Digitalisaatio mahdollistaa yhteiskunnalle uusia tapoja toimia kansalaistensa parhaaksi. Keskeinen havainto ihmis- ja yrityskeskeisen yhteiskunnan toimeenpanossa on tiedon kokonaisvaltaisuus.

Ihmisen hyvinvointia voidaan kuvata esimerkiksi Euroopan komission hyödyntämän Stiglitzin mallin mukaisesti. Mallia mukaillen ihmisen hyvinvointi kuvataan kahdeksan hyvinvoinnin varannon kokonaisuutena. Nämä varannot ovat:

  • Aineellinen elintaso
  • Terveys
  • Koulutus
  • Henkilökohtainen toiminta ja työ
  • Äänen saaminen kuuluville yhteiskunnassa, hallinnointi
  • Sosiaaliset yhteydet ja suhteet
  • Ympäristö
  • Turvallisuuden tunne

Hyvinvoinnin varannot luovat kokonaiskuvan ihmisen hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointitietoon ei siis riitä pelkästään esimerkiksi sosiaali- ja terveystieto, vaan lisäksi tarvitsemme muuta tietoa, kuten tietoa aineellisesta elintasosta, koulutuksesta ja työstä. Tietoa tuottavat ja tarjoavat julkisen sektorin lisäksi muut sektorit. Nämä tiedot yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen kuvan ihmisen hyvinvoinnista. Digitalisaatiossa tiedon kokonaisvaltaisuutta ja yhteentoimivuutta on siis katsottava ensisijaisesti yli hallinnon ja sektorien rajojen. Yllä esitetty Stiglitzin mallin hyödyntäminen mahdollistaa tiedon hyödyntämisen reformin.

 

Suomidigi_ennakkokykyinen_yhteiskunta_kuvituskuva-1