Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Kuntien yhteistyöllä tuloksiin

Tampereella kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa linjasivat digitalisaatiotavoitteitaan kuntien kaikissa yhteisesti hyväksymässä seutustrategiassa ja tietohallinnon kehittämissuunnitelmassa. Meneillään oleva projekti liittyy kuntien sivistystoimialaan. Sen puitteissa etsitään muutama keskeinen haaste ja konkreettinen, digitalisaatiota hyödyntävä ratkaisuehdotus.

Projektin tavoitteena on seutuyhteistyön avulla helpottaa kuntalaisille hyötyä ja säästöjä tuovien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Samalla edistämme kokeilukulttuurin jalkauttamista Tampereen kaupunkiseudun kuntiin.

Aloitimme selvitystyöllä, jolla paikallistettiin keskeiset haasteet ja hahmotettiin ratkaisuehdotukset, jotta kuntien sivistysjohtajat voivat yhdessä sopia muutamasta keskeisestä kehittämiskohteesta ja ratkaisuideasta. Konkreettisia ratkaisuideoita aletaan testata sen jälkeen.

Koko projektin lähtökohta on keskittyä kuntalaisten tarpeista ja palautteesta esiin nouseviin kehittämiskohteisiin. Kuntalaisia osallistetaan kehitysprosessiin ja heidän tarpeistaan lähtevä digitalisaation edistäminen on ensisijaisesti tämän ryhmän vastuulla. Ratkaisut hahmotellaan yhdessä ja kehittämiselle nimetään vastuuhenkilöt.

Vahvuutena laaja seututason yhteistyö

Kehittämismallimme ehdoton vahvuus on laaja seututason yhteistyö. Kahdeksan kunnan yhteinen tahtotila digitalisaation edistämiseen näkyy yhteisessä seutustrategiassa. Sen linjauksia tullaan noudattamaan kunnissa eri toimialoilla. Sitoutuminen yhteiseen tietohallinnon kehittämis-suunnitelmaan on laajaa. Opimme nopeasti, että digitaalisen kehityksen vauhdittamisessa on keskeisintä konkreettisten, kuntalaisten näkökulmasta hahmoteltujen tavoitteiden asettaminen ja halu kokeilla ratkaisuideoita käytännössä.

Usein yhteisten strategioiden haaste on linjausten jääminen ylätasolle, jolloin niiden jalkautumisesta käytäntöön ei huolehdi kukaan. Kaupunkiseudun kuntayhtymän organisoima sivistystoimialan yhteistyö helpottaa strategian digitalisaatiolinjausten toimeenpanoa. Toimiala on otollinen konkreettisten digikokeilujen testaamiselle. Tämän esimerkin avulla sekä digitaaliset kokeilut että seututason yhteistyö digitalisaation edistämiseksi voivat laajentua useammalle toimialalle.

Arvostele tämä esimerkki
0 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Mikael Malkamäki, mikael.malkamaki@tampereenseutu.fi, 0408468127, Harjoittelija