Ympäristöministeriö

KIRA-digi vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota!

KIRA-digi toteuttaa julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Vuoden 2018 loppuun kestävän KIRA-digin rahoitus on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala. Tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä käynnistää joukko kokeiluhankkeita luomaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa.

Myös lainsäädäntöä on kehitettävä niin, että se tukee alan digitalisaatiota. Näin voidaan luoda hedelmällinen maaperä digitaalisen liiketoimintaekosysteemin syntymiseksi KIRA-alalle Suomeen. Visiona on avoin ja yhteen toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

Tavoitteena on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi

Merkittävimpänä digitalisoinnin periaatteiden toimeenpanona olemme lanseeranneet omat rakennetun ympäristön digiperiaatteet, jotka pohjautuvat alkuperäisiin VM:n digiperiaatteisiin. Rakennetun ympäristön digiperiaatteita on työstetty KIRA-digin strategisen johtoryhmän ja ohjausryhmän sekä kaikille avoimen joukkokyselyn voimin, ja periaatteet on hyväksytty strategisessa johtoryhmässämme tammikuussa 2017. Olemme siis muovanneet digiperiaatteet hankkeemme kohderyhmälle sopivaksi ja tämän kautta vaalineet ja levittäneet niitä yhteisössämme.

Meille on myös erittäin tärkeää, että yhteisöömme kuuluvat kaikki rakennetun ympäristön osapuolet: yksityinen ja julkinen sektori sekä luonnollisesti käyttäjät, asiakkaat ja kansalaiset. Hankkeemme kattaakin koko KIRA-alan kentän, johon sisältyy KIRA-foorumissa toimivat alan kattojärjestöt, sekä julkiselta puolelta rakennettua ympäristöä käsittelevät ministeriöt, virastot ja kuntakenttä. Digiperiaatteiden täytyy vaikuttaa julkisen sektorin lisäksi myös yksityisellä sektorilla ja kansalaisten täytyy näitä vaatia. Lisäksi koko mainitulla yhteisöllämme on mahdollisuus osallistua yhteisömme kehitykseen ja rakentamiseen, avoimesti ja ennakkoluulottomasti.

Omien digiperiaatteiden luonnin lisäksi olemme yksityiskohtaisemminkin lähteneet toimeenpanemaan digitalisoinnin periaatteita. Koko KIRA-alan digiyhteisön rakentamisen lisäksi olemme konkreettisena digitalisaation edistäjänä kehittäneet kokeiluhankkeidemme hakujärjestelmää digiperiaatteita mukaillen.

Oleellinen osa hankettamme on kokeiluhankkeiden rahoittaminen, jolla edistämme digitalisaation ja sen periaatteiden konkretisointia KIRA-alalla käytännön piloteilla ja kokeiluilla.

KIRA-digin projekteissa on käytetty digiperiaatteita

Lomake on tehty varta vasten hakijoita varten, ja olemme halunneet tehdä hakemuksen täytön mahdollisimman helpoksi. Lomakkeen toiminnasta otetaan myös mielellään palautetta ja tätä kehitetään sen perusteella.

Poistimme turhaa asiointia sillä, että hakemuksen täyttö ei vaadi turhia virallisuuksia tai fyysistä asiointia kenenkään kanssa. Näin ollen hakemisen voi hoitaa täysin omatoimisesti paikasta riippumatta ja kellon ympäri.

Tuotimme asiakkaalle hyötyä nopeasti sisällyttämällä hakemuksiin kaiken tarpeellisen ja teimme sen täyttämisestä mahdollisimman nopeaa hakijoille. Hakemuksen tekemisen voi myös jättää kesken ja sen tekemistä voi jatkaa myöhemmin toisena ajankohtana.

Hakulomakkeen rakenne suunniteltiin moderniksi ja sen täytöstä tehtiin mahdollisimman helppokäyttöistä. Tämän lisäksi se on tehty modernien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti, jotta hakijoiden antamat yksityiset tiedot pysyvät turvassa. Hakijat ja hankkeiden lyhyet esittelytekstit ovat julkisia kokeiluhankkeiden valinnan julkistamisen jälkeen.

Tiedonhallinnan harmonisointi tukee kiinteistö- ja rakennusalan yhteistä kulttuurin muutosta

Periaatteiden käytäntöön vienti on parantanut käyttökokemusta ja prosessin sujuvuutta sekä hakijoiden että hakemusten käsittelijöiden kannalta. Hakijat ovat kehuneet uuden hakujärjestelmän helppokäyttöisyyttä, joustavuutta ja suoraviivaisuutta ja se on helpottanut myös hakemusten käsittelyä helpolla hakemusaineiston viemisellä taulukkolaskentaan.

Yleisesti periaatteiden käytäntöön vienti on ollut merkittävää koko KIRA-digin tekemisessä. Digiperiaatteiden vaaliminen ja muistaminen takaavat sen, että muun muassa asiakasnäkökulma, helppokäyttöisyys, joustavuus, tietoturva ja muut periaatteiden ydinasiat eivät unohdu digitaalisia ratkaisuja rakennettaessa.

Tekemisessämme olemme huomanneet, kuinka osahankkeemme, erityisesti kokeiluhankkeet ovat ottaneet digiperiaatteet sydämelleen ja pitäneet huolta siitä, että kokeilut toteutuvat digiperiaatteiden mukaisesti.

Digiperiaatteet ovat myös yhdistäneet koko KIRA-digin yhteisöä. Digitalisaation ajattelutapa on alkanut leviämään kulovalkean lailla yhteisössämme, minkä edistämisessä ytimekkäät digiperiaatteet ovat selventäneet kuvaa toivotusta digitulevaisuudesta.

Erityisen ylpeitä olemme siitä, millä tavalla KIRA-digiä on ylipäätään lähdetty tekemään: ketterästi, ennakkoluulottomasti ja tavoitellen konkreettisia hyötyjä. Monet, mukaan lukien me olemme yllättyneet, kuinka paljon KIRA-digissä on saatu jo aikaiseksi näin pienillä henkilöresursseilla, huomioiden hankkeen suuret tavoitteet maailman suurimmalla ja hitaimmalla elinkeinosektorilla. Viime syksynä täydellä vauhdilla liikkeelle lähtenyt hanke on ehtinyt kerätä merkittävän määrän huomiota KIRA-alan yritysten parissa, mediassa sekä julkisessa hallinnossa. Kaikki ovat sekä kiinnostuneita että innostuneita siitä, mitä KIRA-digillä on vielä annettavaksi.

Olemme tähän mennessä huomanneet, että viestintä, vanhojen toimintatapojen sopiva kyseenalaistaminen ja nopea tekeminen ovat toimineet parhaiten hankkeemme eteenpäin viemiseksi. Kaikkien mukaanotto yhteisöön on kriittistä kaikessa onnistumisessa. Lisäksi olemme ohjanneet kaikki KIRA-digin resurssit luomaan konkreettisia tuloksia, joista hyvänä esimerkkinä ovat kymmenet rahoittamamme kokeiluhankkeet.

Pohdiskelulla ja vaihtoehtojen ainaisella punnitsemisella ei tehdä todellista muutosta. Tulokset tavoitetaan, kun tehdään kaikkien kanssa yhdessä ketterästi tehden lisäarvoa Suomelle, yhteiskunnalle ja ennen kaikkea käyttäjälle, eli meille kaikille.

Arvostele tämä esimerkki
1 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Samu Viitanen, samu.viitanen@kiradigi.fi, 0404566271, Projektiassistentti