Digikärkihankkeet

Kieli on kommunikaation perusta – myös koneille ja tekoälylle

Viimeiset vuodet ammattinani on ollut vakuutella, että niinkin arkinen asia kuin kieli on tiedonhallinnan, digitaalisen palvelukehityksen ja tekoälynkin ytimessä. Kieli on kommunikaation perusta itsestään selvästi meidän ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, mutta aivan samalla tavalla myös koneiden välisessä vuorovaikutuksessa, tietovirroissa. Aiheen ympärille rakennettiin digikärkihanke ja tuloksena on keskeinen osa yhteistä tietoinfrastuktuuria.

Älykkäät tukipalvelut mahdollistavat yhteentoimivuuden

Tekniset tarpeet toteuttaa tiedon hallintaan käytettävä tietojärjestelmä, sen rajapinta tai jokin palvelu vaihtelevat, mutta suurelta osin tarvitsemme samaa tietosisältöä, tietoa, eri palveluiden ja tietojärjestelmien käyttöön yli organisaatiorajojen. Voimme tietää ja jakaa tietosisällön merkityksen vain hyödyntämällä sen ilmaisuun sanastoja ja jakamalla käyttämämme sanastot myös muiden kanssa.

Olemme Yhteinen tiedon hallinta -kärkihankkeessa luoneet alustan, jossa on mahdollista ylläpitää sanastoja ja modernisti, suoraan koneluettavasti hyödyntää niitä kaikessa missä tarvitaan dataa ja sen merkityksen määrittelyä, jakamista ja ymmärtämistä.

Usein kuulee sanottavan, että ei näitä meidän käsitteitä ja tietoa voi harmonisoida. Joskus ei voikaan – on aidosti ja perustellusti kyse eri tiedosta ja siten tarvitsemme eri käsitteet ilmaisemaan niiden merkityksen tai rakenteistamme tiedon eri tavoin. Yleisempää on kuitenkin, että harmonisoinnin mekanismit ja kehittyneeseen teknologiaan nojaavien uusien palveluiden mahdollisuudet ovat jääneet huomaamatta. Ja onhan se pelottava ajatus, että hyödyntämällä yhteentoimiva.suomi.fi -alustalle sisältyviä työkaluja, saatamme päätyä huomaamaan, että ylläpidämmekin samaa tietoa monessa paikassa.

Muistutanpa meitä kaikkia siitä tietopoliittisesta linjauksesta, että hallinnossa tulee pyrkiä ”kysymään (samaa tietoa) vain kerran” -periaatteen toteutumiseen. YTI-hankkeen tuottamat tukipalvelut ja menettelyt auttavat tässä. Yhteisten ja yhteiskäyttöisten tietomääritysten avulla voimme tuottaa parempaa näkyvyyttä tietoon, jota ylläpidämme eri tietovarainnoissa.

Kansalaiset mukaan tiedon hyödyntämiseen

Yhteentoimivuutta luotiin myös toisella tapaa poikkihallinnollisessa yhteistyössä, jonka tuloksena mahdollistetaan erään tietovarannon, koulutustietojen, entistä parempi hyödyntäminen. KOSKI-palvelun yhteyteen syntynyt tiedonluovutuksiin kohdistuva suostumushallintapalvelu antaa käytännön todistusvoimaa sille, että omadata eli yksilön – sinun, minun – päätöksille perustuva henkilötiedon hyödyntämismalli on mahdollinen myös julkisen hallinnon toiminnassa.

Tiedon käytön tulee olla luotettavaa, yksinkertaista ja läpinäkyvää, sekä siihen liittyvien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden selkeitä. Saatujen oppikokemusten nojalla hallinnon aidosti yhteinen toimintamalli omadatan edistämiseen vaatii vielä näiden tärkeiden, tietosuojaan kytkeytyvien asioiden kirkastamista.

Otamme jo seuraavia askeleita

Yhteisiä semanttisia resursseja vasta kerätään ja luodaan uudelle alustalle; samalla luomme toimintatapoja niitä ylläpitää ja hallita verkostomaisessa yhteistyössä. Tämä työ kiritetään vauhtiin ensi vuonna. Tavoite on, että toimintamallista tulee normaali osa hallinnon toimintaa ja se auttaa rakentamaan yhä parempia palveluita. Tutustu YTI-hankkeen päätösseminaarin puheenvuoroihin, sillä vaikka hanke päättyi, yhteentoimivuuden ja tiedon hyödyntämisen työ jatkuu.

digitalisaatioyhteentoimivuusyti