Suomidigi

Mielipide: EU:n digitalisaation edelläkävijä tukeutuu digistrategiassaan digiarkkitehtuuriin – siksi meidänkin pitäisi

Tanska on kansainvälisissä digitalisaatiota koskevissa selvityksissä todettu usein maailman edistyneimmäksi valtioksi digitalisaatiossa. Omakin kokemukseni tukee näitä selvityksiä, esimerkiksi avoimen datan tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia tanskalaiset tutkivat jo vuosia ennen meitä.

Tanskan digistrategiassa 2016–2020 on digiarkkitehtuurilla keskeinen osa.

Digiarkkitehtuurin visiossa on asetettu seuraavat tavoitteet:

  • digitaalisesti yhtenäinen julkinen sektori
  • kansalaiset ja viranomaiset saavat palveluja, jotka ovat tehokkaita, yhteen toimivia, läpinäkyviä, tarvelähtöisiä sekä tukevat innovointia, kasvua ja kehitystä yhteiskunnassa.
  • digiarkkitehtuurin tulee tukea poikkihallinnollisia prosesseja, tehokasta tiedonjakoa viranomaisten kesken sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä

Tanskan julkisen hallinnon digiarkkitehtuuri laaditaan yhteiselle alustalle, josta vastaa Tanskan Digivirasto eli Digitaliseringsstyrelse.

Meidän olisi hyvä ottaa oppia Tanskan menestystarinasta ja panostaa kokonaisvaltaiseen kehitykseen yksittäisten kehityskohteiden sijaan. Lähtökohtana pitää olla kansalaisten palvelukokemus eikä niinkään viranomaisten välinen asiakirjaliikenne tai muu vastaava.

Uudessa lainsäädännössä tulisikin uudistaa vanhentunut Tietohallintolaki ja taata riittävä resursointi julkisen hallinnon digiarkkitehtuurin laatimiselle.

Ollako vai eikö olla? mietti aikanaan Tanskan prinssi Hamlet. Vastaus arkkitehtuurin osalta on mieluummin olla.

kokonaisarkkitehtuuriarkkitehtuuridigiarkkitehtuuri