Suomidigi

Kokeilukiihdyttämö kiihdyttää kokeilut lentoon

Edellisellä kaudella Kokeilukiihdyttämössä mukana ollut Tapio Peltonen kannusti uusia osallistujia rohkeisiin kokeiluihin.

Syyskuun lopussa käyntiin polkaistu Kokeilukiihdyttämö kerää yhteen valtionhallinnon työntekijöitä ratkomaan omaan työhönsä liittyviä haasteita kokeilemalla. Mukaan ilmoittautui tällä kertaa 17 tiimiä ympäri valtiohallinnon.

Kokeilukiihdyttämö on myös itsessään kokeilu, jossa eri toimijat yhdistävät voimavaransa, osaamisensa ja verkostonsa yhteisen intressin, tällä kertaa kokeilemalla kehittämisen, ympärille. Kiihdyttämö polkaistaan käyntiin ketterästi, ilman pitkää suunnitteluprosessia. Vaikka tietty struktuuri on etukäteen mietittynä, saa kiihdyttämö lopullisen olomuotonsa vasta toimeenpanovaiheessa. Kokeilukiihdyttämö toimii siis myös eräänlaisena kokeilualustana toimintamallille, jonka uskomme tulevaisuudessa olevan yhä vallitsevampi. Toista kertaa järjestettävä Kokeilukiihdyttämö starttasi Pasilan VISIO:ssa 25.9. Järjestävinä tahoina ovat tällä kertaa mukana myös Yle ja Sitra jo vuosi sitten mukana olleiden Työ 2.0:n, Kokeilevan Suomen, Suomidigin ja D9:n lisäksi.

Sari Sippola Evirasta esitteli kokeiluideaansa poikkihallinnollisesta etämyynnin valvonnasta.

Mukana kiihdyttämössä on 17 tiimiä, jotka ratkovat moninaisia haasteita kokeilun keinoin. Teemojen moninaisuus on rikkaus, josta halusimme pitää kiinni vaikka se tiettyjä haasteita asettaakin. Erityisesti toivoimme tällä kertaa mukaan yhteistyötä edistävä kokeiluja, joissa kiinnostuksen kohteet liittyvät uusiin organisoitumisen muotoihin, asiakasymmärryksen ja –orientaation lisäämiseen ja/tai digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen rajat ylittävien palvelupolkujen kehittämisessä. Alku on ollut lupaava!

Mukana olevat kokeilut liittyvät maahanmuuttajien parissa kiertävien Suomi-huhujen oikaisemiseen, poikkihallinnollisen etämyynnin valvontaan, strategiseen henkilöstösuunnitteluun, virtuaalisen oppimisen pedagogiikkaan, selkeään virkaviestintään, joustavien ja laadukkaiden asiakaspalautekanavien rakentamiseen, tulevaisuuden ilmiöiden havaitsemiseen ja ymmärtämiseen, viraston sisäisten organisaatiorajojen madaltamiseen,  palvelevan johtamisen käytännön toteuttamiseen, hanke- ja projektitoiminnan uudistamiseen, Työ 2.0 –kummien rooliin ja toimintaan, kokeellisten tilastojen laadintaan ja julkaisemiseen, Lean-Startup-toimintamallin omaksumiseen, nuorten palvelujen kehittämiseen, ennakoivaan kotouttamiseen, kestävän kehityksen mukaiseen virastoarkeen sekä yhdessäohjautumiseen.

Kaisa Kuhmonen Valtioneuvoston kansliasta esitteli omaa kokeiluideaansa virkakielen selkiyttämisestä.

Kiihdyttämön kick offiin kokoontui yli 80 asiantuntijaa, joita yhdistää tahto oppia uutta ja löytää asiaansa uusia ratkaisuja kokeilun keinoin. Tiimit muodostavat myös huikean verkoston, jossa eri tiimeissä olevien asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus tulee yhteiseen käyttöön. Jo kick offissa tunnistettiin myös tiimien keskinäisiä synergioita. Tavoitteena on, että kukin tiimi saa itselleen myös sparraajan, joka tukee tiimiä sen tarkemmin määritelemässä tavoitteessa. Sparraajien ja tiimien yhdistäminen on parhaillaan menneillään.

Kiihdyttämö kestää tammikuulle 2019, jolloin juhlimme syntyneitä oppeja ja oivalluksia. Jaamme tiimien kokemuksia ja työskentelyä prosessin aikana myös muille.Vuosi sitten mukana olleet tiimit kertoivat saaneensa kiihdyttämöstä intoa, energiaa ja vahvistusta omille ajatuksille, tukea, sparrausta, uskoa omaan tekemiseen, hyviä juttuja kerrottavaksi siitä, mitä muut ovat tehneet, verkostoa, kohtaamisia ja uskoa parempaan tulevaisuuteen. Nämä kokemukset mielessämme pyrimme siihen, että tästä kerrasta tulee vähintäänkin yhtä hyvä, ellei parempi oppimismatka meille kaikille!

Kokeilukiihdyttämön järjestäjätiimiin kuluvat Virpi Einoa-Pekkinen, Johanna Kotipelto, Mirette Kangas, Virpi Mattila-Manninen, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Milma Arola, Sirpa Fourastie ja Henriikka Eloluoto

kokeilukokeilukiihdyttämö