Suomidigi muuttaa! Suomidigi sisältöineen siirtyy loppuvuoden aikana osaksi kokonaan uutta sivustoa. Muuton vuoksi tätä sivustoa ei enää päivitetä. Pääset tutustumaan rakenteilla olevaan uuteen sivustoon osoitteessa https://beta.suomidigi.fi/. Uusi verkkopalvelu avataan 2.1.2020.

Kehittäjäfoorumi parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja niistä keskustelemiseen.

0 peukkua 0 inhousta
Onko mahdollista tuottaa uusia palveluinnovaatioita vaikka ei ole lakia sitä tukemassa? Maailma ympärillä kehittyy nopeasti, siksi myös organisaatioiden reagointikykyä pitää kehittää. Lainsäädäntötyö kuitenkin on hidasta jotta saadaan kaikki vaikutukset huomioitua.


Pykälä kysyi 24.11.2016

2 vastausta

0 peukkua 0 inhousta
Voiko kokeiluja tehdä ensin ilman sääntelyä? Vasta jos asiasta kehittyy jotakin, aloitetaan lakiprojekti.
Jukka Kyhäräinen, Verohallinto vastasi 24.11.2016
0 peukkua 0 inhousta
Laki antaa joko oikeuksia tai asettaa velvollisuuksia. Viranomaisille laki on lähinnä velvoittava, vaikka puhummekin toimivallasta ikään kuin se olisi viranomaisille oikeuksia luova suhteessa kansalaisiin. Viranomaisen velvollisuus on kuitenkin tuottaa hyvää. Tähän velvollisuuteen kuuluu se, että jatkuvasti pitää kehittää palveluja eli tuottaa palveluinnovaatioita. Se ei edellytä uutta lainsäädäntöä. Jos palveluinnovaatio muodostaa viranomaiselle uuden vastuun pitää sen reunaehdoista toki sitten säädellä. Esim. KaPA-palvelut on innovoitu ja rakennettu ja samalla säädetty lailla kuka niistä vastaa ja mitä eri osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia niihin liittyy. Useimmiten kuitenkin toimintaa muuttavakin innovaatio on sellainen, ettei se muuta niin merkittävästi viranomaisen perustehtäviä tai kansalaisen oikeuksia suhteessa niihin, että palvelun käyttöönottamiseksi täytyisi säätää laki. Jos kyseessä on kokeilu, on kokeilun aikana vain pidettävä huolta että toimitaan huolellisesti, lain mukaisesti ja kansalaisten oikeuksia kunnioittaen.
Sami Kivivasara VM vastasi 15.12.2016
Anna palautetta
...