Valtioneuvoston kanslian koordinoima Ekosysteemifoorumi on hallituksen puoliväliriihessä päätetty uusi toimintamalli, jolla tuetaan johtamisen ja asiakkaiden tarpeita palvelevien ekosysteemien syntymistä. Työpajoissa etsitään ekosysteemitoimijoita koskettavia keskeisiä haasteita ja niihin vauhdittamista vaativia ratkaisuja. Samalla kehitetään uutta tapaa muotoilla politiikkaa, valmistella päätöksiä ja tehostaa toimeenpanoa sektori- ja hallinnonalarajat ylittävästi. Ekosysteemifoorumin puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki.

Seuraava tilaisuus:

4.10.2018 EU:n digitulevaisuus

Aikaisemmat tilaisuudet:

Tähän mennessä on pidetty kahdeksan osallistavaa ja vuoropuhelua edistävää ratkaisutyöpajaa, joissa ovat olleet edustettuina julkinen hallinto, yritykset, järjestöt ja korkeakoulut. Tilaisuuksissa on vauhditettu lukuisia digitalisaatioon liittyviä valmisteluja. Teemoina työpajoissa ovat olleet:

Valtioneuvoston tiedote 28.4.2017

Valtioneuvoston tiedote 14.8.2017

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma vuoden ensimmäisen ekosysteemifoorumin aiheena