Ylöjärven Kaupunki \ Tietohallinto

Pilvipalvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen opetuksessa ja opetuspuolen IT-asioissa

Tampereen kehyskunnat ottivat opetustoimessa käyttöön Office365 -pilvipalvelut ja yhteiset rakenteet kaikissa kouluissa. Hanke vaati suunnittelua, päätöksiä ja toteutusta sekä ennen kaikkea yhteistä tahtotilaa seudun kehyskuntien kanssa. Toteutus hoidettiin Fujitsun ja Microsoftin kanssa yhteistyössä.

Olemme Tampereen seudulla kehyskuntien (Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Ylöjärvi, Orivesi, Vesilahti ja Hämeenkyrö) kanssa tehneet jo pitkään yhteistyötä (80-luvulta). Toki myös Tampereen kanssa näitä yhdessä viedään eteenpäin sen minkä se on mahdollista rakenteiden osalta.

Muinoin jouduimme aina kulkemaan, milloin mihinkin kuntaan palavereihin ja tietojen haku vanhoista palavereista oli hankalaa. Vuonna 2013 saimme Office365 -pilven pystyyn (tarkoitus oli toki ensisijaisesti saada pilvi oppilaitosten käyttöön). Pilven pystytyksen jälkeen olemme määrätietoisesti pitäneet kokoukset, esityslistan ja pöytäkirjat yhteisesti jaettavissa. Kokoukset on pidetty SkypeforBusiness -sovelluksella.

Toimimme opetuspuolella, joten pilven käyttöä on pyritty edistämään viime vuodet myös oppilaitoksissa. mm. opettajakokousten materiaaleja on saatu siirrettyä verkkoon. Näin ollen säästetään paperin lähettelyä ja saadaan vähitellen toimintaa suunnattua itseohjautuvaksi verkossa tapahtuvaksi. Seuraavina askeleina olisi opettajakokousten pitäminen verkossa, jolloin opettaja voisi osallistua myös mistä tahansa kokoukseen. Oppilaiden puolelta pilvi on myös jo hyvässä käytössä, tärkeimpänä tietysti ryhmätöiden teko pilvessä. Samaa dokumenttia voidaan työstää yhdessä yhtä aikaa.

Nämä ovat rakenteellisia muutoksia koulun kulttuuriin ja siihen, miten koulussa opitaan ja työskennellään. Laitteet ja alustat alkavat olla sillä mallilla, että seuraava vaihe on kulttuurin muutos, jotta yhä isompi osa työstä voidaan tehdä yhdessä verkossa.

Pilvipalveluiden kautta sama tieto on käytössä kaikilla

Seutuyhteistyötä on tosiaan tehty jo 80-luvulta ICT-asioissa, joten tämä nostaa merkittävästi toteutuneen hankeen arvoa. Vihdoin oltiin tilanteessa, että saimme seudullisesti yhteisen alustan, jonne pääsee ajasta ja paikasta riippumatta.

Palikat työn murrokseen ovat siis olemassa. Tästä voimme olla kaikki ylpeitä. Pitkäjänteinen yhteistyö kantaa hienoa hedelmää. Olemme varmasti oppineet kaikki, että poikkihallinnollinen yhteistyö seudun opettajien, sivistyshallinnon ja erilaisten visionäärien kanssa luo uudenlaista työntekemisen kulttuuria.

Tietohallinto ei voi enää olla omassa bunkkerissaan ja syöttää sieltä ratkaisuja. Asioista pitää keskustella ja löytyy asiakkaiden tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Kyseisillä pilvipalveluilla mm. yhteisten asioiden sopiminen helpottuu ja materiaalin jakaminen sekä asioista tiedottaminen on tehokkaampaa.

Ylpeyttä aiheuttaa lisäksi se, että pilvipalveluilla voidaan kaataa kuntien rajat, koska nyt opettaja voi oppilaidensa kanssa toimia samassa ympäristössä eri kuntien koulujen oppilaiden kanssa. Enää ei puhuta siitä, että voisimme kunnan sisällä koulujen kanssa tehdä yhteistyötä, nyt voidaan puhua kuntien eri koulujen välisestä reaaliaikaisesta yhteistyöstä. Mahdollisuudet ovat pohjarakenteiden osalta valtaisat, joten seuraava askel on koulujen toiminnallinen kulttuurinmuutos.

Tämäkin vaatii opittua asiaa, eli sivistysjohtojen poikkihallinnollista keskustelua ja johtajuutta jolla toimintamalleja viedään seudun kouluille. Koska työskentelemme yhteisessä pilvessä, voimme monistaa malleja seudullisesti. Tämä tuo tärkeitä kustannussäästöjä. Vuosien työ vihdoinkin mahdollistaa alustan, jonka avulla pystymme viemään työtä poikkihallinnollisesti kehitystä eteenpäin.

Tärkein opetus lienee kiitollisuus siitä, että saamme toimia, ympäristössä jossa tuetaan kehitystä ja yhdessä kehittämisen kulttuuria.

Vaikeuksien kautta voittoon

Kyseessä on ollut valtava urakka, joka on vaatinut niin monen kunnan niin monen eri ihmisen toimintaa. Pelkästään lupa asioiden edistämiseen vaatii keskustelua, seutuyhteistyötä ja päätöksiä.

Kuntien näkökulmien yhteensovittaminen ei aina ole ihan helpoin asia. Tahtotilan ollessa yhteinen pääsimme edistämään työtä, joten lopulta poikkihallinnollinen pitkäjänteinen työ on kantanut hyvää hedelmää.

Kustannusten läpivienti on vaatinut työtä. Toki yhdessä tehden kustannukset jakautuvat eri kunnille, joten säästöt ovat olleet huomattavia prosessin aikana ja synergia tuo sitä myös vuosittain. Tämä on varmasti auttanut prosessin edistämisessä.

Arvostele tämä esimerkki
3 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Ville Pulakka, ville.pulakka@ylojarvi.fi, 050 3904 764, IT-Koordinaattori