Suomidigi

Sisätilapaikannuksen avulla voitaisiin tarjota sujuvampia palveluita

Sisätilapaikannuksen avulla eri palveluita voitaisiin yhdistää osaksi kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. Havainnollistaakseni väitettäni aloitan kuvitteellisella esimerkillä.

Minna on ladannut puhelimeensa kaupungin tarjoaman ilmaisen sovelluksen ja sallinut paikkatietonsa hyödyntämisen kunnan asiakasviestintään. Vieraillessaan kirjastossa sovellus ilmoittaa Minnalle, että muutaman kymmenen metrin päässä oleva kaupungin omistaman hyvinvointikeskuksen liikuntatila olisi varattavissa myös juhlakäyttöön. Minna muistaa tyttärensä Aadan tulevat syntymäpäivät, tarkastaa tilavarausehdot ja varaa tilan sovelluksen kautta.

Kirjastokäynnin jälkeen Minna saa puhelimeensa herätteenä kysymyksen, haluaisiko hän antaa asiakaspalautetta vierailustaan, sillä seinään kiinnitetty BLE-radiomajakka on tunnistanut hänen poistuneen kirjastosta. Minnan käyttämä sovellus on huomioinut sen, ettei hän kirjaston aktiivikäyttäjänä saa asiakaspalautelinkkejä häiritsevästi vaan määrätyin väliajoin.

Minna jatkaa matkaansa läheiseen kauppakeskukseen. Konditorian kohdalla kännykkä ilmoittaa, että hetki sitten varattuun juhlatilaan olisi saatavilla tarjouskakku sekä muut synttärieväät toimitettuna suoraan tilaan. Minna päättääkin tilata tarjoilut ja samalla hän saa sovelluksensa kanta-asiakaskorttiin digitaalisen leiman.

Esimerkkitarina Minnasta on melko naiivi ja sen hyödyllisyys voidaan monin osin kyseenalaistaa. Se kuitenkin toivottavasti avaa konkreettisella tavalla sitä, kuinka paikkatietoon integroidun sovelluksen avulla voitaisiin rikastuttaa asiakaskokemusta.

Kaupunki luomassa paikkatietopalveluja

Työskentelen Tampereen kaupungin palveluksessa ja uskon, että myös kaupunki ja sen asukkaat voivat saada tulevaisuudessa yhä merkittävämpää hyötyä paikkatiedosta. Esimerkiksi liikenneonnettomuuden yhteydessä viestintää voitaisiin kohdentaa onnettomuusaluetta lähestyville autoilijoille siten, että nämä voisivat etsiä vaihtoehtoisia reittejä määränpäähänsä. Paikkaa lähestyvien autojen navigaattorit voivat laskea kulkureitin ottaen huomioon muun liikennevirran.

Sisätilapaikannus tarjoaa monia mahdollisuuksia myös asiakasohjauksessa. Odotusaulojen infonäyttöjärjestelmät voisivat tunnistaa lähettyville tulevan asiakkaan, jolloin tämä saisi personoidun tervetulotoivotuksen palveluihin. Sovellus voisi esimerkiksi ohjata terveyskeskuksen asiakkaan oikeaan vastaanottotilaan ja asiakkaan lähtiessä sovellus antaisi mahdollisuuden arvioida asiakaskokemusta. Kynnys palautteen antamiseen voisi olla matalampi, jos asiakaspalaute kysyttäisiin asiakkaan oman älylaitteen välityksellä välittömästi palvelukokemuksen jälkeen asiakkaan poistuessa tilanteesta. Paikkatietoa kannattaa muutenkin hyödyntää asiakaspalautteita kerätessä. Esimerkiksi Tampereen kaupungilla käytössä olevan mobiilisovelluksen avulla palautteeseen voidaan jo nyt liittää tekstin ja kuvan lisäksi paikkatieto asiakkaan niin halutessa. Tämä tehostaa asiakaspalautteeseen ja häiriötilanteisiin reagointia.

Nykytekniikka mahdollistaa uusien, yhä parempien palveluiden kehittämisen. Tampereella sisätilapaikannuksen saralla on jo otettu ensimmäisiä askeleita sisätilapaikannuksen mahdollistavien laitteiden testaamisessa. Vielä on kuitenkin matkaa, ennen kuin sovelluskehittäjät voivat hyödyntää valmista ekosysteemiä ja tarjota tamperelaisille sisätilapaikannukseen perustuvia palveluja.

Uusi tekniikka ei ole itseisarvo, mutta ennakkoluulottomasti kokeilemalla voidaan löytää mielenkiintoisia mahdollisuuksia kuntalaisen palvelukokemuksen parantamiseksi. Paikkatiedolla voi olla merkitystä.

Kirjoittajan kuva Opa Latvala, kuvituskuva Visit Tampere / Laura Vanzo

digitalisaatioPaikkatietosmart tamperepaikkatietopalvelusisätilapaikannus