Suomidigi

Mistä löytyisi uusia ratkaisuja kunnille kehittää elinvoimaa? Vastausta etsitään miljoonaluokan haastekilpailulla

Kunta-alan isot toimijat ovat käynnistäneet uudenlaisen haastekilpailun löytääkseen ratkaisuja kuntien elinvoiman vahvistamiseksi. Klash-nimisen haastekilpailun ja ideakiihdyttämön tavoitteena on auttaa kuntia ratkaisemaan kuntien itsensä määrittelemiä ongelmia ympäristön, talouden ja palveluiden teemoista.

Klash tarjoaa kunnille mahdollisuuden kehittää kuntakenttään soveltuvia ratkaisumalleja sekä tekee osallistuvia start-up-yrityksiä, järjestöjä ym ratkaisijatiimejä tutuksi kuntakentälle potentiaalisina yhteistyökumppaneina. Olennaista on, että palkittavat ratkaisut ovat skaalattavissa ja otettavissa käyttöön koko Suomessa. Klash-haastekilpailun on tarkoitus toimia uutena, ennakkoluulottomana tapana tukea kuntien toimintaa.

Hankkeen rahoittajia ja yhteistyökumppaneita ovat Suomen Kuntasäätiö, Kuntaliitto, Keva, Kuntarahoitus, KL-Kuntahankinnat, KL-Kustannus sekä FCG Finnish Consulting Group.

Osallistuminen avoinna kaikille kunnille

Klash-kilpailuun voivat osallistua kaikki kunnat haluamillaan haaste-ehdotuksilla joko yksin tai yhdessä toisten kuntien kanssa. Kilpailun tavoitteena on uudistaa yhteistyömalleja ja luoda uusia kumppanuuksia kuntien, start-up -yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien välillä.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kunnista etsitään ongelmia, joihin halutaan ratkaisuja. Kunnat voivat ilmoittaa kilpailuun alueelleen merkityksellisen, ratkaisua vaativan ongelman 31.10.2018 mennessä. Hakemus löytyy www.klash.fi -sivustolta. Kilpailun järjestäjäkumppaneita edustava tuomaristo valitsee kuntien ehdotuksista neljästä kuuteen ongelmaa, joihin lähdetään hakemaan ratkaisuja haastekilpailun kautta.

Haastekilpailu avataan erilaisille organisaatioille ja työryhmille, kuten pk-yrityksille, start up-yrityksille, yhdistyksille ja opiskelijoille 15.1.2019. Toisen vaiheen päätteeksi valitaan jatkoon 8-12 kilpailijaa ratkaisuehdotuksineen.

Kolmannessa vaiheessa Klash-yhteistyökumppanit tarjoavat loppukilpailuun valituille kilpailijoille mentorointia ideoiden jalostamisen tueksi. Voittajat julkistetaan joulukuussa 2019. Voittaneiden ratkaisujen jatkokehittämiseen ja käyttöönottoon on varattu jopa miljoonan euron tuki.

Miksi mukana Klashissa?

– Kunta-alalla ja laajemmin julkisella sektorilla tarvitaan innovaatioita ja uudistumista. Ne ovat keskeisiä elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Siksi myös Keva on mukana etsimässä ratkaisuja kunta-alan haasteisiin uusin keinoin, sanoo toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta.

– Suomalaiskunnat ovat keskellä valtavaa murrosta. Suomen kaltaisessa maassa ratkaistavat ongelmat ovat kuitenkin monelle yhteisiä, ja siksi niiden ratkaisutkin kannattaa kehittää yhdessä ja skaalata myös muiden käyttöön. Klash on tähän innostava ja konkreettinen lähestymistapa, sanoo Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio.

Haluatko tietää lisää? Seuraa meitä:

Twitter: @kunta_klash (https://twitter.com/kunta_klash)

Facebook  @kuntaklash (https://www.facebook.com/kuntaklash/)

kunnathaasteklashkilpailu