Suomidigi

eOppiva – päivittää virkamiehen osaamisen

Virkamiestyö ja sen tekotavat ovat jatkuvassa ja yhä kiihtyvässä muutoksessa. Uudet työnmetodit näkyvät niin asiantuntijan kuin esimiehen arjessa, mikä luo painetta ministeriöiden ja virastojen henkilöstön osaamisen jatkuvaan päivitykseen.

Ideaalitilanteessa osaamisen kehittäminen ja tietotaidon kartuttaminen tapahtuvat helposti, ilman aika- tai paikkasidonnaisuutta, vaikkapa etäpäivänä tai omalta työpisteeltä, ja silloin, kun se kullekin parhaiten sopii.

Valtiohallinnon oppimisalusta syntyi yhteistyöllä

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat tämän päivän todellisuutta niin korkea-asteen kuin toisen asteen opiskelijoille. Niiden vahvuuksia ovat helppo saavutettavuus sekä ylläpito, joka mahdollistaa sen, että esillä oleva materiaali edustaa aina alansa uusinta tietämystä. Valtiohallinnossa vastikään avattu eOppiva-palvelu on rakennettu näiden samojen peruspilareiden varaan ja siitä on tarkoitus kehittää virkamiesosaamisen jokapäiväinen työkalu kaikkien henkilöstöryhmien käyttöön.

Ensikokemukset eOppivasta ovat olleet erittäin myönteisiä. Kolmen viikon aikana kurssisuorituksia on kertynyt jo ja kävijöitä sivustolla on ollut monin verroin enemmän kuin uskalsimme toivoa. Tämä viestii käyttäjien opinhalusta sekä suopeasta vastaanotosta.

eOppiva on rakennettu hausilaisten ja virkamiesten yhteistyöllä, onnistuneella poikkihallinnollisella kumppanuudella. Lähtökohta on mitä mainioin, sillä osaamisen kehittämisen tarpeet tuntee usein parhaiten kuhunkin asiakokonaisuuteen vihkiytynyt asiantuntija. Tällä varmistetaan se, että oppimisen ja oivaltamisen keskiössä ovat asiat, joita eniten on tarvettakin kehittää, kun pohditaan kokonaisuutta kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen palveluiden näkökulmasta.

eOppivan oppisisältötarjotin on jo nyt lupaavan laaja ja sitä täydennetään saatavan palautteen ja ideoiden pohjalta siten, että se vastaa laajamittaisesti osaamisen jatkuvaan rakentamis- ja kehittämistarpeeseen ja esimerkiksi silloin, kun virkamies ottaa vastaan uuden työtehtävän tai hän lähtee henkilökiertoon.

Tulevaisuus tehdään yhdessä. Siksi on merkityksellistä, että mahdollisimman moni virkamies osallistuisi verkkokurssien rakentamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että eOppivan kursseille on helppoa osallistua ja ne täyttävät sekä laadulliset sekä pedagogisessa kriteerit opiskelijan näkökulmasta.

Tule Sinäkin mukaan eOppivaan: eoppiva.fi

digitalisaatiodigitaalinen oppimineneoppivaoppimisalusta