Artikkelit

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy – suomi.fi-palveluissa vaatimukset on huomioitu jo kehittämisvaiheessa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Sen seurauksena saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy 23.9.2018 portaittain.

Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan. Suomessa valvonnasta vastuussa on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Esimerkiksi suomi.fi-palveluissa saavutettavuus on nostettu tärkeään asemaan palveluiden kehittämisessä. Saavutettavuuden toteutuminen on varmistettu esimerkiksi koulutuksilla, joissa saavutettavuusasiantuntija käy läpi palveluita yhdessä kehittäjien kanssa.

– Tämä on ollut silmiä avaava kokemus monelle koodarille, suomi.fi-palveluiden käyttäjäkokemuksesta vastaava Mari Kervinen Väestörekisterikeskuksesta kertoo.

Sivun kuva Timothy Muza / Unspash

digitalisaatioSuomi.fisaavutettavuusverkkopalvelutdirektiivi