Elämän- ja liiketoimintatapahtumien avulla voidaan luoda eri sektorien toimijoille yhteinen ymmärrys asiakkaasta ja siitä tilanteesta tai ongelmasta, joka halutaan yhdessä ratkaista. Samalla toimijat määrittävät yhteistyössä niin tavoitteita kuin keskeisiä keinoja niiden saavuttamiseksi. Kokonaisuuden kiteyttäminen visuaaliseen muotoon tukee eri toimijoiden välistä kommunikointia. Ennen elämän- tai liiketoimintatapahtuman visualisointia on kuitenkin koottava riittävä määrä tietoa ja sitä on yhdessä analysoitava.

Elämän- tai liiketoimintatapahtuman kuvauksella ei ole tarkoitus kuvata yksittäisen asiakaan mahdollista palvelupolkua, vaan luoda kokonaiskuvaa esimerkiksi asiakkaan käytössä olevista palveluista ja hyödynnettävistä tiedoista. Elämän- ja liiketoimintatapahtumien kuvaamisessa on keskeistä, että julkisen hallinnon toimijat sopivat yhteistyön tavoista nopeamman ja suuremman asiakasarvon luomiseksi. Tähän kuuluu myös, että tarkasteltavalle kokonaisuudelle nimetään omistaja.

Elämän- ja liiketoimintatapahtumien ollessa toiminnan kehittämisen lähtökohtana, tulee julkisen hallinnon toimijoiden myös kriittisesti tarkastella hallinnon roolia nyt ja tulevaisuudessa. Julkisen hallinnon toimijat voivat luoda uusia mahdollisuuksia muiden sektoreiden toimijoille esimerkiksi avaamalla tietoja laajemmin hyödynnettäviksi palveluiden kehittämisessä. Kun eri sektorien toiminnan ja palveluiden lähtökohtana on yhteinen käsitys asiakkaalle tuotettavasta arvosta, on toiminnan tavoitteet helpompi saavuttaa ja asiakkaan huolenaiheet tulevat todennäköisemmin ratkaistuksi.