Kiitokset kaikille osallistujille

Suomidigi.fi halusi kannustaa ja innostaa asiantuntijoita tekemään uutta rohkeasti ja haastaa samalla julkisen hallinnon kehittäjät pohtimaan digiperiaatteiden toteutumista käytännössä. Jotta hyvät käytännöt tulevat nähdyiksi ja palkituiksi, halusimme palkita ennakkoluulottomia tiimejä hyvästä kehitystyöstä. Vuonna 2017 järjestettiin ensimmäinen Suunnannäyttäjä-kilpailu, josta on tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma.


Lapin poliisi
RPAS-toiminta kadonneen henkilön etsinnässä

RPAS-toiminnassa hyödynnetään RPAS-laitetta eli dronea heti katoamisilmoituksen tullessa kadonneen henkilön etsinnässä. RPAS-toiminnalla hyödynnetään digitalisaatiota ihmishenkien pelastamisessa, kun etsintää johtavalle henkilölle on rakennettu täyden palvelun paketti uuden laitteen ympärille pelastustoimien nopeuttamiseksi. Lapin poliisi on näyttänyt suuntaa julkiselle hallinnolle ottamalla käyttöön digitalisaation mahdollistaman uuden, henkiä pelastavan monistettavan toimintamallin.

Lue lisää hankkeesta

Liperin kunta
Digi mahdollistaa tärkeimmän

Liperin kunnan varhaiskasvatuksen tuntiperustainen maksujärjestelmä, joka mahdollistaa työvuorojen suunnittelun mahdollisimman tehokkaasti lapsen etua ajatellen. Digitalisaation mahdollistama kokonaisvaltainen muutos lapsen päivähoidossa on toteutettu yhdessä vanhempien kanssa. Liperi on rohkeasti uudistanut palvelunsa, jolla parannetaan hoidon laatua ja käytetään huomattavasti tehokkaammin julkisia varoja. Liperin kunta on myös panostanut muutosjohtamiseen, mikä on keskeistä prosessien uudistamisessa.

Lue lisää hankkeesta

Suomen riistakeskus
Oma riista-palvelu

Suomen riistakeskuksen Oma riista-palvelu, jossa prosessi uudistettiin digitaaliseksi lähtökohtana asiakkaan kokema hyöty. Metsästäjät voivat antaa riistatietoa paikan päällä älypuhelimilla ja hallinnollinen rasite viranomaisille on minimoitu. Suomen riistakeskus on esimerkillisesti osoittanut sen, miten maksimoidaan asiakkaan hyöty ja samalla saadaan lakisääteiset tehtävät hoidettua joukkoistamalla asian hoito.

Lue lisää hankkeesta

Kunniamaininnat

Hyvä Kehmet-tiimi, olette rakentaneet loistavan kokonaiskuvan työkaluineen digitaalisten palveluiden ketterästä kehittämisestä, jonka keskiössä on asiakas. Selkeä malli tukee julkisen hallinnon kehittäjiä ja säästää runsaasti aikaa ja vaivaa.

Migri.fi-uudistustiimille kunniamaininta erittäin haastavasta verkkosivuprojektista, jossa on asetuttava lukuisten eri kansalaisuuksien ja elämäntilanteiden asemaan sekä otettava huomioon saavutettavuus monella eri tasolla.

Hyvä Verkkopotku-tiimi, olette näyttäneet suuntaa toimimalla verkostoissa ja virallisen työtehtävän ulkopuolella edistämällä kehitysvammaisten asiakkaiden tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, jotta he saavat paremmat valmiudet toimia digitaalisessa tietoyhteiskunnassa. Lisäksi olette huomioineet myös heitä tukevat työntekijät.

Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitettiin
huomioita erityisesti seuraaviin asioihin:

 • Yhdessä tekeminen uudella tavoin
 • Ennakkoluuloton, rohkea lähestyminen
 • Toimintatapa, jolla tuloksiin on päästy
 • Heikompiosaisten tukeminen digitalisaation keinoin ja digitalisaatiossa

 • Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu, CSC – Tieteen tietotekniikka keskus Oy
 • Digi mahdollistaa tärkeimmän, Liperin kunta
 • Digiremppa-koulutusohjelma
 • Digitransit, HSL
 • EURA 2014, TEM
 • Helsinki 3D+, Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Tietoteknikka- ja viestintäosasto
 • Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu, Kela
 • Hyrrä - Maaseudun hanke-, yritys- ja rakennetukien verkkoasiointipalvelu, Maaseutuvirasto
 • iTap - IT-verotarkastuksen automatisointien PoC, Verohallinto
 • Kiinteistökauppojen uudet tietopalvelut, Maanmittauslaitos
 • KIRA-digi
 • Kokemuksellinen paikkatieto: asukkaiden asiantuntemus hyötykäyttöön ja pois tietosiiloista, Lahden kaupunki
 • Lupapiste, Evolta Oy
 • Metsään.fi-asiointipalvelu, Suomen metsäkeskus
 • Oikeusministeriön Aineistopankki-hanke, Oikeusministeriö
 • Oma riista -palvelu, Suomen riistakeskus
 • Palvelunäkymät-hanke osana Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa (2014–2017), Väestörekisterikeskus
 • Pilvipalvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen opetuksessa ja opetuspuolen IT-asioissa, Ylöjärven Kaupunki
 • Puolustusvoimien asevelvollisten sähköinen asiointi, Puolustusvoimat
 • RPAS toiminta kadonneen henkilön etsinnässä, Lapin Poliisilaitos
 • Suomi.fi-kartat, Maanmittauslaitos
 • Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän jäsenkuntien digitalisaatio, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
 • Tays digitalisaatio hanke, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Tuotantoprosessien automatisointi, Palkeet
 • Uusien kehittämisverkostojen ja teemaverkostojen käyttöönotto Tuusulan kunnassa, Tuusulan kunta
 • Vero24-projekti, Verohallinto
 • Verocampus, Verohallinto
 • Ylioppilastutkinnon digitalisointi, Ylioppilastutkintolautakunta