Kehittäjäfoorumi parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja niistä keskustelemiseen.

0 peukkua 0 inhousta
Olen työssäni perannut läpi julkisen sektorin digitalisaatioon liittyviä selvityksiä ja ohjeistuksia. SuomiDigin - Digiperiaatteet kiteyttävät monessa kohtaa nämä asiat varsin hyvin.

Itse jäin miettimään kohdan 7 tekstiä: Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita -periaatteen tekstiä.

Itse lisäisin mukaan myös organisaation sisäisen valmistelevan keskustelun. Moni julkisen sektorin organisaatio on jakautunut sisäisesti erilaisiin funktioihin ja projekteja koordinoidaan näissä funktioissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Helposti tämä kuitenkin johtaa saman pyörän keksimiseen uudestaan, kun parhaimmillaan projektin tavoitteet saataisiin täytettyä liittämällä se jo olemassa olevan palvelun tai palveluiden kylkeen. Toki tämä vaatii enemmän keskusteluja ja yhteistyötä.

Nyt teksti ei sinänsä rajaa sisäiseen tai ulkoiseen yhteistyöhön, mutta sen lukemalla jää päälimmäiseksi ajatus, että olemassa olevia palveluita ja toimijoita pitäisi etsiä lähinnä organisaation ulkopuolelta.

Sisäisen keskustelun lopputuloksena monesti huomataan, että monella projektilla/palvelulla on yhteisiä tarpeita, jotka johtavat organisaatiossa keskitettyjen ydinpalveluiden kehittämiseen, esim Asiakkuustietojen käsittely.


jani_ojala kysyi 2.8.

1 vastaus

0 peukkua 0 inhousta
Hei Jani,
hyvä havainto, tätä periaatetta voisi hyvin muotoilla vielä tarkemmin tuohon suuntaan! Digiperiaatteita ollaan päivittämässä tämän syksyn aikana ja uudet periaatteet tullaan julkaisemaan vuoden alussa Digi- ja väestötietoviraston aloittaessa toimintansa. Meillä on vielä päivittämistyöpajojen aikataulut hieman auki, mutta heti kun saamme päivämäärät (ja digitaaliset osallistumistavat) lyötyä lukkoon, niin tiedotamme asiasta. Olet tervetullut mukaan päivittämään Digiperiaatteita kanssamme :)
Henriikka, Suomidigi vastasi 6 päivää sitten
Anna palautetta
...