Suomidigi

Mitä voisi olla kestävä digitalisointi?

Kestävä kehitys tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Digitalisaatio on toki väline edistää kestävää ja ekologista kehitystä, mutta millaista olisi kestävä digitalisaatio – paitsi ekologisesti, myös hallinnollisesti, taloudellisesti ja inhimillisesti?

Teemme nyt niitä valintoja, joiden pohjalta tulevaisuuden digitalisaation edistäjät jatkavat työtään.  Millaista yhteiskuntamme digikehittäminen pitää olla, jotta siitä jää jälkipolville vähintään saman verran, tai mieluummin enemmän arvoa, kuin meille? Millaisten suuntaviivojen varaan on hyvä rakentaa digitaalista Suomea?

Digitalisaation ekosysteemin pitää olla monimuotoinen

Digimaailma on nyt vaiheessa, jossa ympäristöteollisuudessa oltiin 1800-luvun lopulla. Teknologian kehittyessä nopeasti on tunnistettu lainalaisuuksia ja ongelmia, mutta puutteita ei ole vielä täysin osattu korjata kestävällä tavalla. Olemme siirtäneet savusumua kauemmas rakentamalla korkeampia savupiippuja.  Tämän päivän Suomi on monimutkainen ja globaali. Toimimme markkinataloudessa ja yritykset ovat julkisen hallinnon elintärkeä kumppani. Kuntien ja maakuntien itsehallinto takaavat sen, että kansalaisten tarpeet tunnistetaan lähellä asiakasta ja niihin voidaan reagoida nopeasti. Nopeasti muuttuva teknologia, tiedon merkityksen kasvu ja nopeasti leviävät uudet ilmiöt luovat haasteita osaamiselle  kukaan ei yksin voi tietää kaikkea mitä pitäisi. Yhteistyötä täytyy tehdä kaikkien hallinnon toimijoiden kesken, muu on rahan haaskausta.

Mutta oikeiden toimintatapojen valitseminen yhteistyöhön on vaikeaa. Hyvää diktaattoria huudellaan apuun silloin, kun ratkaisukeinoista ei synny yhteisymmärrystä tai yhteistyö takkuaa erilaisten näkemysten vuoksi. Meillä tulee yhteiskuntana olla kykyä käydä pitkäjänteistä vuoropuhelua siitä, millainen olisi kestävä digitaalisen kehittämisen malli ja millaisista tekijöistä tämä ekosysteemi muodostuu. Se ei ole kertaluonteinen kysymys. Keskustelussa on paikkansa niin kunnilla, maakunnilla ja valtiolla, mutta myös yrityksillä ja eritoten kansalaisilla joita varten olemme olemassa. Monimuotoinen ekosysteemi on vahva ja pystyy mukautumaan muutoksiin niin luonnossa kuin yhteiskunnassakin.

Perille päästäksemme on tiedettävä mitä haluamme. Tietopolitiikan lisäksi on tarpeen keskustella myös digitalisaation välineistä, joiden avulla tietoa käsitellään. Nyt esimerkiksi kunta on usein valitettavasti jumissa tietyssä tuotteessa tai palveluntarjoajassa, koska tieto on liimattu kiinni järjestelmään ja irrottautuminen liian isoon hintalappuun. Kuka viime kädessä omistaa järjestelmissä kiinni olevan julkisen tiedon ja määrää sille hintalapun? Kuinka pääsemme irti rikkinäisistä toimintamalleista?

Tarvitaan osaamista, mutta myös uudenlaista tapaa tehdä asioita. Jos esimerkiksi kunnat haluavat vahvemman omistajuuden tuotteisiinsa, tulee sen mukana myös vastuu tuotteen- ja elinkaarenhallinnasta.  Se on työtä, jonka osalta yhteistyötä on järkevää ryhtyä opettelemaan jo nyt, sillä näköpiirissä on jo rajapintojen aikakausi ja yhteistyö on avain kustannustehokkuuteen. Jos nyt emme kiinnitä huomiota tiedonhallinnan osaamiseen, yhteistyön tekemiseen ja yhteisten tulosten jakamiseen, olemme kohta entistä syvemmällä savusumussa.

