Valtiovarainministeriön julkaisema Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet -raportissa esitellään teknologian tarjoamia uusia mahdollisuuksia, joita julkisessa hallinnossa tulisi jatkossa hyödyntää. Raportissa keskitytään muun muassa keinoälyn, robotisaation ja lohkoketjujen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin koko kansakunnan palveluiden toteuttamiseen.

Raportti rakentuu tunnettujen suomalaisten tulevaisuudentutkijoiden, lohkoketju-, digitalisaatio- ja turvallisuusasiantuntijoiden kirjoituksista. Siinä nostetaan esiin niitä teknologian osa-alueita, joissa julkisen hallinnon tulisi olla erityisen aktiivinen teknologisessa murroksessa, jonka keskiössä ovat keinoälyä ja robotiikkaa. Julkisen hallinnon tulisi itse hyödyntää näitä osa-alueita, mutta ennen kaikkea mahdollistaa tarvittava muutos esimerkiksi uudistamalla lainsäädäntöä.

Raportin lopussa keskitytään myös teknologian tuomiin riskeihin ja uhkiin. Tietoturvallisuus on jatkossa hahmotettava osana laajempaa digitaalisen turvallisuuden näkökulmaa. Mitä enemmän siirrymme digitaalisten palveluiden varaan, sitä enemmän altistumme erilaisille häiriöille. Kaikessa toiminnan kehittämisessä pitää huolehtia riskienhallinnasta, toiminnan jatkuvuuden takaamisesta sekä reagointikyvyn varmistamisesta erilaisia uhkia vastaan.

Pilkahduksia tulevaisuuteen työpajat

Valtiovarainministeriö toteuttaa kevään aikana työpajatilaisuuksia, joissa raportissa kuvattujen osa-alueiden hyödyntämismahdollisuuksia julkisessa hallinnossa käydään tarkemmin läpi. Raportti on osa Suomidigi-kokonaisuutta ja siihen liittyvää keskustelua käydään Suomidigi.fissä.
Osallistu keskuskusteluun täällä ›

10/2017 Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet -raportti.
Tutustu raporttiin täällä ›

Raporttiin liittyvä seminaari järjestettiin marraskuussa 2016, tilaisuudessa pidetyt asiantuntijaesitykset ja -materiaalit on katsottavissa seminaarin tapahtumasivulla. Siirry sivulle ›

Työpajat:

1.3.2017
Miten julkinen hallinto edistää uuden teknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä?
Risto Linturi. Osallistu keskusteluun täällä ›
14.3.2017
Lohkoketjut uudenlaisen toiminnan mahdollistajana
Sari Stenfors. Osallistu keskusteluun täällä ›
10.4.2017
Miten robotisaatiota saadaan julkisessa hallinnossa edistettyä?
Cristina Andersson. Osallistu keskusteluun täällä ›

Tilaisuudet on tarkoitettu osa-alueista kiinnostuneille asiantuntijoille, toiminnan kehittäjille ja esimiehille. Toivomme, että osallistuja tutustuu aiheeseen ennakolta esimerkiksi em. raportin lukemalla.

Lisätietoja:
VAHTI-pääsihteeri, erityisasiantuntija Kimmo Rousku, puh 02955 30140, kimmo.rousku(at)vm.fi