Uncategorized

Kelan pikaoppaat ohjaavat oikeisiin palveluihin – pikaoppaat leviämässä myös muille organisaatioille

Kelan verkkopalveluiden pikaoppaiden avulla asiakkaat näkevät helposti ja yksinkertaisesti elämäntapahtumien ympärille koostetuista poluista perustietoa ja ajankohtia esimerkiksi etuuksien hakemiseksi. Näin asiakkaat löytävät helpommin tarvitsemaansa tietoa, kun omaan tilanteeseen liittyvät etuudet löytyvät verkosta.

Pikaoppaat eivät jää vain asiakkaiden käyttöön. Kun palveluoppaat yhdistetään Kelan sisäiseen polkuun, niistä tulee osa palveluneuvojien ja ratkaisukäsittelijöiden operatiivista intranetiä. Pikaoppaat on tarkoitus ottaa myös käyttöön puhelinneuvossa. Verohallinto innostui myös toteuttamaan oman versionsa pikaoppaista ja Kelan pikaoppaita on tarkoitus hyödyntää myös Suomi.fi:ssä ja muualla julkishallinnossa.

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailuun ilmoittautui yhteensä 30 tiimiä. Kilpailussa haettiin erityisesti kansalaisten arkea helpottavia digihankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitalisaatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa. Löydät vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailun täältä: https://suomidigi.fi/suunnannayttajat/