Suunnannäyttäjät etsii merkittäviä julkishallinnon digitekoja

Suunnannäyttäjät-kilpailussa etsitään osittain tai kokonaan julkishallinnossa toteutettuja digitekoja, jotka toimivat muille esimerkkeinä digitalisaation edistämisestä ja hyvistä käytännöistä. Vuoden 2019 kilpailussa kantavana teemana on kestävyys. Kilpailun voittaja selviää yleisöäänestyksen ja arvovaltaisen raadin valitsemana.

Kilpailun kulku

Kilpailun ilmoittautumisaika on 3.4.-13.5.2019. Mukaan ilmoittaudutaan verkkolomakkeella.

Ilmoittautumisvaiheen jälkeen mukaan tulleet tiimit esitellään Suomidigin verkkosivuilla. Yleisöäänestyksen kesto on 16.5.-9.6.2019. Yleisöäänestyksessä viisi eniten ääniä saanutta voittajaehdokasta etenee raadille, joka valitsee voittajan vielä ennen juhannusta. Arviointiraatiin kuuluvat Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall.

Arviointikriteerit

Kilpailussa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin teemoihin:

  • Kestävyys. Ilmoitetun hankkeen, projektin tai kokeilun tuotos on merkityksellinen ympäristön, lähiympäristön ja/tai ilmaston kannalta.
  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Digitalisaatiota hyödyntämällä on saatu aikaan vaikuttavuutta, jota pystytään myös mittaamaan.
  • Tiimin kokoonpano. Vähintään yhden ydintiimin jäsenen on edustettava julkista sektoria tai julkista tehtävää hoitavaa tahoa, mutta muuten tiimin kokoonpano on vapaa. Kilpailussa arvostetaan erityisesti sellaisia tiimejä, joiden jäsenet edustavat eri organisaatioita tai toimialoja.

Lisäksi kilpailussa arvostetaan sellaisia ratkaisuja, joissa on hyödynnetty tai jotka tuottavat avointa dataa. Tämä ei kuitenkaan ole kilpailukriteeri.

Palkinto ja palkitsemistilaisuus

Kärkiviisikon palkitsemistilaisuus järjestetään Helsingissä erikseen sovittavana ajankohtana syksyllä 2019. Kilpailun voittaja palkitaan opintomatkalla joko Suomessa tai pohjoisessa Euroopassa. Voittomatkan kohde valitaan yhdessä voittajatiimin kanssa.

Tutustu aikaisempien vuosien kilpailuihin:

Suunnannäyttäjät 2018

Suunnannäyttäjät 2017

Kysyttävää?

Lisätietoja kilpailusta voit kysyä sähköpostilla suomidigi (at) vrk.fi.