Digi arkeen

Övergången till det digitala borde inte vara en mardröm

Digitaliseringen är här – på gott och ont. De frälsta anser att livet blir effektivare, enklare och den medmänskliga kommunikationen blir snabbare. Det här är en sanning med modifikation. Den som kan och är insatt har det lättare, men för en stor skara individer ter sig övergången till det digitala snarare som en mardröm.

Som tur så har man vaknat till den krassa verkligheten. Alla är inte diginativa! I olika sammanhang har man tack och lov börjat lyfta fram utmaningarna och fästa uppmärksamhet vid så kallad digital marginalisering. Det betyder att människor som inte kan eller klarar av att använda digitala tjänster eller digital service hamnar utanför. För att få hjälp eller information ska du kunna gå in på internet. Om du inte kan, är du out! Det här kan vara början till utanförskap.

Och det kan kosta samhället dyrt.

Personer med funktionsnedsättning kan möta olika svårigheter i att utnyttja digitala tjänster. Den här gruppen är heterogen och består av människor som har varierande kunskaper och olika behov. Då funktionsnedsättningen kombineras med en otillgänglig miljö uppstår ett hinder.

Det kan handla om att det inte finns lämpliga hjälpmedel eller att de inte passar ihop med den digitala apparaten eller programmet (till exempel föråldrad version). Avsaknaden av lättlästa versioner kan likaväl bli ett verkligt hinder. Att söka och hitta information, att navigera och hitta till rätt ställe, att förstå innehåll, att använda lösenord och att uppleva design och utseende störande har också identifierats som utmaningar. Dessa bara som exempel.

Det finns ingen standardanvändare av digitala apparater eller tjänster. Vi är alla olika!

Vi måste se till att alla människor får kunskaper av och tillgång till att använda digitala tjänster. Det är i allas intresse att så många som möjligt “hänger med”. Jag tycker att statsmakten har ett ansvar, speciellt med tanke på att all kommunikation till medborgarna ska digitaliseras. Åtgärder måste vidtas för att avverka befintliga hinder.

Vi bör alla med bred front arbeta för att minimera klyftan mellan de som kan och de som inte kan. Alla satsningar behövs för att bekämpa utanförskap. Staten bör garantera ekonomiska resurser för olika insatser och projekt som har som målsättning att öka kunskaperna om och användningen av digitala lösningar.  Det här skapar förutsättningar för ökad delaktighet och minskar risken för marginalisering.

digi arkeen -neuvottelukuntadigipalvelusähköinen palveludigitaliseringdigi arkeenfunktionsnedsättningdigital marginaliseringutanförskap