Suomidigi

Kansallisella strategialla johdonmukaiseen tekemiseen – Suunnannäyttäjät-kisan voittajat tutustuivat Tanskan digiterveyspalveluihin

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailun voittajatiimi, Terveyskylä.fi, suuntasi palkintomatkalleen Tanskaan. Vierailun aikana tiimiläiset pääsivät tutustumaan paikalliseen tapaan toteuttaa e-terveyspalveluita osana terveydenhuoltoa.

Suunnannäyttäjät-kilpailumatkalle osallistuivat (vas.) Tiina Viitala, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri; Aki Puustjärvi, kehittämispäällikkö, HUS Tietohallinto, Sirpa Arvonen, vastuualuejohtaja, HUS Tietohallinto/Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri; Arja Harkio, projektipäällikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pasi Parkkila, kehittämisjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Vierailupäivämme aamulla suuntasimme Healthcare Denmarkin toimitiloihin Kööpenhaminan tivolin vieressä. Healthcare Denmark on valtion ja yksityisten yritysten yhdessä omistama organisaatio, jonka tehtävä on tuoda Tanskan terveydenhuoltoa kansainvälisesti tunnetuksi. CEO Hans Erik Henriksen kertoi aluksi yleisellä tasolla Tanskan terveydenhuollon rakenteesta ja muutoksista.

Tanskassa painitaan ihan samojen ongelmien kanssa kuin muuallakin, eli väestö ikääntyy ja kroonisten sairauksien määrä kasvaa. Tanskan kansallisen strategian (2013-2020) tavoitteena onkin minimoida kustannuksia heikentämättä palveluja. Strategiaan sisältyy muun muassa 16 ”supersairaalaa”, joista kahdeksan on täysin uusia rakennettavia sairaaloita, joita toteutetaan nyt varsin nopealla aikataululla. Keskittäminen on päivän sana myös Tanskassa. Sairaaloiden määrä on vähennetty 99:stä 31:een. Osa toteutettiin yhdistämällä ja 25 sairaalaa on siirretty muuhun käyttöön. Myös Tanskassa on saatu kuulla valituksia siitä, kuinka palvelut siirtyvät keskittämisen myötä kauemmas asiakkaista, vaikka mittakaava on kuitenkin hyvin eri kuin meillä Suomessa.

Strategiassa on, ja on ollut, tavoitteena yhdistää joustavasti tietoa eri lähteistä jotta voidaan tarjota mahdollisimman tehokas, yksilöllinen hoito. Juuri tämä tiedon yhdistäminen ja tarjoaminen on ollut kulmakivenä Tanskan palveluiden tehokkaalle kehittymiselle, vahvan kansallisen ohjaamisen lisäksi:

“Denmark has a long tradition of thoroughly monitoring and registering when and why citizens are in contact with the healthcare sector. A network of more than 50 national databases contain information on more than 60 different areas of disease and prevention. The use of unique and personal civil registration numbers makes it possible to trace patients across various databases, which creates great opportunities for clinical research and development within the healthcare sector.”Healthcare Denmark

Hans Erik Henriksen jatkoi kertomalla Tanskan e-Healthin taustoista, strategiasta ja nykytilasta.  Tanskalla on jo pitkään ollut kansallinen, päivittyvä strategia digitaalisten palveluiden kehittämisessä, mikä on edesauttanut johdonmukaista tekemistä. Viimeisin strategia on vuosille 2018 – 2022.

Olennaisena osana palvelujen kehittämistä nähdään tietoturvallisuus ja luotettavuus. Palvelujen kehittymisen edellytys on, että kansalaiset luottavat tietojensa turvalliseen käsittelyyn ja ovat siksi valmiita jakamaan terveystietojaan järjestelmissä. Luottamusta kasvatetaan mm. parantamalla näkyvyyttä siihen, kuka tietojasi katselee/käsittelee. Muut strategian focusalueet ovat hyvin tuttuja: asiakkaan aktiivinen rooli, oikean tiedon oikea-aikainen saatavuus, ennaltaehkäisy sekä digitaalinen infrastuktuuri, joka joustavasti ja toimittajariippumattomasti kokoaan eri palvelut ja komponentit yhteen. Poikkihallinnollisista ratkaisuista, tuesta ja standardeista vastaa Tanskassa MedCom.

Tanskassa niin kansalaisten kuin ammattilaisten palvelut on keskitetty sundhed.dk-portaaliin, jonka kautta kansalaiset näkevät henkilökohtaiset terveystietonsa, voivat kommunikoida ammattilaisten kanssa, löytävät yleistä terveydenhuollon tietoa mm. laatuun ja oikeuksiinsa liittyen, voivat hakea tietoa terveyteen, sairauksiin ja hoitoihin liittyen sekä voivat käyttää henkilökohtaisia applikaatioita. Ammattilaisille on portaalissa oma osionsa vastaavilla palveluilla. Sundhed.dk on julkaissut myös mobiiliappeja: Mobilklinik ja Medicinkortet. Kaikesta huolimatta tekniikka ei toki yksin tuo joustavuutta ja tehokkuutta, toiminnan on myös muututtava mukana. Esimerkiksi nopeaksi kehuttu reseptin uusiminen ei ole nopea ellei toiminnan malli tue nopeaa uusintapyynnön käsittelyä.

Vierailun esittelymateriaalit:

suunnannäyttäjätterveyskyla.fie-terveyspalvelutterveyspalveluttanska