Maanmittauslaitos

Huikeat hyödyt, vaikka pyörää ei keksitty uudelleen

Maanmittauslaitos pitää kauppahintarekisteriä kiinteistöjen luovutuksista. Rekisteri palvelee kiinteistön arvon määrittämistä lunastustoimituksissa, maankäytön suunnittelussa, luotonannossa sekä muissa yksityisen ja julkisen sektorin arviointi- ja tutkimustehtävissä. Kauppahintarekisteriin merkitään tiedot luovutusten kohteista, kauppahinnoista sekä luovuttajista ja luovutuksen saajista. Tilastotiedosta toteutettiin rajapintapalvelu ja verkkosivusto, jossa tietoa kiinteistökaupoista pystyy helposti selaamaan ja vertailemaan.

Projektin tavoitteena oli toteuttaa ja ottaa käyttöön rajapintapalvelu kauppahintarekisteritiedoista. Samalla haluttiin tutkia tilastotiedon tuottamista automaattilaskennan avulla. Projektin aikana syntyivät ratkaisut tilastotiedon automaattilaskentaan ja uuteen tilastotietokannan toteutukseen.
Tilastotiedosta toteutettiin rajapintapalvelu ja verkkosivusto, jossa tietoa kiinteistökaupoista voi helposti selata ja vertailla eri vuosien osalta. Myös Kiinteistövaihdanta-palvelussa tehtyjen luovutusten tiedot siirtyvät rekisteriin, jonka tiedoista Maanmittauslaitos julkaisee kauppahinta-tilaston pdf-julkaisuna 2 kertaa vuodessa.

Uudistuminen on myös vanhasta luopumista

Kiinteistöjen kauppahintatilasto pdf-julkaisusta ollaan luopumassa, sillä markkinatilannetta voi helposti seurata Tilastotietoa kiinteistökaupoista -verkkosivustolta.

– Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita
Kiinteistökauppojen tilastopalvelun toteutuksen pohjaksi saatiin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lähdekoodi ja tietomallit Sotkanet-rajapintapalvelusta. Kiinteistökauppojen tilastopalvelu toteutettiin Sotkanet-lähdekoodin pohjalta. APPiin lisättiin joitakin asiakassovellusten toteuttamista tukevia toimintoja. Sotkanet-yhteensopivuus säilytettiin koska Sotkanet-palvelun tietokantarakenne soveltui lähes sellaisenaan Kauppahintarekisterin tilastotietokannaksi. Aluejakoaineistoina hyödynnettiin Tilastokeskuksen avoimia aineistoja.

– Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille
Kiinteistökauppojen tilastopalvelu julkaistiin avoimena rajapintana ja tilastodata avoimena aineistona. Yritykset ja viranomaiset voivat rakentaa omat toteutuksensa valitsemalla omassa toiminnassaan merkitykselliset tilastotiedot. Palvelu tarjoaa useita eri aluejakoja. Markkina-tilannetta voi seurata kuukausitasolla kuluvalta vuodelta. Vuositilastot vuodesta 1990 lasketaan aina vuodenvaihteessa voimassaolevaan aluejakoon kaupan sijainnin perusteella. Aineiston vertailtavuus säilyy aluejakojen muutoksista huolimatta. Tilastotiedoista julkaistu verkkosivusto tarjoaa kansalaisille helpon pääsyn tietoihin. Kiinteistökauppojen kyselypalvelu avaa yksittäisten kiinteistökauppojen tiedot ammattilaiskäyttäjille ja lisäarvopalveluiden tuottajille.

– Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan
Maanmittauslaitoksella on tietojärjestelmien hallintamalli määriteltynä ja käytössä. Mallin mukaisesti jokaisella tietojärjestelmällä ja palvelulla on nimetyt vastuuhenkilöt. Myös tämän projektin palveluille nimettiin konseptinomistaja, palvelupäällikkö, palveluvastaava ja avainkäyttäjä. Vastuuhenkilöt huolehtivat palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä asiakastarpeiden mukaisesti.

Tavoitteet ylittyivät, asiakkaat hyötyivät

Projekti osoitti, että voimme tuottaa puolivuosittain ilmestyneen Kiinteistöjen kauppahintatilaston (staattinen pdf-julkaisu) asiakasystävällisemmin ja joustavammin uuden tyyppiselle alustalle ja uudella tavalla. Uuden palvelun avulla pystymme myös nopeammin antamaan asiakkaille tietoa kuluvan vuoden kiinteistökaupoista. Emme keksineet pyörää uudelleen, vaan kartoitimme ratkaisuvaihtoehtoja, kunnes selvisi, että voisimme hyödyntää Sotkanetin valmista ratkaisua.

Projektiryhmässä oli monipuolista osaamista, vahvaa asiakastarpeiden tuntemusta, substanssi-osaamista, määrittelyosaamista ja teknisen toteutuksen osaamista. Jokaisella oli oma roolinsa, porukka oli motivoitunut ja yhteistyö toimi. Tavoitteet ylitettiin ja saatiin aikaan palvelu, joka ei edes kuulunut alkuperäiseen tilaukseen, mutta osoittautui nopeasti erittäin hyödylliseksi.

Täysin avoimena tarjottava rajapintapalvelu herätti kysymyksiä ja epäilyksiä. Miten palvelutaso turvataan ja tietoturva varmistetaan? Tuoko anonyymi käyttö uudenlaisia uhkia? Palveluarkkitehtuurissa huomioitiin avoimen palvelun mahdolliset riskit, ja päätös palvelun tarjoamisesta voitiin tehdä.

Arvostele tämä esimerkki
0 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Teija Tarvainen, teija.tarvainen@maanmittauslaitos.fi, +358 40 778 73 91, johtava asiantuntija