Palvelumuotoilu

Menetelmän kuvaus

Palvelumuotoilu on ihmiskeskeistä toiminnan kehittämistä, jonka avulla muodostetaan prosesseista, teknologioista ja vuorovaikutuksesta toimiva kokonaisuus. Palvelumuotoilun lähtökohta on yhteiskehittää arvoa kaikille oleellisille palvelun parissa toimiville sidosryhmille; ”asiakkaita” tästä näkökulmasta ovat siis esim. työntekijät ja kumppanit.

Palvelumuotoilusta on koottu useita työkalupakkeja, joihin on koottu hyväksi havaittuja menetelmiä eri palvelumuotoilun prosessin vaiheisiin. Työkakupakeissa on johdanto palvelumuotoiluun ja niissä käydään läpi sen prosessin ja asiakaskeskeisen kehittämisen työskentelytapaa, joita pystytään monipuolisesti soveltamaan hyvin erilaisissa kehityskohteissa hankkeista oman organisaation kehittämiseen.

Miten menetelmää käytetään?

Pelikirjasta löytyvät palvelumuotoilun työkalupakit ohjaavat läpi palvelumuotoiluprosessin ja esittelevät selkeällä tavalla valittuja menetelmiä. Työkalut on liitetty eri työvaiheisiin, mutta niitä voi myös muokata ja soveltaa erikseen.

Hyödynnä asiakaskeskeistä ajattelua koko kehittämis- ja palvleutoiminnassasi. Johda asiakaskokemusta, ota se huomioon jo strategiassasi.

Polun vaiheet, johon menetelmä soveltuu

Johtaminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Kehittäminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kuka tai ketkä tyypillisesti käyttävät menetelmää

Toiminnan ja palvelujen kehittäjät, asiakaspalvelu, prosessikehitys, laatujohtaminen

Osaaminen, jota menetelmän käyttö tarvitsee

Asiakaskeskeinen ajattelutapa.