Tilastokeskus

Tilastokeskuksen Digiremppa sai muutkin innostumaan

Digirempan tavoitteena oli parantaa tilastokeskuslaisten digityötaitoja ja -valmiuksia, jotta työnteon tavat tehostuisivat ja taloon hankittua viestintätekniikkaa osattaisiin käyttää kokoustilanteissa, sisäisessä ja ulkoisessa yhteydenpidossa sekä itsenäisessä työskentelyssä. Taitojen merkitys korostuu Tilastokeskuksen muuttaessa monitilatoimistoon keväällä 2018.

Digiremppa-koulutusohjelma perustuu noin 130 lyhyeen opetusvideoon, joissa kuvataan yksittäinen toiminto tai toimintokokonaisuus. Aiheina mm. Lync/Skype, Outlook, älypuhelin, kannettava tietokone ja OneNote. Ohjelman lähtökohtana olivat nämä periaatteet:

  1. Henkilö valitsee oman työnsä kannalta relevantit opetusvideot esimiehensä kanssa.
  2. Henkilö katsoo videot oman aikataulunsa puitteissa osana arjen työtään. Kun taitoja on harjoiteltu ne otetaan käyttöön. Vastuu osaamisen kehittämisestä on henkilöllä itsellään. Koulutusohjelma ei sisällä lainkaan luokkahuoneopetusta.
  3. Koulutusohjelmassa on myös vuorovaikutteista opiskelua: tunnin mittaiset teemaesittelyt ja digiklinikat kokoavat asiasta kiinnostuneet yhteisiin opiskeluhetkiin kouluttajan johdolla.
  4. Henkilöstön lähitukena toimivat yksiköistä värvätyt digiagentit, joihin on helppo ottaa yhteys ongelmatilanteissa. He myös järjestävät aikataulutettuja Pop up -klinikoita tarvittaessa.
  5. Esimiehen rooli on merkittävä. Hän kannustaa alaisensa opiskelemaan digityötaitoja ja ottamaan taitojen kasvaessa uudet toimintatavat käyttöön. Esimies opiskelee digityötaitoja myös itse.

Valtionhallinnossa laaja kiinnostus Digirempan soveltamiseen

Valtionhallinnossa moni muukin yksikkö kiinnostui Digirempasta. Osaamisen jakamiseksi rakennettiin extranettiin Digiremppa-portaali, jonka kautta hallinnon organisaatiot voivat hyödyntää opetusvideoita. Tilastokeskuksessa ollaankin ylpeitä siitä, että ennakkoluulottomasti luotua, uudenlaista ja nykyaikaist koulutusohjelmaa voidaan hyödyntää muussakin valtionhallinnossa.

Konsepti istuu osaksi Tilastokeskuksen käytäntöjä, mitään uutta ei sinällään ole hallinnollisesti kehitetty. Uutta ovat opetusvideot, joiden avulla henkilöstö voi aidosti opiskella osana työtään. Parhaimmillaan käy niin, että törmättyään työssään ongelmaan henkilö katsoo opetusvideon, ratkaisee sen avulla ongelman ja jatkaa työtään. Juuri näissä tilanteissa oppi jää parhaiten mieleen. Videon voi katsoa niin montaa kertaa kuin on tarpeen. Yksinkertaista!

Väppärä, ketterä ja toimiva koulutusohjelma

Parhaiten projektin työskentelyä ja Digiremppa-koulutusohjelmaa kuvaa ketteryys. Ennakkoluulottomasti luodun koulutusohjelman keskeinen periaate on, että se istuu osaksi arjen työtä eikä sisällä aikataulutettua luokkaopetusta. Ilmaan heitettiin ajatuksia, joita lähdettiin viemään eteenpäin. Ongelmatilnteissa etsittiin ratkaisuksi vaihtoehtoinen etenemisreitti, jonka pohjalta suunnittelua jatkettiin. Lähtökohtana oli, että digityötaidot opitaan nimenomaan omaa työtä tehdessä omien työskentelytapojen puitteissa. Niille, jotka kokivat tarvitsevansa yhteisiä opiskeluhetkiä, niitä oli kuitenkin tarjolla.

Arvostele tämä esimerkki
2 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä