Maaseutuvirasto

Hyrrä – Maaseudun hanke-, yritys- ja rakennetukien verkkoasiointipalvelu

Hankkeen alkuperäinen ja keskeinen tavoite oli tuottaa ne palvelut, jotka tarvitaan Manner-suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutumisen seuraamiseksi eli tiedot tukien myöntämisistä, tapahtuneista maksuista ja toteutuneista tavoitteista.

Kehittämistyössä on ollut vahva panostus prosessin sähköistämiseksi koskien koko toimintaketjun osalta. Tavoitteena on ollut sähköistää hakuprosessi, osallistua viranomaisten väliseen tietojenvälitykseen ristiintarkastusten toteuttamiseksi sekä palvella projektitoiminnasta kiinnostuneita tarjoamalla heille internetissä toimiva rahoitettujen hankkeiden hankerekisteri. Kokonaisprosessissa on pitänyt kuitenkin ottaa huomioon myös paperisen haun mahdollisuus ja toteutus osana järjestelmää ja prosessia.

Tietoa toiminnan tueksi ja maaseudun parhaaksi

Verkkopalvelu on rakennettu älykkääksi ja se ohjautuu asiakkaan tekemien valintojen mukaan, jolloin asiakkaalta ei tarvitse kysyä ylimääräisiä tai turhia tietoja. Tuki- ja maksuhakemukset voidaan tehdä ajasta ja paikasta rippumatta ilman matkustamista ELY-keskuksiin tai Leader-ryhmien toimistoille. Hakemuskäsittelyissä tarvittavat lisätiedot ja selvitykset käsitellään sähköisesti.

Viranomaiset käsittelevät hakemukset samassa järjestelmässä ilman viiveitä. Hakija voi seurata hakupalvelusta hankkeen käsittelytilaa. Viranomaispäätökset on saatavissa välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Hakija pystyy tunnistautumaan yleisillä tunnistautumismenetelmillä, kuten Vetuma- ja Katso-tunnisteilla. Asiakastiedot kerätään YTJ:ltä ja Väestörekisterikeskukselta. Tarjoamme ELY-keskusten käyttöön hankkeiden rahoitustiedot suomi.fi palveluväylää hyödyntävällä tiedonsiirtopalvelulla.

Reaaliaikainen hankerekisterimme tarjoaa tiedot rahoitetuista hankkeista internetissä. Rahoitustiedot ladataan internetissä toimivaan EU-tukitietojen hakupalveluun. Nämä avatut tiedot ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Hankkeen johto on ollut koko projektin ajan Maaseutuvirastossa. Maaseutuvirasto omistaa Hyrrä verkkoasiointipalvelun.

Matka on ollut opettavainen

Opimme miten vaikeaa on sähköistää erittäin monimutkaista EU:n ja kansallisen lainsäädännön yhdessä määrittelemää tukiohjelmaa. Olemme oppineet myös miten vaikeaa on määritellä uusia käytännön työtapoja, joita kukaan ei ole aikaisemmin noudattanut.

Erityisen ylpeitä olemme siitä että verkkoasiointipalvelu otettiin hyvin vastaan. Ensimmäisenä vuonna yli 90 prosenttia hakemuksista haettiin sähköisesti. Ylpeyden aihe on myös paperihakemuksen yhdistäminen muuhun sähköiseen toimeenpanotapaan. Paperilla jätetty hakemus tallennetaan takautuvasti järjestelmään uuden hakemuksen liitteeksi.

Paperinen hakemus, Hyrrän tuottamat päätösdokumentit ja hakijoiden lisäämät hakemusliitteet tallennetaan
Arkistolaitoksen auditoimaan Sähke2-normin mukaiseen sähköiseen arkistoon. Asiakkailta tulee myös runsaasti kiitosta mahdollisuudesta seurata tukikäsittelyn etenemistä sekä hakemusten nopeasta jättämisestä.

Hanke on ollut myös kiireen takia vastatuulessa

Hankkeen puolivälissä hanke törmäsi ulkoisiin aikataulupaineisiin. Ulkoisen liian kireän aikataulun vuoksi toteutustapaa jouduttiin nopeuttamaan. Nopeutuksen seurauksena työn laatu kärsi, tuotantovirheiden määrä kasvoi ja kehittämisen eteneminen hidastui.

Maaseutuvirasto keskeytti toteutusprojektin hetkeksi ja teetti konsultin avulla toimenpidesuositukset, joiden avulla hanke saadaan takaisin raiteille ja alkuperäiset tavoitteet voidaan toteuttaa.

Valittujen suositusten mukaisten toimenpiteiden toteutusten jälkeen hankeen alkuperäiset ja kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan pääosin kesällä 2017.

Hankkeen tavoitteet:

 • Hyrrä verkkoasiointipalvelu korvaa kaksi aikaisemman ohjelmakauden tukijärjestelmää
 • Hyrrän verkkoasiointipalvelun kautta voidaan hakea seuraavia tukia:
 • Maatalouden investointituet
 • Nuorten viljelijöiden aloitustuet
 • Maaseudun kehittämis- ja investointituet
 • Maaseudun yritystuet
 • Neuvontakorvaus

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tuet

 • tukikäsittelyprosessi on täysin sähköinen (Arkistolaitoksen hyväksymä sähköinen arkisto)
 • järjestelmä tuottaa palvelut, jotka tarvitaan ohjelman toteutumisen seuraamiseksi eli tiedot myönnöistä, maksuista ja toteutuneista tavoitteista
 • järjestelmä ylläpitää julkisen hankerekisterin tietoja
 • paperinen haku säilyy osana järjestelmää ja tukikäsittelyprosessia

Hyrrä verkkoasiointipalvelussa on käsitelty toukokuun 2017 loppuun mennessä noin 41.000 hakemusta, sähköisiä hakemuksia 92,6%. Hyrrä tukia on maksettu yli 173 milj. euroa

Arvostele tämä esimerkki
0 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Keijo Yli-Hukkala, keijo.yli-hukkala@mavi.fi, 040 7398086, Yksikönjohtaja