokeilu toimii valtionhallinnon ja kuntasektorin rajapinnassa. Toimimme tiedonvälittäjinä, verkostojen rakentajina sekä uusien yhteistyömuotojen kehittäjinä.

Digitalisaation työkalupakki kunnille

Kuluneen vuoden aikana Digikuntakokeilussa keskityttiin rakentamaan kuntien kokeiluiden tueksi tukimuotoja, joiden avulla kunnat saivat käynnistettyä kokeilujaan sekä viemään niitä eteenpäin. Kunnille tarjottiin käyttöön laaja asiantuntijajoukko, jotka tukevat kuntia kokeilukulttuurissa, demokratian kehittämisessä, palvelumuotoilussa sekä kokeiluiden arvioinnissa.

Ryhdyimme loppukeväästä rakentamaan kunnille suunnattua ”digitalisaation työkalupakkia” joista ensimmäinen työkalu, malli kunnan digitalisaatioasteen arviointiin, valmistui kevään kynnyksellä. Työkalun avulla kunta pystyy tarkastelemaan kuinka hyvin se on hyödyntänyt palveluiden kehittämisessä markkinoilla olevia sähköisiä ja digitaalisia ratkaisuja. Työkalun testiversio on loppukeväästä ollut kokeiltavana Digikokeilukunnissa ja se julkaistaan kesälomien jälkeen kaikkien käyttöön.

Digikuntakokeilussa tunnistetaan kokeiluiden avulla sellaisia kuntien palveluita, joita digitalisoimalla kunta saavuttaisi merkittävää kustannussäästöä. Tämän työn tueksi Digikuntakokeilussa teetettiin ”Kuntien digitalisaation ja digikokeiluiden säästö- ja tuottavuusselvitys” jossa tarkasteltiin yksittäisten kunnan palveluiden avulla digitalisaatiosta saatavaa säästöpotentiaalia.

Toimme vuoden aikana kokeiluita ja kuntia yhteen verkostotilaisuuksissa ja jatkoimme yhteistä keskustelua virtuaalikahveilla.

Syksy tuo uudet tuen muodot sekä täsmennetyt kokeiluhaut

Miten sitten tästä eteenpäin? Tulevana syksynä Digikuntakokeilussa keskitytään ennakointiin sekä laajemmin kunnille suunnatun tuen koordinointiin kuntien palveluiden digikehityksessä. Digikuntakokeilun kuntien kokeiluista tullaan tunnistamaan niitä onnistuneita esimerkkejä, joita tulisi levittää myös laajemmin kuntiin. Laajempana pohtimisen paikkana on mikä kannustaa kuntia palveluiden kehittämiseen digitalisaatiota hyödyntäen ja kuinka tässä voidaan olla tukena?

Tulemme avaamaan uusia kokeiluhakuja, joissa kokeillen kehitetään Kuntien digitalisaation ja digikokeilujen säästö- ja tuottavuusselvityksessä tarkasteltuja kunnan palveluita. Kokeillaan, saadaanko selvityksessä tarkasteltuja säästöjä todennettuja.

Digikuntakokeilu, SuomiDigi sekä Kokeileva Suomi yhdistävät syksyllä voimansa ja suuntaamme kuntiin verkostoitumaan, välittämään tietoa sekä sparraamaan: kuinka digitalisaatiota voi alueella edistää ja kuinka kokeilukulttuuri toimii tässä erinomaisena menetelmänä.

Yhdessä kokeillen kohti tulevaisuuden kuntaa: kulttuurimuutos, digi ja johtaminen

Kuntien kokeilukulttuurin edistämisen lisäksi haluamme osaltamme nostaa esiin tulevaisuuden kuntaa rakennettaessa johtamisen, yhteistyön sekä ennakoinnin tärkeyden. Haluamme kannustaa kuntien johtajia ja päättäjiä antamaan henkilökunnalle ja kuntalaisille luvan kehittää ja kokeilla. Kunnat ovat mitä otollisimpia kehittämisen alustoja. Alustoja, joista saadaan ideoita ja haasteita syötettyä Kokeilun paikkaan ja sieltä levitettyä laajemmin valtakuntaan.

Kuntien haasteet ovat koosta riippumatta hyvin samanlaisia. Hyvien ideoiden levittäminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen on tulevaisuuden kuntaa rakennettaessa keskeistä. Lupa kokeilla, kehittää, onnistua ja epäonnistua on annettu. Kisailu naapurikuntien kanssa on myös syytä jättää ja ryhtyä miettimään yhdessä kehittämistä laajemminkin. Tässä Digikuntakokeilu toimii hyvänä kumppanina.

Digikuntakokeilussa myös jatkossa kokeillen kehitetään kuntien palveluita digitalisaatiota hyödyntäen. Digitalisaatiota ei pidä nähdä kehityksen itseisarvona. Tärkeintä on muistaa kenelle palveluita kehitetään ja myös minkälaisia palveluita itse haluaisi kuntalaisena käyttää. Mitä oivalluksia teidän kunnassanne on kokeiluista ja digitalisaatiosta on tehty?

Lisää Digikuntakokeilusta: www.vm.fi/digikuntakokeilu

digitalisaatiokokeiluthallintokokeiluyhteistyökuntakunnatdigikuntakokeilupalvelut

Yksi kommentti

  1. Martti Kallavuo:

    Toivottavasti kunnat pääsevät moodiin, jossa ”me kehitimme A:n ja te saatte sen ja te kehititte B:n ja me saamme sen” tyyppinen vaihdantatalous ryhtyy kukoistamaan ja ei keskitytä ”kilpailuun” veronmaksajista (asukkaat, yritykset) 🙂 Sillä juuri tällaiseen jakamiseen pienessä kansantaloudessa on päästävä.

    Vastaa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *