Suomidigi

Digitalisaation tukea rakentamassa: Alustava konsepti ja prototyyppi

Toukokuussa järjestetty Design Sprint muotoili yhteen ja vei eteenpäin kevään aikana tehtyä työtä digitalisaation tukipalvelun luomiseksi. Sprinttiviikon jälkeen käsissämme oli konseptihahmotelma ja prototyyppi, joiden avulla lopullisen palvelun muotoileminen ja syventäminen voidaan aloittaa.

Tällä hetkellä ajatuksena on rakentaa palvelukokonaisuus, joka kokoaa yhteen tietoa ja ihmisiä, sekä tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja digitalisaatiotyöhön. Alustavaa konseptia testattiin prototyypin avulla ei käyttöliittymän, vaan nimenomaan konseptin näkökulmasta. Tukisiko kehitteillä oleva palvelu digitalisaation parissa työskenteleviä?

Koska prototyypin tarkoituksena on testata konseptia, on toiminnallisuuksia vielä suhteellisen vähän. Prototyyppi tehtiin mobiilikokoon, mutta sitä voi hyvin testata myös tietokoneella. Mobiilikoon ansiosta jouduimme tekemään valintoja sen suhteen, mitä voimme nostaa esille. Työpöytänäkymään olisi ollut helppoa työntää kaikki esille samaan aikaan. Lopullinen palvelu tulee olemaan käytettävissä kaikilla päätelaitteilla.

Käytännön vinkki: Klikkaamalla sivua näet sinisellä alueet, joihin on toteutettu jokin toiminallisuus (eli niitä kohtia voi klikata).

Prototyyppiin liittyviä kehittämisehdotuksia ja kommentteja voit jättää kehittäjäfoorumille tai lähettää sähköpostilla suomidigi at vrk.fi

Mikäli haluat testata prototyyppiä, on suositeltavaa testata sitä ENNEN kuin luet tai katsot tätä tekstiä pidemmälle.

Prototyypin sisältö: etusivu

Prototyypin etusivun yläosaan nostettiin ajankohtaiset-osio. Osion tarkoituksena on nostaa relevantteja sisältöjä digitalisaatiotyöhön liittyen.

Prototyypin etusivulle nostettiin kolme erilaista näkökulmaa lähestyä digikehittämistä. Näkökulmat perustuivat työpajoissa ja muussa pohjatyössä esille nousseihin tapoihin jäsentää kokonaisuutta.

Vaiheittain tarkastelussa kehittämistä lähestytään kehittäjän polun näkökulmasta. Hankkeet ja projektit noudattavat useimmiten ylätasolla samankaltaisia vaiheita, jolloin sisältöä ja tukea voitaisiin kohdistaa tiettyyn vaiheeseen sopivaksi. Kehittämisen polun on tarkoitus myös tukea ja ohjata kehittämistapojen uudistumista ketterimmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.

Profiilien kautta tarkastelussa haimme mahdollisuutta suodattaa sisältöä katselijan roolia vastaavaksi. Roolit voivat olla yleisimpiä digikehittäjien rooleja, kuten hankejohtaja, palvelun omistaja, järjestelmäarkkitehti, viestintäpäällikkö, kehityspäällikkö tai suunnittelija. Tällä suodatustavalla halusimme päästä kiinni haasteeseen, jossa sisältöjä tullaan todennäköisesti katsomaan hyvin erilaisissa rooleissa. Pelkästään keväällä järjetettyihin työpajoihin osallistuneiden henkilöiden kautta huomasimme, että yhtä tai edes viittä geneeristä tapaa katsoa digikehittämistä tai digitalisaatiota ei ole.

Ydinteemojen tärkeyden tunnistimme kevään aikana ja siksi valitsimme sen kolmanneksi lähestymistavaksi. Käyttäjän roolista riippuen on todennäköistä, että henkilö on joko hyvin syvällä tietyssä teemassa tai tarvitsee yleiskatsauksen kaikkiin teemoihin. Teemalaatikkojen kautta pääsee tarkastelemaan Suomidigin sisältöä temaattisesta näkökulmasta. Jokaisesta teemasta on koottu opastavaa tietosisältöä, sekä erilaisia tukimuotoja, kuten vertaistukea (yhteisöt), case-esimerkkejä, ratkaisuja ja työkaluja, ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia.

Prototyypin sisältö: Teemasivu (yhteentoimivuus)

Yhteentoimivuus-sivu on esimerkkisivu yhdestä teemasivusta. Päädyimme tähän ratkaisuun, sillä pohjatietojemme perusteella tarve tiedolle oli todella suuri, mutta toisaalta käytettävä aika tietoon syventymiseen on välillä vähäinen.

Sivuston yläosaan on koottu opastavaa yleistietoa. Tietoa voi suodattaa aikaperusteisesti siten, että käyttäjä voi valita kuinka kauan hän haluaa käyttää aikaa teemaan syventymiseen. Käyttäjät voi myös valita haluaako hän tutustua sisältöön esimerkiksi ainoastaan kuuntelemalla (podcast), katsomalla (videot, infograafit, kuvat) tai lukemalla.

Teemasivun alareunasta löytyy teemaan liittyviä muita sisältöjä: case-esimerkkejä toteutuksista, teemaan liittyviä hankkeita eri organisaatioista, olemassa olevia yhteisöjä, valmiita ratkaisuja, rooleja ja yhteys asiantuntijatukeen. Tällä sivulla oleva case-esimerkit toiminnallisuus kuvaa ainoastaan laatikon värin vaihtumista, laajempaa sisältöä ei ole toistaiseksi toteutettu.

Prototyypin sisältö: Ratkaisut

Valmiiden ratkaisuiden löytämisen tarpeellisuus on noussut esiin työpajoissa. Ratkaisut-sivun tavoitteena on tarjota etsijälle olemassa olevia ratkaisuja mahdollisiin tarpeisiin tai haasteisiin riippumatta siitä, onko ratkaisu VRK:n tuottama vai ei. Yläreunassa näkyvään hakukenttään voi kuvata oman organisaationsa tarvetta tai haastetta. Haun on ajateltu poimivan kentästä asiasanoja, joiden perusteella se osaa tarjota oikeaa ratkaisua.

Ratkaisuja voivat olla esimerkiksi suomi.fi-palvelut tai erilaiset työkalut. Ratkaisujen kautta tulisi löytyä myös kokonaisvaltainen tuki ratkaisujen käyttöönottoon.

Ratkaisujen löytymistä helpottamaan sivulle olisi nostettuna haetuimpia ja toisaalta etsijän tarpeeseen todennäköisesti sopivia vaihtoehtoja.

Yksittäinen ratkaisu on alustavasti ajateltu kytkettävän mahdollisen projektin vaiheeseen siten, että erilaisia tiettyyn teemaan liittyviä ratkaisuja voisi selata vaihekohtaisesti. ”Ratkaisukortissa” kerrotaan tiivistetysti ratkaisun sisältö ja linkkien takaa löytyy sisältöä syvemmällä tasolla.

Prototyypin sisältö: Yhteisöt

Yhteisöt-osion tarkoituksena on koota yhteen monipuolisesti erilaisia julkisten digipalveluiden kehittämiseen ja digitalisaatioon liittyviä yhteisöjä. Kokonaisuuden tarkoituksena on helpottaa vertaistuen löytymistä ja toisaalta aktivoida tekijöitä osallistumaan esimerkiksi yhteiskehittämiseen.

Prototyyppiin valikoidussa lähestymistavassa ei ole haluttu kilpailla olemassa olevien kanavien kanssa, vaan tuoda jo luodut kanavat löydettäville. Olemassa olevista yhteisöistä tarjotaan tiivis sisältökuvaus ja halutessaan henkilö voi liittyä valitsemiinsa yhteisöihin (suljettuihi yhteisöihin vain, mikäli liittymisen edellytykset täyttyvät). Keskustelufoorumin mahdollisuutta ei ole rajattu pois, vaikka prototyypissä sitä ei ole nostettu esille.

Prototyypin sisältö: Oma Suomidigi

Kokonaiskonsepti nojaa voimakkaasti personoinnin varaan. Personoinnissa olisi mahdollista hyödyntää myös tekoälyä.

Oma Suomidigi -sivulla käyttäjä näkee oman profiilinsa, joka on räätälöitynyt hänen omien kiinnostustensa mukaiseksi (käyttäytymistä seurataan sivuilla). Sivulla tarjotaan myös mahdollisuus vaikuttaa räätälöintiin opettamalla tekoälyä tunnistamaan tarpeet paremmin. Sivulla voi myös esittää kysymyksiä, mikäli vastausta haluttuun kysymykseen ei ole selailemalla löytänyt. Ajatuksena oli, että tietyn kysymysmäärän jälkeen kysymys siirtyisi jonkinlaiselle osaajapoolille, mikäli tekoäly ei löytäisi kysyjää tyydyttävää vastausta.

Oma Suomidigi -sivulla tarjotaan myös mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Kehittymistarpeita arvioinut tekoäly tarjoaa käyttäjälle koulutussisältöjä, joiden arvelee olevan käyttäjälle relevantteja. Sivulle voi myös tallentaa muissa osioissa (ehkä myös muissa verkkopalveluissa) olevia sisältöjä muistilistamaisesti.

Tutustu uuteen Suomidigiin ja hankkeeseen sen takana:

 

palvelumuotoilusuopa-hankesuopaprototyyppi