Digitalisaation vaatimat osaamiset

Osio sisältää perustiedot liittyen digitalisaation vaatimaan osaamiseen julkisessa hallinnossa.

Asiakkuus ja keskeiset muutosvoimat 30.3.2017

Osio sisältää materiaaleja liittyen asiakkuuden käsitteeseen sekä digitalisaation keskeisiin muutosvoimiin (mm. lohkoketjut, alustatalous, robotisaatio ja minäkeskeinen tiedonhallinta).

Tiedonhallinnan uudet
mahdollisuudet 28.4.2017

Osio sisältää materiaaleja liittyen tiedon arvoketjuun ja tietojen jakamiseen maiden rajojen yli (case-esimerkki).

Keinoäly mahdollistajana 5.5.2017

Osio sisältää materiaaleja liittyen keinoälyyn tutkimuksen näkökulmasta sekä pohdintaa mahdollisista hyödyntämiskohteista tulevaisuudessa.

Palveluprosessit digitaalisessa
hallinnossa 2.6.2017

Osio sisältää case-esimerkkejä hallinnosta. Millä tavoin on lähdetty hahmottamaan toimintaa uudella tavalla ja mitä se tarkoittaa organisaation kannalta sekä näkyy asiakkaalle.