Suomidigi

Musiikin digioppiminen taiteen perusopetuksessa

Taiteen perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden (2017) uudistuksista keskeisimmät musiikin alalla ovat musiikkiteknologisten menetelmien ja ympäristöjen hyödyntäminen opiskelussa sekä musiikillisen luovuuden korostuminen. Paikalliset opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2018.

Monissa musiikkiopistoissa on hankittu uusia oppimisympäristöjä niin opettajille kuin oppilaskäyttöönkin; joissakin ollaan jo digioppimisen täydessä vauhdissa. Pop-jazz -oppilaitoksissa näin on menetelty jo monien vuosien ajan. Nyt myös ”klasarit” tulevat vauhdilla perässä.

Teknologia tukemaan kaikkia opiskeltavia aineita

Musiikkiteknologiaa voi opiskella omana oppiaineenaan. Teknologiset ja pelilliset oppimisympäristöt soveltuvat kuitenkin läpäisyperiaatteella kaikkiin opiskeltaviin aineisiin. Tabletti on sopivan kokoinen tietokone niin instrumenttiopetuksessa kuin musiikin perusteiden ja yhteismusisoinninkin opiskelussa.

Pienen nuottivihkon kokoinen laite on helppo sijoittaa nuottitelineelle. Sen ääressä voi työskennellä omaan henkilölliseen oppimistahtiin tai yhteistuumin. Nuotinlukutaitoa voi opiskella virtuaali-instrumenttinäyttöjä hyödyntävän notaatiosovelluksen avulla jo ensimmäisestä oppivuodesta alkaen. Säveltämällä voi oppia lukemaan nuotteja. Opettaja voi hakea vapaasti saatavilla olevaa nuottimateriaalia muutamassa sekunnissa, soittaa suoraan näytöltä tai tulostaa nuotin tai sävellyksen langattomasti oppitunnin aikana. Oppilaan soittoa ja improvisaatiota voidaan tallentaa videoimalla tai äänittämällä.

Musiikin perusteisiin liittyviä oppimispelejä on lukuisia. Niitä voidaan hyödyntää myös soittotunneilla. Säveltämiseen, sovittamiseen ja improvisaatioon on saatavilla hyvin monenlaisia laitteita ja sovelluksia. Virtuaali-instrumenteilla voi jammailla ja niitä voi äänittää. Akustisilla ja digitaalisilla instrumenteilla tuotettua ääntä voi muokata monin tavoin.  Sitä voi helposti yhdistää kuvaan ja videokuvaan. Elokuvamusiikin teko on varmasti monia oppilaita kiinnostava mahdollisuus.

Joillekin käyttöjärjestelmille on tarjolla enemmän ja laadukkaampia sovelluksia. Vähäinen osa soveltuu useisiin käyttöjärjestelmiin. Selainpohjaiset sovellukset – eräänlainen kompromissi – toimivat, mikäli palvelin ei ole ylikuormittunut.

Kohti uutta toimintakulttuuria

Uudet välineet tarjoavat mahdollisuuksia uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Opettajien ja oppilaiden välinen yhteistyö saa uusia muotoja. Ajasta ja paikasta riippumaton yhteisöllinen musiikin tekeminen ja oppimateriaalien, kuten esimerkiksi musiikin sovitusten kollektiivinen rakentaminen ja jakaminen käyvät kätevästi.

Oppimisympäristöjä suunnitellessa on tunnettava järjestelmien väliset erot ja mietittävä, mitä priorisoidaan. Tarvitaan jatkuvaa teknistä ja pedagogista tukea sekä tarvittaessa täydennyskoulutusta. Jokaisella yhteisössä on ainutlaatuista osaamista: vertaistuki on osa yhteisöllisyyttä. Sitähän musiikin tekeminen juuri onkin parhaimmillaan.

digitalisaatiotaiteen perusopetusmusiikkipedagogiikkadigioppiminen