Maanmittauslaitos

Kaikille avoin karttakäyttöliittymä

Maanmittauslaitoksen Suomi.fi-kartat hankkeen tavoitteena oli toteuttaa karttakäyttöliittymä kansallisiin palvelunäkymiin sekä palvelutietovarantoon. Samalla KaPA-lainsäädäntöön kirjattiin kaikille viranomaisille oikeus hyödyntää Hallinnon karttapalvelun (sittemmin Suomi.fi-kartat) tarjoamia karttakäyttöliittymiä.

Lähtökohtana oli karttojen käytön sujuvuus ja helppous erityisesti mobiililaitteilla. Karttojen tuli olla luettavuudeltaan mahdollisimman esteettömiä. Uusina toimintoina mukaan haluttiin palvelu-tietovarannon palvelupisteiden tietojen esittäminen, reititys uuden valtakunnallisen reittioppaan avulla sekä mahdollisuus palautteen antamiseen ja tilastotiedon esittämiseen kartalla. Hankkeen valmistuttua Hallinnon karttapalvelu liitettiin osaksi Suomi.fi-palvelutarjontaa. Suomi.fi-kartat –palvelun ylläpito ja kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaan käy ketterästi.

Toteutetut parannukset ja uudet toiminnallisuudet julkaistiin avoimena lähdekoodina Oskari-ohjelmiston yhteydessä. Esteettömyydeltään ja luettavuudeltaan parannettu karttasarja tuli kaikille avoimena rajapintapalveluna käyttöön kesällä 2017.

Helppokäyttöisiä, turvallisia palveluita

Uusi kartta toimii mobiililaitteissa ja on helppokäyttöinen. Kartan esitystapa on suunniteltu mahdollisimman selkeälukuiseksi. Lisäksi erityisryhmille on tarjolla suurikontrastinen ja esitystavaltaan yksinkertaistettu, mahdollisimman saavutettava kartta.

Nopea hyöty asiakkaalle

Uuden karttaliittymän määrittely ei vaadi ohjelmointitaitoja. Se vie aikaa vain kymmeniä minuutteja, kun aiemmin karttaliittymän toteutukseen usein tarvittiin aikaa vievä projekti ja kalliita hankintoja. Jos tarvitaan integraatiorajapintaa, sen hyödyntäminen vaatii ohjelmointia, mutta rajapinta on ohjelmoijalle helppokäyttöinen. Karttakäyttöliittymien keskitetty ylläpito ei sido asiakkaiden resursseja. Kartat pysyvät aina ajantasalla. Kartan päivittäminen, esimerkiksi uuden karttatason lisääminen, onnistuu jopa minuuteissa.

Olemassa olevat julkiset ja yksityiset palvelut hyödynnetty

Suomi.fi-karttapalvelu rakennettiin laajentamalla olemassa olleen Hallinnon karttapalvelun toiminnallisuuksia. Se perustuu avoimen lähdekoodin Oskari-ohjelmistoon, jota julkisen ja yksityisen sektorin toimijat kehittävät verkostomaisessa yhteistyössä. Eri hankkeissa tuotetut uudet, parannetut ominaisuudet ovat muidenkin käytettävissä. Palvelu hyödyntää olemassa olevia paikkatiedon rajapintapalveluita. Uuden integraatiorajapinnan avulla kartalla voi esittää esimerkiksi kansallisen palveluväylän tietoja tai tietoa mistä tahansa tietovarastosta. Kartalla voi myös muokata tietoja ja tallentaa ne tietovarastoon, tai antaa palautetta, joka välitetään vastaanottajalle standardin rajapinnan avulla.

Kaikille avoimet tiedon rajapinnat

Uudistetut kartat ovat saatavilla avoimien rajapintapalvelujen kautta. Suomi.fi-kartat -palvelun saatavuus on erittäin korkea, eli toteutus-, testaus- ja valvontaratkaisut onnistuivat. Karttaliittymän integraatiorajapinta tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää karttoja erilaisiin digitaalisiin palveluihin. Uudelleenkäytettävän, avoimen lähdekoodin kehittäminen on mielekkäämpää kuin yksittäiseen tarpeeseen tulevan ratkaisun rakentaminen.

Suomi.fi-kartat –palvelun lisäksi Oskari-ohjelmistolla on toteutettu monia muitakin palveluita Suomessa ja maailmalla: esimerkiksi HSY:n ja Tampereen kaupungin karttapalvelut, arktisen alueen geoportaali sekä Islannin geoportaali. Näistä löytyy esimerkkejä http://oskari.org/examples -sivulta. Avoimen lähdekoodin tekeminen kannustaa laadukkaaseen, tietoturvalliseen kehittämiseen.

Oskari-ohjelmisto elää ja kehittyy

Yhdessä tekeminen murentaa hallinnon siiloja tehokkaasti. Hyödynnämme suomi.fi-kartat -palvelua omien asiointipalvelujen toteuttamisessa. Karttapaikka ja Maanmittauslaitoksen asiointipalvelu on toteutettu kartat-palvelun avulla. Samalla syntyy uusia, käyttökelpoisia toimintoja Oskari-ohjelmistoon.

Palvelun pohjana olevaa Oskari-ohjelmistoa käytetään useissa eri palveluissa, joiden kehittämis-tarpeet ovat välillä keskenään ristiriitaisia. SIksi ohjelmistoon on luotu mahdollisuus tehdä laajennoksia, joilla muutetaan oletustoiminnallisuutta ilman, että alkuperäiseen ohjelmakoodiin tehdään muutoksia. Kehittämistä tehdään myös muissa julkishallinnon ja yritysten tiimeissä. Kehittämisen koordinoimiseksi on luotu yhteistyöverkostot sekä ohjelmiston käyttäjille että kehittäjille. Kehittäjäverkostossa kannustetaan noudattamaan yhtenäisiä arkkitehtuuriperiaatteita ja avoimen lähdekoodin kehittämisen hyviä käytäntöjä.

Arvostele tämä esimerkki
2 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Jani Kylmäaho, jani.kylmaaho@maanmittauslaitos.fi, +358 40 489 0307, Kehityspäällikkö