Suomen metsäkeskus

Metsään.fi-asiointipalvelu

Olemme halunneet tuoda metsävaratiedon saataville ymmärrettävässä ja helposti käytettävässä muodossa. Palvelu tuo sekä metsänomistajat että metsäalan toimijat yhteisen tiedon äärelle sekä aktivoi osapuolet harjoittamaan kestävää metsätaloutta. Palvelun tavoitteena on lisätä metsäasioiden sähköistä asiointia. Metsänomistaja voi hoitaa asioitaan ajasta ja paikasta riippumatta. Viranomaisena saamme laadullisesti parempia asiakirjoja käsiteltäväksi. Näin voimme palvella asiakasta nopeammin ja paremmin.

Palvelun tavoite on olla helppokäyttöinen ja selkeä, jolloin kynnys sen käyttöön madaltuu. Metsänomistajan ei tarvitse olla alan asiantuntija pystyäkseen asioimaan palvelussa. Palvelussa kootaan yhteen muiden viranomaisten tuottamia tietoja ja esitetään asiakkaille ymmärrettävässä muodossa. Tarjoamme myös omaa tietoamme hyödynnettäväksi muille metsäalan sähköisiä palveluita tarjoaville yrityksille metsänomistajan suostumuksella.

Digiperiaatteiden toimeenpanoon kiinnitettiin runsaasti huomiota

Palvelun kehittäminen lähtökohtana oli asiakastarve saada käyttöön palvelu, jolla metsävaratietoa voidaan esittää helposti ja tietoturvallisesti metsänomistajille innostaen heitä toimimaan metsissään.

Palvelun toiminnallisuudet on kehitetty ottaen aina huomioon esteettömyys- sekä saavutettavuusnäkökulmat. Asiakaslähtöisyys on ollut palvelun kehitystä ohjaava tavoite alusta lähtien. Palvelun käyttäjäpalautetta on seurattu säännöllisesti ja huomioitu kehitystyössä. Lisäksi on hyödynnetty erilaisia käyttäjä- ja käytettävyystutkimuksia, joista saadun palautteen perusteella kehittämistä on osattu kohdentaa oikeisiin suuntiin.

Metsään.fi-palvelu kokoaa tietoja eri lähteistä, sekä metsäkeskuksen tuottamaa tietoa että ulkoisista lähteistä saatavia tietoja, ja esittää ne asiakasta palvelevassa muodossa. Tietoja hyödynnetään yli kymmenen eri rajapinnan kautta.

Tietojen siirrossa käytetään metsätietostandardin mukaisia sanomia. Metsään.fi-palvelussa hyödynnetään muita julkisia palveluita, mm. Katso- ja Vetuma-tunnisteita. Metsään.fi-palvelussa tullaan hyödyntämään myös valtionhallinnon Kapa-palveluita. Metsään.fi-palvelussa näkyvät metsävaratiedot tarjotaan metsänomistajan suostumuksella hyödynnettäväksi metsäalan toimijoille sähköisen rajapinnan kautta.

Rajapinnan kautta liikkuva tieto kulkee metsätietostandardin mukaisena, jolloin sen hyödyntäminen on toimijoille helppoa. Metsään.fi-palvelun metsävaratietoja hyödyntävät mm. sähköinen
puukauppapaikka Kuutio, metsäalan yritysten verkkopalvelut sekä pankki. Tiedot ovat ladattavissa myös metsäomistajalle.

Tavoitteena asiakasläheiset palvelut

Asikaslähtöisyyden toteuttamisessa Metsään.fi-palvelu on onnistunut hyvin. Asiakkailta saadun palautteen perusteella olemme onnistuneet luomaan helppokäyttöisen ja toimivan sähköisen asiointikanavan. Tätä tukee myös sähköisen asioinnin määrän kasvu. Metsäkeskuksen sisäiset prosessit ovat sähköisen asioinnin lisääntymisen myötä keventyneet ja nopeutuneet.

Olemme palvelua kehitäessämme tehneet yhden merkittävän havainnon: asiakaslähtöisyyden toteuttamisessa pienilläkin muutoksilla saatetaan saada huomattavia hyötyjä! Rajapintoja hyödyntämällä olemme saaneet koottua palveluun ajantasaisen ja monipuolisen tietokokonaisuuden, jonka avulla metsänomistaja ja toimija saa tarvitsemansa tiedon samasta paikasta yhden luukun periaatteella. Uusien tietoaineistojen lisääminen saataville on myös tärkeä osa palvelun kehittämistä.

Käyttäjät ovat erilaisia

Asiakaslähtöisyyden suurin haaste on saada palvelun käytettävyys vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Metsään.fi-palvelun käyttäjäkunta on hyvin heterogeeninen ryhmä. Palvelua käyttävät sekä metsäalan ammattilaiset toimijan roolissa että metsänomistajat erilaisin tietoteknisin ja metsäalan valmiuksin.

Haasteita on pyritty ylittämään kartoittamalla eri tahojen toiveita (mm. käyttäjäkyselyt, asiakaspalaute) ja sovittamalla niitä yhteen kaikkia mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla. Olemassa olevien tietojen ja palvelujen hyödyntämisessä olemme törmänneet puuttuvan rekisteritiedon ongelmaan.
Kaikkia tarpeellisia tietoja ei vielä ole saatavissa sähköisesti rekistereistä. Avautuvan tiedon kanssa haasteita tuo rajanveto yksityisyyden suojan ja tiedon avoimuuden välillä. Tätä rajanvetoa käydään mm. metsätietolain uudistuksen tiimoilla.

Arvostele tämä esimerkki
0 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Veikko Iittainen, veikko.iittainen@metsakeskus.fi, 0294325406, Metsänomistajien palvelupäällikkö, Suomen metsäkeskus