#7 Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita

Tällä digiperiaatteella halutaan varmistaa, että asiakashyötyä tuotetaan hyödyntäen kaikkien sektorien tarjoamia palveluita mahdollisimman tehokkaasti, eikä samaa pyörää keksittäisi uudestaan. Tämä myös johtaa kustannustehokkaampaan palvelukehitykseen julkisessa hallinnossa.

Palveluiden digitalisoinnissa on tärkeää ymmärtää, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Kun ongelma on määritetty, voidaan luoda asiakasarvoa parhaiten luova konsepti perustuen tunnistettuihin asiakkaisiin ja heidän tarpeisiin, tavoitteisiin ja harmin aiheisiin. Kun konsepti on luotu, selvitetään olemassa olevat julkiset ja yksityiset palvelut, joita voidaan hyödyntää asiakasarvon tuottamisessa toteutetun konseptin mukaisella tavalla.

Asiakaslähtöisessä digitalisaatiossa palvelut järjestetään ihmisten elämäntapahtumien ja yritysten liiketoimintatapahtumien ympärille (Kuva 1). Tämän periaatteen toimeenpanossa tulee tällöin huomioida eri sektorien jo olemassa olevat palvelut, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaalle valitussa elämäntapahtumassa. Usein haasteena on löytää nämä palvelut, sillä samaan elämäntapahtumaan liittyy palveluita, jotka vastaavat täysin erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi avioerossa puoliso voi joutua tilanteeseen, jossa Marttaliiton ruokakurssille voi olla tarvetta. Asiakkaan kannalta on siis tärkeää, että hänen valitsemansa palvelut yhdessä muodostavat mahdollisimman saumattoman asiakaskokemuksen.

Hyödynnämme jo olemassa olevia palveluita

Kuva 1. Asiakaslähtöisessä digitalisaatiossa palvelut järjestetään ihmisten elämän-tapahtumien ja yritysten liiketoimintatapahtumien ympärille.

Olemassa olevien palveluiden hyödyntämisessä kannattaa selvittää palvelun perusasiat, kuten ylläpito, miten palvelun elinkaari on hoidettu, skaalautuuko palvelu tarpeen mukaisesti vai onko palvelu tarkoituksena ajaa lähiaikoina alas. Yksi esimerkki sellaisenaan hyödynnettävästä palvelusta on THL:n tuottama ja ylläpitämä Innokylä-verkkopalvelu (www.innokyla.fi), joka on kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö. Voit siis kopioida hyvän idean, voit ruveta käyttämään toisen palvelua, voit ruveta tekemään yhteistyötä alkuperäisen tuottajan kanssa tai voit ottaa palvelun vastuullesi ja tarjota sitä muille.

Mikäli uutta ratkaisua kuitenkin päätetään lähteä kehittämään, pitää se valmistuessaan olla mahdollisimman laajasti muiden hyödynnettävissä ja helposti löydettävissä.

Periaatteen toimeenpanoon kuuluu

 • Selvittää ja osallistaa eri sektoreiden toimijat, joilla jo on palveluita asiakasarvon muodostamiseen ja valitun ongelman ratkaisemiseksi.
 • Selvittää toimijat, jotka yrittävät ratkaista samaa ongelmaa. Voisiko yksi toimija vastata kokonaisuudesta ja muut osallistua kustannuksiin ja kehitystyöhön?
 • Hyödyntää julkisen hallinnon yhteisiä palveluita, kuten Suomi.fi-palvelualustaa. Keskeisiä valtionhallinnon toimijoita ovat Valtori (valtori.fi), VRK ja VM (https://esuomi.fi/yhteystiedot/) sekä ministeriöiden osalta VNHY (http://vnk.fi/yhteystiedot/valtioneuvoston-hallintoyksikko). Kannattaa tutustua organisaatioiden sivustoihin ja palveluihin sekä hyödyntää heidän asiakasvastaaviaan.
 • Keskustella ongelman ratkaisemisesta eri sosiaalisen median palveluissa sekä etsiä yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä, joilla on kiinnostusta auttaa ongelman ratkaisemisessa.
 • Mahdollistaa yksityisen ja kolmannen sektorin kytkeytymisen omien palveluidensa kanssa.
 • Huolehtia hyödynnettävien palveluiden välisestä yhteentoimivuudesta.
 • Varmistaa, että kehitetty palvelu on muiden hyödynnettävissä ja löydettävissä. Uudet palvelut viedään palvelutietovarantoon (PTV). Palvelutietovaranto muodostaa Suomessa saatavilla olevien, ensisijaisesti julkisten, palvelujen hakemiston. Palvelutietovaranto mahdollistaa tiedon erinomaisen löydettävyyden ja tekee mahdolliseksi palvelutietojen tuottamisen yhdellä kerralla, osana normaalia palvelutuotantoa.
 • Hyödyntää kansalliseen palveluväylään liittyneitä palveluita tutustumalla liityntäkatalogiin (https://liityntakatalogi.suomi.fi/).

 

Periaatetta on noudatettu, mikäli

 • Eri sektorien yhteistyömahdollisuudet on kartoitettu ja toimijat osallistettu ongelman ratkaisemiseen.
 • Hyödynnetyt olemassa olevat palvelut on listattu.
 • Olemassa oleviin avoimen lähdekoodin toteutuksiin (mm. http://www.avoinkoodi.fi/) on tutustuttu sekä mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty.
 • Omat toteutukset on kuvattu muiden hyödynnettäväksi joko sellaisenaan (esim. innokyla.fi) tai lähdekoodina (esim. https://github.com/Valtiovarainministerio/Kehittajafoorumi).
 • Ei ole kehitetty omaa ratkaisua ongelmaan, joka voitaisiin tehokkaammin ratkaista markkinaehtoisesti toteutetuilla palveluilla.
 • Kehitetyt ja käyttöön otetut ratkaisut ovat asiakkaiden helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä kyseisessä elämäntapahtumassa. Voit myös auttaa asiakasta löytämään seuraavan julkisen tai yksityisen palvelun.

Hae inspiraatiota Pelikirjasta

Jotta saisit kaiken irti digitalisoinnin periaatteiden toimeenpanosta käytännössä, kannattaa tutustua Digitalisoinnin Pelikirjaan. Sieltä löydät digiperiaatteiden toimeenpanon pilkottuna tyypillisen digitalisointihankkeen eri vaiheisiin, jotta voisit keskittyä juuri sinun vastuullasi olevan hankkeen ajankohtaisiin kysymyksiin. Samalla voit myös jakaa omia kokemuksiasi muiden kanssa.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon ICT-osasto