Suomidigi

Ratkaisuja eroajalle, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja näkövammaiselle yksinhuoltajalle – listalla kaikki Syysmyräkässä ideoidut ratkaisut

Marraskuun puolivälissä Espoon Otaniemessä ja Turussa järjestetty Syysmyräkkä-tapahtuma keräsi yhteen noin 150 osallistujaa eri ammattialoilta ja erilaisista taustoista. Paikalle tulleet osallistujat ratkoivat tiimeinä monialaisten palvelujen tarjoamiseen liittyviä haasteita. Haasteet kumpusivat tiimeiltä itseltään, joten monet ratkaisutarpeista perustuivat jonkin ryhmän jäsenen omakohtaiseen kokemukseen.

Kaikki tapahtumassa kehitetyt ratkaisut ja esille nousseet haasteet ovat vapaasti hyödynnettävissä ja tapahtuman järjestäneet tahot; Väestörekisterikeskus, Turun kaupunki ja Kuntaliitto käyvät niitä sisäisesti läpi tahoillaan.

Esille nousseet haasteet ja niiden ratkaisut:

 • Eläkkeelle jäämisen tukipalvelu Senioreitti

Palvelu ensimmäisen eläkevuoden tueksi. Kokoaa yhteen kaikki uuden eläkeläisen tarvitsemat tiedot ja palvelut.

 • Kokonaisvaltainen palvelu eroajalle

Omaero.fi, joka auttaa, tukee ja ohjaa erotilanteessa. Palveluun on kerätty yhteen kaikki eri palveluntarjoajatahot, jotka liittyvät erotilanteeseen.

 • KV-muuttajan palvelupolku (työn perässä muutto)

EU:n ulkopuolelta tulevan muuttajan huomioiminen. Nykytilanteessa työn perässä muuttaminen on tehty hankalaksi mm. henkilötunnuksen puuttumisen vuoksi, tulevaisuudessa palvelupolku voisi olla yksinkertaisempi.

 • Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Vanhempien eron vaikutus lapseen ja siihen liittyvä syrjäytymisen ehkäiseminen; kokemusten keräämisen toimintamalli ja yksittäisistä asioista rakentuva kokonaisuus (kouluterveydenhoitaja tulee juttelemaan, vanhemmille tietopaketti, työpajatoiminta perheleirillä, vertaistuki, turvallinen aikuinen, pelillistäminen & tarinallistaminen, erotilanteen huomioiminen myös koulussa).

 • Osatyökyvyttömän mahdollisuudet alanvaihtoon

Ammatinvaihtaja omistaa itse omat tietonsa ja päättää miten niitä jakaa. Tutkintotiedot, terveystiedot, osaamisportfolio, työkokemus, suosittelijat, oma intressi, arvot , elämäntilanne ja motivaatio omaan ”datakantaan”, josta tietoa voi jakaa käyttöön. Tämä aikaansaa itsenäisen palvelupaletin, jossa tarjotaan tietoa, palvelupolkuehdotuksia ja nopeaa päätöksentekoa. Koko prosessi tehostuu, kun tiedot ovat yhdessä paikassa.

 • Sosiaalinen eristäytyminen – kuinka kotoutua Turkuun?

Uudenlainen tapahtumakalenteri kokoaa yhteen paitsi tapahtumia, myös mentoreita. Kalenterin kautta voi uudella paikkakunnalla tutustua paitsi kaupunkiin, myös ihmisiin vapaaehtoisen mentorin avustuksella. Paikallisoppaina ja kontakteina toimivat mentorit löytyvät tapahtumakalenterista omasta osiostaan.

 • Uuden liikuntaseuran palvelupolku kaupungin palveluiden kanssa

Tällä hetkellä jokainen yhdistys asioi moneen kertaan kunnan kanssa, monilla eri lomakkeilla ja saman kunnan eri edustajien kanssa. Uusi palvelupolku muodostaisi yhdistykselle yhden luukun, jonka takana organisaatio järjestäytyisi sisäisesti niin, että kerran annetut tiedot siirtyisivät kunnan sisällä taholta toiselle.

 • Hyvinvointiapuri syrjäytymisen ehkäisyyn

Koko elämän mittainen palvelupolku. Ihmisen elämän varrella on monia elämäntapahtumia. Mikäli tunnistamme nämä tapahtumat ja taltioimme niihin liittyvää tietoa, voimme tarjota esimerkiksi eläkeläiselle sellaisia palveluja, jotka huomioivat hänet yksilönä.

 • Muuttamisen helpottaminen

Valtion, kunnan, järjestöjen, yritysten ja seurakuntien yhdessä tuottama palvelu muuttajan palvelupolun yhtenäistämiseksi. Yhdessä ratkaisussa kaikki muuttamisen suunnittelusta uudelle paikkakunnalle asettumiseen.

 • Väestötietojärjestelmän tiedonhakupalvelu Graphvertti

Palvelu, joka hyödyntää väestötietojärjestelmän nykyistä rajapintaa. Palvelu hakee vain ne tiedot, jotka käyttäjä haluaa hakea ja tallentaa samalla lokitietoja siitä, kuka tietoja on käynyt katsomassa tai hakemassa.

 • Nimenvaihtoa helpottava Uusinimi.fi

Palvelu, joka mahdollistaa nimen vaihtamisen helposti. Palvelu kertoo minkälaisiin nimiin oman nimensä voi vaihtaa ja näyttää esimerkiksi sukupuussa suvun aiemmin käyttämät nimet.

 • Sosiaalinen hoitotahto

Eläkkeelle jäävän henkilön tukeminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen sosiaalisen hoivatahdon avulla. Hoitotahto voidaan kertoa missä elämänvaiheessa tahansa, jolloin yllättävän tai ennalta tiedetyn elämäntapahtuman tapahtuessa voin tulla löydetyksi kolmannen sektorin toimesta.

