Elämän- ja liiketoimintatapahtumien avulla voidaan tarkastella ja visualisoida julkisen hallinnon asiakkaiden aitoja tarpeita. Tarkastelussa on keskeistä osallistaa ja kuulla asiakkaita. Toinen keskeinen periaate on toteuttaa tarkastelua ja elämän- ja liiketoimintatapahtumien kuvaamista sektorirajat ylittävänä yhteistyönä.

Elämän- ja liiketoimintatapahtumien kuvaamisessa voi hyödyntää tällä sivustolla jaettavia praktiikoita, dokumenttipohjia ja esimerkkejä. Kuvaaminen alkaa kyseessä olevan elämän- tai liiketoimintatapahtuman määrittämisestä, jolloin on hyvä ymmärtää ajatteluun liittyvät seuraavat keskeiset käsitteet.

Elämäntilanteella ja yrityksen tai organisaation tilanteella tarkoitetaan staattista tilaa, joka ei sinällään vielä sisällä muutosta. Elämäntilanne kuvaa asiakkaan tilan valitussa yhteydessä.

 

Elämän- tai liiketoimintatapahtumalla tarkoitetaan aktiivista tapahtuma, jossa asiakas siirtyy (elämän)tilanteesta toiseen. Elämän- tai liiketoimintatapahtuma ei vielä itsessään
kerro, mitä polkua pitkin asiakas kulkee.

 

Elämänpolulla viitataan elämäntapahtumassa tapahtuvaan yksilölliseen polkuun, jonka
asiakas päättää kulkea elämäntilanteesta toiseen. Elämänpolku voi sisältää useiden eri
palveluiden käyttöä ja siten myös useita palvelupolkuja. Elämänpolut, kuten myös
palvelupolut, vaihtelevat asiakkaittain. Yritysten ja organisaatioiden kohdalla voidaan käyttää elämänpolun sijasta käsitettä palvelupolku.