1. Toimintamme perustuu ihmisten elämäntahtumille sekä yritysten liiketoimintatapahtumille
  2. Toimimme kaikki sektorirajat ylittävänä yhteistyönä asiakkaisen hyväksi
  3. Luomme eri sektoreiden toimijoille edellytyksiä tarttua uusiin mahdollisuuksiin
  4. Tartumme oma-aloitteisesti haasteiden ratkaisemiseen
  5. Tuemme toimijoiden kansainvälistymisessä ja tulossa Suomeen
  6. Vaikutamme alueellisesti, EU:ssa ja globaalisti
  7. Tunnistamme ja linjaamme yhteisistä asioista
  8. Yhdistämme ja synnytämme tarvittavaa osaamista
  9. Jaamme opit
  10. Luomme yhteiset pelisäännöt