Video ja ääni

Podcasteja digitalisaatiosta

Tälle sivulle kerätään linkkejä (julkishallinnon) digitalisaatiota käsittelevistä podcasteista ja podcastsarjoista.  Ilmianna löytämäsi sisältö osoitteeseen suomidigi@vrk.fi!

Suomi ja digitalisaatio

Väestörekisterikeskuksen julkaisema Suomi.fi-podcast-sarja käsittelee digitalisaatiota useista näkökulmista.

Virkamiehet ja digitalisaatio

eOppivan podcasteissa tutustutaan virkamiehiin ja digitalisaatioon valtiohallinnossa.

Nuoret ja digitalisaatio

Digitaalista nuoristyotä edistävän Verken podcast-sarja keskittyy ajankohtaisiin teemoihin sosiaalisen median, teknologian ja nuorisotyön näkökulmasta.

Digihankkeet

Paikkatietoalusta-hankkeessa yhtenäistetään julkishallinnon tuottamat paikkatiedot. Hanke on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta ja sen vastuutahona toimii maa- ja metsätalousministeriö.

Teknologiat ja turvallisuus

Tietoliikennekonserni DNA:n podcast-sarjassa keskitytään erityisesti uusiin teknologioihin ja turvallisuuteen

Aiheesta englanniksi

Government Gone Digital -podcastsarjassa tutustutaan yhdysvaltalaisen, noin 220 ooo asukkaan Gilbertin kaupungin ”digiosaston” toimintatapoihin.

Sivun kuva Michael Mroczek / Unsplash

digitalisaatiopodcast