Suomidigi

Kokeile rohkeasti ja ota opit talteen

Kun yhdistetään startup-yritysten tuoreet ideat ja kaupungin innokas ote uuden kokeilemiseen, saadaan tuloksena nopeita kokeiluja, joista molemmat osapuolet hyötyvät. Näin tehtiin Kalasatama wellbeing -kokeiluohjelmassa, jossa yritykset ja kaupunki kokeilivat uusia palveluja ja oppivat niistä yhdessä.

Kalasataman Nopeiden Kokeilujen -ohjelma on tarjonnut mallin kokeilla uusia arjen fiksuja palveluita. Ohjelman avulla on jo useamman vuoden kehitetty kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan yritysyhteistyömallia Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Kokeiluihin on etsitty uusia innovatiivisia palveluita, jotka täydentävät kaupungin nykyistä palveluvalikoimaa ja tarjoavat kaupunkilaisille keinon aktiivisesti huolehtia omasta hyvinvoinnistaan arjessa.

Co-creation Jamissa kohtasivat start-up yritykset, ohjelman yrityskumppanit sekä kaupungin sote.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus avasi ovensa helmikuussa 2018. Kalasatama Wellbeing – kokeiluohjelma tarjosi keskukselle  ja sen monialaisille ammattilaisille mahdollisuuden toimia kokeilualustana jo ensimetreillä.  Keväästä 2018 alkaen kehitettiin ja kokeiltiin uusia digitaalisia hyvinvointipalveluja yhdessä startup-yritysten sekä yhteistyökumppaneiden Keskon, SRVn ja CGIn kanssa. Toimintamalli tuottaa lisäarvoa eri sidosryhmille – kaupungille tilaisuuden perehtyä uusiin ratkaisuihin ja yrityksille mahdollisuuden hyödyntää kaupunkia kokeilualustana sekä luoda uusia verkostoja. Yritysyhteistyömalli uutena kulmana vahvisti, että isot yritykset yhteistyökumppaneina myös motivoivat jo vakiintuneempia startupeja mukaan.

Kokeilualustoina toimivat niin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus ja Keskon työterveyshuolto kuin Kalasataman asuinkorttelit.  Uusia palveluita kokeili yli 400 kaupunkilaista ja Keskon työterveyden asiakasta. Nopeissa kokeiluissa  tavoitteena on aina yhteiskehittää ja  kokeilla ratkaisuja, joita tulevaisuudessa voidaan skaalata laajemmin Helsinkiin ja muualle.

Miksi kaupunki mukana?

Kaupungin tavoitteissa on avata toimintojaan yritysyhteistyölle kokeilu- ja kehitttämistoiminnassa. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on yksi keskeisistä kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin kokeilualustoista. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ammattilaiset kohtaavat asiakastilanteissa helsinkiläisiä joka päivä ja pyrkivät löytämään keinoja, joilla palvelut ovat helpommin heidän saavutettavissaan. Helsingin sote haluaakin olla ketterästi mukana uusien palvelujen yhteiskehittämisessä ja uudistua samalla itsekin. Kokeiluohjelma tarjoaa mahdollisuuden yhteistyölle isojen ja pienten yritysten kanssa.

Mitä kokeiltiin?

Kalasatama Wellbeing -kokeiluhaasteella haettiin uusia ratkaisuja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen digitaalisten ratkaisujen avulla. Kumppaneista koostuva asiantuntijaraati valitsi nopeiden kokeilujen sprintteihin yhteensä viisi digitaalista palvelua, joissa hyödynnettiin esimerkiksi tekoälyä ja virtuaalitodellisuutta. Ratkaisut keskittyivät arjen hyvinvointiin kuten terveelliseen ruokavalioon ja mielen hyvinvointiin kuten stressin hallintaan.

Miten kokeilut kytkeytyvät kaupungin kehittämistoimintaan?

Helsingin sote kehittää aktiivisesti digitaalista asiakaskokemusta ja palveluitaan. Esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen kiinnostaa myös laajemminkin kaupungin toimialoja ja sitä hyödyntäviä ratkaisuja kehitetään aktiivisesti. Kalasatama Wellbeing kokeiluohjelmassa digitaalisiin terapiapalveluihin erikoistunut Auntie toi kokeiltavaksi tekoälyä hyödyntävän Chatbot-palvelunsa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen ammattilaisille ja asiakkaille. Auntien chatbotissa käyttäjä vastaa hyvinvointiinsa liittyviin kysymyksiin nimettömänä ja saa vastausten perusteella toimintaehdotuksia ja palautetta toiminnastaan.

Yritys saikin ammattilaisilta palautetta ja hyviä kehitysideoita. Suoraa käyttäjäpalautetta palvelusta kerättiin Kalasatama terveys- ja hyvinvointikeskuksessa ja hankeyhteistyön puitteissa myös terveydenhuollon opiskelijoilta. Ammattilaiset puolestaan saivat kokeilussa käytännön ymmärrystä siitä miten tekoäly voisi toimia osana prosessia, ja miten tämänkaltainen palvelu linkittyisi terveydenhuollon palveluprosesseihin.

Nopeista kokeiluista oppeja kaikille sidosryhmille

MelloVR:n kokeilussa asiakas kokeili rentouttavaa virtuaalimatkaa ennen hammaslääkärikäyntiä Kalasataman terveys- ja hyvinvoinikeskusken hammashoitolassa.

Nopeat, max. 6 kuukauden mittaiset kokeilut antoivat yrityksille ja hyvinvoinnin ammattilaisille tilaisuuden saada käyttäjäkokemusta uusista ratkaisuista. Arvokasta yrityksille oli myös palaute noin 20 terveys- ja hyvinvointialan ammattilaiselta, jotka osallistuivat kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen. Kokeiluissa tärkeää oli myös monen toimijan yhteistyö kokeiluohjelman aikana  ja keskeistä on aina oppia mahdollisimman paljon.

Tutkimus- ja kehittämiskumppani Laurea-ammattikorkeakoulu oli monin tavoin aktiivisessa roolissa niin opiskelijayhteistyön muodossa kuin arvioinnin ja kokeilualustamallin kehittämiseen liittyen. Laurea  kartoitti  yrityksiltä palautetta siitä, mitä yhteistyö tarjoaa: käyttäjäymmärrystä, ymmärrystä ammattilaisten prosesseista sekä jatkoideoita palvelun ja liiketoimintamallien kehitykseen. Myös kaupunki oppii ja voi hyödyntää kokemuksia omassa kehitystyössään tai esimerkiksi hankintaprosessien tukena. Kaikilta kumppaneilta saatiin myönteistä palautetta siitä, että hanke mahdollisti paljon uusia kontakteja ja että kokeilut saivat näkyvyyttä.  Usean toimijan yhteistyössä korostui, että tehokkaasti fasilitoidulla prosessilla on kokeilujen näkökulmasta suuri merkitys.

Kokeilut ovat osa Co-Designing Wellbeing -hanketta, jossa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyvinvointipalveluita kokeiltiin yhdessä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa. Vuoden mittaista hanketta veti Forum Virium Helsinki Oy ja projektin kehittämis- ja tutkimuskumppanina toimi Laurea-ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, SRV-yhtiöt, Keskon työterveyshuolto sekä CGI Suomi Oy. Hanke sai rahoitusta Uudenmaanliiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksen kautta.

Lisätietoja:

digitalisaatiopalvelumuotoilukokeiluhyvinvointityöpajaco-creationhelsinkikalasatama