Ekosysteemifoorumin tehtäviä valituilla painopistealueilla ovat:

 • Elämän- ja liiketoimintatapahtumiin sekä asiakastietoon perustuvan toimintamallin käyttöönotto yhdessä oppien
 • Toimia kanavana mahdollisuuksiin tarttumisessa verkostoja hyödyntäen ja sektorirajat ylittävää näkemystä muodostaen
 • Tunnistaa kriittisiä esteitä ja viedä niitä koskevia ratkaisuehdotuksia ripeästi päätöksentekoon, tarvittaessa poliittiselle tasolle asti
 • Muodostaa yhteisiä linjauksia kehkeytyviä ekosysteemejä yhdistävillä alueilla, kuten tiedon hyötykäyttö ja tekoäly
 • Tukea kehkeytyvien ekosysteemien kansainvälistymistä sekä toimia vaikuttamiskanavana alueellisesti, EU-tasolla ja globaalisti

 

Mahdollisuuksiin ei tyypillisesti voida tarttua, koska

 • lainsäädäntö ei mahdollista tai jopa estää
 • toimivaltaa ei ole
 • yhteistä tahtotilaa tai yhteistyökykyä ei löydy
 • resurssit ja tarvittavat osaamiset puuttuvat
 • vastuutahoa ei ole , ”ei kuulu mulle”
 • vanhaa toimintatapaa ei tarvitse perustella, eikä uutta toimintatapaa välttämättä edes haluta
 • keskitytään omista tehtävistä selviytymiseen eikä ohjausmalli kannusta poikkihallinnolliseen tekemiseen

Ekosysteemifoorumi luo edellytyksiä eri keinoin:

 • kanava käsittelyyn kansliapäällikkö- ja/tai poliittisella tasolla
 • ekosysteemien verkostotoiminta
 • olemassa olevien resurssien uudelleenkohdistus, eri sektoreiden investoinnit ja uudet investointimallit, linkki neuvoa antavaan digitalisaation investointijohtoryhmään
 • vastuutahoista sopiminen
 • tuki uusien toimintamallien kokeilulle