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti hakee jatkuvuutta

Kuntaliitossa olemme käynnistäneet tämän vuoden alusta Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektin (tutuille TukuDigi), jonka kolmella osa-alueella kehittelemme uusia tapoja tehdä yhteistyötä kuntien ja myös yritysten kesken. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi toimintamallin kehittämistä, jossa Kuntaliitto koordinoi kuntien yhteistä tuotteenhallintaa silloin, kun kunnat yhdessä hyödyntävät ja kehittävät avoimen lähdekoodin tuotetta tai avoimia rajapintoja yhteisiin tarpeisiin, kukin itse valitsemansa kumppanin kanssa. Yksittäisen kunnan tehtäviin tällainen koordinointitehtävä sopii huonosti, ainakin jos koordinoinnin tarve kasvaa isommaksi kuin isäntäkuntamalliin perustuva korkeintaan alueellinen yhteistyö. Tällainen yhteisen kehittämisen koordinointi on sellaista työtä, joka on tehtävä, mikäli halutaan päästä myös nauttimaan avoimen kehittämisen hyödyistä, kuten yhteisistä komponenteista, jaetuista kustannuksista ja ketteryydestä  ilmaista kun ei ole edes avoimen kehittämisen maailmassa. Yritykset saavat kakusta kyllä edelleen osansa, mutta erilaisessa roolissa kuin aikaisemmin. Hienoa esimerkkiä näyttävät ainakin Kunta.fi -yhteistyössä olevat kunnat ja yritykset, joita toivotaan mukaan myös lisää (www.kuntaliitto.fi/tukudigi/kuntafi ). Toimintamallille haetaan jatkuvuutta, koska tällaista toimintamallia ei voi rakentaa määräaikaisen projektin varaan.

Yhteistyötä ja vahvaa ekosysteemiä tarvitaan myös sähköisten palveluiden kehittämisessä. Valtion puolella VRK:n ja valtiovarainministeriön YTI-hanke on sellaista kauas katsovaa kehittämistä, jonka tuloksia toivon kuntien käyttöön poikkeuksellisen korkein odotuksin  ja mahdollisimman pian. Toivon todella, että YTI-hankkeessa tehdyt saavutukset lyövät läpi ja myös kunnat pääsevät hyödyntämään täysimääräisesti koodistopalvelua, tietomallieditoria ja sanastopalvelua. Voisimmeko jo nyt lähteä rakentamaan esimerkiksi tietomalleja kunnallisiin palveluihin yhdessä ohjaavien viranomaisten kanssa? Näitä semanttisesti yhteentoimivia tietomalleja kunnat voisivat hyödyntää, kun kehittävät omia sähköisiä palveluitaan tai hankkivat digitaalisia ratkaisuita markkinoilta. Yhteinen tekeminen ja tulosten jakaminen sopisi hyvin juuri tähän kohtaan ja yhteisille alustoille.

TukuDigi -projektin myötä Kuntaliitolla on valmius lähteä kokeilemaan yhteisten komponenttien tekemistä yhdessä kuntien kanssa, mutta tarvitsemme kavereita mukaan myös valtion puolelta. Olemme tunnistaneet toistakymmentä mahdollista pilottiaihiota, joissa digitalisoinnin tarve kunnissa on tunnistettu. Useissa niistä toiminnan ohjaus tulee valtiolta. Kevään aikana tästä joukosta valitaan ne kehittämiskohteet, joita lähdemme työstämään eteenpäin ja opettelemaan uutta toimintatapaa. Kuka haluaa mukaan?

Lisätietoa TukuDigi -projektista Kuntaliiton sivuilta: https://www.kuntaliitto.fi/tukudigi

digitalisaatioyhteistyökuntakuntaliittotuku-projektitukujatkuvuus