Valtioneuvoston kanslian koordinoima Ekosysteemifoorumi on hallituksen puoliväliriihessä päätetty uusi toimintamalli, jolla tuetaan johtamisen ja asiakkaiden tarpeita palvelevien ekosysteemien syntymistä. Työpajoissa etsitään ekosysteemitoimijoita koskettavia keskeisiä haasteita ja niihin vauhdittamista vaativia ratkaisuja. Samalla kehitetään uutta tapaa muotoilla politiikkaa, valmistella päätöksiä ja tehostaa toimeenpanoa sektori- ja hallinnonalarajat ylittävästi. Ekosysteemifoorumin puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki.

Uuden toimintamallin käyttöönotto ja sitä tukevan ekosysteemifoorumin toiminta on käynnistetty seuraavien kehkeytyvien ekosysteemien yhteistyönä:

  • Kiinni työelämään elinikäisen oppimisen avulla
  • Hyvinvointia koskevat tiedot hyödynnettävissä kansalaisen hyväksi (esimerkkinä sotetiedot)
  • Tieto liiketoiminnan ja tutkimuksen mahdollistajana (esimerkkinä sote-tietojen toissijainen hyödyntäminen)
    Lataa ratkaisutyöpajan 15.8. esitykset tästä
  • Liikenne palveluna, MaaS
  • Älykäs kaupunki kansalaisille ja yrityksille (esimerkkinä Tampere)

Valtioneuvoston tiedote 28.4.2017

Valtioneuvoston tiedote 14.8.2017

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma vuoden ensimmäisen ekosysteemifoorumin aiheena