 • Kotoutumista tukeva Kamu-palvelu

Fyysinen suomi.fi-ilmentymä. Tukeva ja auttava palvelu maahan kielitaidottomana tulleen pakolaisperheen äidin tilanteeseen, jossa vaarana muuten olisi perheen tilanteen eskaloituminen.

 • Omaisten tukipalvelu kuolemanjälkeen.fi

Julkisten toimijoiden ja kirkon yhteinen palvelu kuolinpesän hoitamisen helpottamiseen. Palvelussa automatisoidaan pakollisten asioiden hoitaminen ja kevennetään surevan omaisen taakkaa tarjoamalla apua ja ohjeita suruun ja hautajaisten järjestämiseen.

 • Amislaisten mukaanottaminen tutkintojen kehittämiseen

Opiskelijoiden saaminen mukaan kehittämään tutkintoja, jotta jokainen nuori löytäisi koulutuksen yhteiskunnassa. Tällä hetkellä opiskelijoita ei ole mukana tutkintojen kehittämisessä.

 • Hei, olen polku – tuettu palvelupolku näkövammaiselle

Assistenttityyppinen palvelu, jonka botti hoitaa ajanvaraukset ja suunnittelee ideaalin palvelupolun näkövammaiselle yksinhuoltajalle, jonka lapselle tulee äkillinen korvatulehdus. Botilla on tarvitsemansa tiedot, joten se ei kysele henkilöltä erikseen tietoja, joita se käyttää ajanvarauksessa ja esimerkiksi taksin tilaamisessa.

 • Singlebotti – palvelu yksin asuvalle nuorelle tai aikuiselle

Elämäntilanteen muutos, jossa ihminen muuttaa yksin asumaan joko eron tai itsenäistymisen myötä. Bottipalvelu tukee uudessa tilanteessa olevan ihmisen arjen pyörittämisessä esimerkiksi rahaan ja asumiseen liittyen. Ensikontakti palvelun käyttäjälle tehdään puhelimella heti, kun tieto henkilön muutosta tulee väestötietojärjestelmään.

 • Palvelu opiskelut aloittavalle muuttajalle

Elämäntilanteeseen liittyvien palveluiden kokoaminen yhteen ja räätälöidyn muistilistan tuottaminen henkilölle olennaisista palveluista.

 • Palvelupaketti ulkomaalaisena Suomeen muuttavalle

All-inclusive Suomi-pakkaus Suomen suurlähetystöihin ulkomaille, jotta Suomeen muuttavan henkilön ei tarvitsisi kulkea luukulta toiselle pankkitunnusten ja henkilötunnusten perässä.

 • Silta – opiskelu- ja työelämäpolun yhdistävä palvelu

Toisen asteen opiskelijoiden ja työelämän yhdistävä palvelu, jossa opiskelujen loppuvaiheessa tahkoavia opiskelijoita sillataan työelämään.

 • Omaisten tukipalvelu näkemiin.fi

Kokonaisvaltainen palvelu omaisille asioiden hoitamiseen kuoleman jälkeen, yhteydet eri viranomaisten välillä.

 • Digitukipalvelu kotiovelle

Digi-matkatoimisto, joka liikkuu paikasta toiseen tukemaan heitä, joilla on perusoikeus hoitaa omia asioita, mutta joille digi on vierasta. Kaikki palvelut samasta tukipisteestä, joka voi olla vaikka kylän kauppa.

 • Ratkaisu kokonaisvaltaisen tilanteen tunnistamiseen tarkkaavaisuushäiriöiselle koululaiselle

Palvelu, joka yhdistää tietoja eri lähteistä paremman ymmärryksen saavuttamiseksi. Mukana koulutietojen osalta Wilma, terveystietojen osalta Kanta, suomi.fi tietojen kokoajana. Lapselle mahdollisuus tuottaa itse sisältöä omasta tilanteestaan.

 • Digisyrjäytymisen ehkäiseminen digiluotsin avulla

Digiluotsi hyödyntää tekniikkaa, jossa tuodaan mukaan ihminen ja empatia. Järjestelmä luo hälytyksen, mikäli henkilöllä (esim. maahanmuuttaja, ikääntynyt, pitkäaikaistyötön, mielenterveysongelmainen) ei ole tapahtumia (ei veroja, tukia, opiskelupaikkaa) ja luotsi pyrkii sen perusteella kontaktiin asiakkaan kanssa. Asiakasta ohjataan kasvokkain tai puhelimitse hoitamaan asioita.

 • Yhteisöön sijoittuminen eläkkeelle jäätäessä

Yhteisökone, joka osallistaa henkilön osaksi paikallisia ryhmiä ja harrastuksia henkilön jäädessä eläkkeelle. Tiedot kiinnostuksen kohteista on syötetty jo työuran aikana.

 • Itsemääräämisoikeuden varmistaminen

Edunvalvontavaltuutuksesta kansalaistaito ja edunvalvontavaltuutuksien tekeminen ennakoivasti esimerkiksi jo 18-vuotiaana.

 • Työkyvystä hyvinvointiin -palvelu

Kokonaisvaltainen palvelu, joka ohjaa jo olemassa olevien palveluiden pariin, antaa ohjeita elämänhallintaan, tukee ajanhallintaa ja antaa tukea ostopalvelujen käyttöön.

Mikäli haluat lisätietoja jostakin haasteesta, voit olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen suomidigi@vrk.fi.

palvelumuotoiluhackathonsyysmyräkkätyöpajatapahtumajam