Kehittäjäfoorumi parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja niistä keskustelemiseen.

2 peukkua 0 inhousta
[Alkuperäinen teksti on allekirjoittaneen mielipidekirjoitus "Tuomioita koskevat asiakirjat pitäisi digitoida" Helsingin Sanomissa 12.6.2016, http://www.hs.fi/mielipide/art-2000002905795.html]

Asianajajaliiton puheenjohtajan Jarkko Ruoholan mukaan suomalaiset eivät vie riitojaan oikeuteen liian suurien kulujen pelossa (HS Kotimaa 11.6.2016).

Mistä tämä pelko kumpuaa? Todennäköisesti siitä, että oikeudenkäynteihin liittyy poikkeuksetta epävarmuutta ja tulkinnanvaraisuutta eikä tavallinen suomalainen ehkä tunne aiempien oikeustapauksien päätöksiä, kestoja ja toteutuneita kuluja. Nämä tiedot ovat saatavilla tuomioistuinten arkistoissa paperimuodossa, mutta harvalla on aikaa lähteä penkomaan arkistoja.

Oikeudenkäynteihin liittyviä pelkoja olisi yksinkertaista lieventää digitoimalla tuomioistuinten asiakirja-arkistot. Tällöin kansalaisilla olisi käytännössä – eikä vain teoriassa – mahdollisuus arvioida odotettavissa olevien kulujen suuruutta aiempien tapausten ja toteutuneiden kulujen perusteella. Kulujen läpinäkyvyys lisäisi todennäköisesti myös hintakilpailua asianajajatoimistojen välillä ja voisi siten johtaa oikeudenkäyntikulujen pienenemiseen ja oikeusturvan paranemiseen.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa oikeudenkäynti-informaation ympärille on syntynyt jo liike­toimintaa (ks. https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_technology). Suomessa tiedot aiempien oikeustapausten toteutuneista kuluista säilyvät laki­ammattilaisten hiljaisena tietona niin kauan kuin digitointiin ei ryhdytä.


Jussi Heikkilä kysyi 11.7.2017

1 vastaus

1 peukku 0 inhousta
Hei,

oletko tutustunut oikeusministeriön aineistopankki-hankkeeseen (AIPA)? Hankkeen päätavoitteena on luoda yhtenäinen järjestelmä, jossa syyttäjänvirastot ja yleiset tuomioistuimet käsittelevät sähköisesti kaikki lainkäyttöasioita koskevat toimintonsa asian vireille tulosta sen ratkaisemiseen ja arkistointiin saakka. Lue lisää hankkeesta ja sen kehittäjätiimistä: http://suomidigi.fi/suunnannayttaja/oikeusministerion-aineistopankki-hanke-aipa/
AnnaOravakangas vastasi 11.7.2017
Anna palautetta
...